5. Енглески језик


17. март 2020.

 
1. čas - Places in a town 1  
 
Udžbenik, strana 65, vežba 1, povezati reči iz tabele sa slikama. Videti koje mesto nije na slici.
Udžbenik, strana 65, vežba 3, dati odgovore na pitanja samo u vezi sa učenikom, upisati u delu ME. Ništa ne pisati u delu MY PARTNER.
Radna sveska, strana 57, vežba 1, staviti slova u odgovarajući red i ispod odgovarajuće slike.
Radna sveska, strana 57, vežba 2, napisati naziv mesta.
Radna sveska, strana 57, vežba 3, popuniti praznine sa nazivima mesta.
 

 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Prevesti tekst u Word-u, a odgovore iz vežbe 3  napisati takođe u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor
 

Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com


2. čas - Pompeii
 
Udžbenik, strana 66, pročitati tekst Pompeii i prevesti.
Uraditi vežbu 3 – True (T) or False (F) – tačno ili netačno
 

 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Prevesti tekst u Word-u, a odgovore iz vežbe 3  napisati takođe u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor
 

Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com27. март 2020.

 
3. čas - was were
 
Ovde govorimo o prošlom vremenu da li je nešto bilo ili ne. Odnosi se na glagol biti BE, a oblici u prošlom vremenu su was i were.
 
Na primer.  Tom was at home. Tom je bio kod kuće.


Potvrdni Odrični Upitni
Jednina
I was here. I was here. Was I here?
You were here You were here. Were you here_
He was here He was here Was he here?
She was here. She was here. Was she here?
It was here. It isn’t working. Was it here?
Množina
We were here. We were here. Were we here?
You were here. You were here. Were you here?
They were here. They were here. Were they here?

Kada je u pitanju oblik THERE, treba paziti da li se radi o jednini ili množini.

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 67, vežba 2, popuniti praznine sa was, wasn’t, were ili weren’t.
Udžbenik, strana 68, vežba 1, Prevesti reči iz tabele na srpski.
Radna sveska , strana 67, vežba 3, popuniti praznine sa there was ili there were.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor
03. април 2020.

 
4. čas - 
Past simple - regular and irregular verbs
             Discover culture – Transport


 
Sada ćemo proći novo vreme koje se zove Past Simple koje se odnosi na prošlost i proći
ćemo samo potvrdni oblik.

Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme) pravilnih glagola se gradi:
1. Kod pravilnih glagola, na glagol dodaje se nastavak -d ili -ed
 
            verb + -d, -ed
     save – saved,  work – worked, study – studied.....
  
Potvrdni oblik
Jednina (singular)
 • I worked. (Ja sam radio.)
 • You worked. (Ti si radio.)
 • He/she/it worked. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)
Množina (plural)
 • We worked. (Mi smo radili.)
 • You worked. (Vi ste radili.)
 • They worked. (Oni su radili.)
Ako se infinitiv glagola završava na –e, nastavak glasi –d:
 • He closed. (close – zatvoriti)
Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik, –y prelazi u –i:
 • He cried. (cry – plakati)
Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene:
 • She played. (play – igrati)
 • He stayed. (stay – ostati)
Ukoliko se infinitiv završava na jedan suglasnik ispred koga je kratak, naglašen samoglasnik, taj krajnji suglasnik se udvostručava pred nastavkom za Simple Past Tense:
 • plan – planned (planirati)
 • stop – stopped (zaustaviti)
  
2. Kod nepravilnih glagola, glagol menja oblik:
     take – took, find – found, make – made, catch – caught, sleep – slept.
  
Potvrdni oblik

Jednina (singular)
 • I slept. (Ja sam spavao.)
 • You slept. (Ti si spavao.)
 • You slept. (Ti si spavao.)
 • He slept. (On je spavao.)
 • She slept. (Ona je spavala.)
 • It slept. (Ono je spavalo.)
Množina (plural)
 • We slept. (Ja sam spavao.)
 • You slept. (Ti si spavao.)
 • They slept. (Oni su spavali.)
 
  NAPOMENA – na kraju udžbenika za peti razred, strana 126, imate listu nepravilnih glagola (Irregular verbs). Gledate oblike u prvom i drugom nizu.

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 71, vežba 4, pročitati tekst o Hong Kongu i ubaciti u prazninama odgovarajući oblik.
Radna sveska: strana 60, vežba 1, staviti pravilne glagole u Past Simple.
Radna sveska: strana 60, vežba 2, ubaciti glagole iz vežbe 1 u rečenice.
Radna sveska: strana 60, vežba 3, staviti nepravilne glagole u Past Simple.
Radna sveska: strana 60, vežba 4, ubaciti glagole iz vežbe 3 u rečenice.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
    
 
 
 
10. април 2020.

 
5. čas - 
Description of a place
             5-6 review


 
- ALSO and TOO = TAKOĐE
   Ove dve reči imaju isto značenje i  koristimo ih kada želimo da pružimo dodatnu informaciju. Međutim, iako imaju isto značenje, imaju različito mesto u rečenici.
 

 1. Also – stoji ispred glagola:
      
            We also like books – Mi takođe volimo knjige.
             Sarah can also join the team. – Sara se takođe može pridružiti timu.
 

 1. Too – stoji na kraju rečenice:
 
We like books, too. - Mi takođe volimo knjige.
            Sarah can join the team, too. – Sara se takođe može pridružiti timu.
 
Rečenice imaju isto značenje, ali drugačije se pišu na engleskom jeziku!
           
  
Domaći:
 
Udžbenik, strana 73, vežba 3, ubaciti naslove paragrafa iznad paragrafa u vežbi 2.
Udžbenik, strana 73, vežba 5, preformulisati rečenice sa izrazima ALSO i TOO.
Udžbenik, strana 75, vežba 3, ubaciti odgovarajući oblik (was, wasn’t, were ili weren’t)
Udžbenik, strana 75, vežba 4, formirati rečenice o sebi tako što ćete glagole staviti u 
                                                   prošlo vreme (Past Simple) i staviti reč AGO na kraju 
                                                   rečenice.

NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


 
 
24. април 2020.

 
7. čas - 
Sumo Giants
Past simple: yes/no questions


 Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od pomoćnog glagola “do” u prošlom vremenu koji glasi “did” i osnovnog oblika glavnog glagola.
Yes/No pitanja:
Did + Subject + Verb

Did       you         work?
Dalje imamo pitanja na koja dajemo kratke odgovore.

Jednina (singular)

 • Did I work? (Da li sam ja radio?)    -    Yes, I did/ / No, I didn’t.            
 • Did you work? (Da li si ti radio?)    -     Yes, I did. / No, I didn’t.
 • Did he/she/it work? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo? – Yes, I did. / No, I didn’t. – Yes, she did. / No, she didn’t. – Yes, it did. / No, it didn’t.
Množina (plural)
 • Did we work? (Da li smo mi radili?)    -     Yes, we did. / No, we didn’t.
 • Did you work? (Da li ste vi radili?)      -     Yes, we did. / No we didn’t.
 • Did they work? (Da li su oni radili?)    -     Yes, they did. / No, they didn’t.
DOMAĆI:
Udžbenik, strana 78, vežba 2, povezati pitanja iz teksta o sumo rvačima sa odgovorima.
Udžbenik, strana 79, vežba 2, ubaciti glagole u past simple upitni oblik.
Udžbenik, strana 79, vežba 3, staviti reči u odgovarajući red i formirati pitanja.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor

 
 
30. април 2020.

 
8. čas - 
Past simple: Wh - questions
             The Highland games

 
 
Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od upitnih reči i od pomoćnog glagola “do” u prošlom vremenu koji glasi “did” i osnovnog oblika glavnog glagola.
Upitne reči – WHO (KO), WHEN (KADA), WHY (ZAŠTO), WHERE (GDE), HOW (KAKO).
Wh - pitanja:
WHERE + Did + Subject + Verb
                                                   Where     did       you         work?

 
Na ovakav tip pitanja ne dajemo kratke odgovore nego dajemo formiramo cele rečenice.
         - Where did you work?         -  I worked in a factory.

         - Gde si radio?                      - Ja sam radio u fabrici.

         - Who did she see?              -  She saw Jim.

         - Koga je ona videla?           -   Ona je videla Džima.

         - Why did they leave?          - They left because they were angry.

         - Zašto su oni otišli?             -  Otišli su zato što su bili ljuti.

        - When did they leave?         - They left at 7.

        - Kada su oni otišli?              - Oni su otišli u 7.

        - How did he sleep?             - He slept badly.

        - Kako je on spavao?           - On je spavao loše.
 

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 81, vežba 2, popuniti praznine sa subjektom i glagolom u odgovarajućem obliku.
Radna sveska, strana 70, vežba 1, ubaciti u praznine odgovarajući upitni oblik.
Radna sveska, strana 70, vežba 2, formirati pitanja od datih reči i ubaciti DID na odgovarajuće mesto.
Udžbenik, strana 83, vežba 3, pročitati tekst pri dnu stranice i obeležiti rečenice u vežbi 3 sa TRUE (T) ili FALSE (F).
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor

 
 
 
8. мај 2020.

 
9. čas - 
A biography and expressing interest
             Prepositions of time and place


 
Постоје три предлога за време и место у енглеском језику: AT, IN, ON. За сваки од њих постоје правила употребе.

IN
1.in + doba dana, part of day , ujutru, uveče,….
– in the morning
– in the afternoon
– in the evening
!!!!Pažnja – izuzetak, noću se kaže – at night !!!!!!!!!!
2. in + mesec – month: January, February, March, April, May etc..
– in August
3. in + godišnja doba (seasons) – spring, summer, autumn. tj. zimi – in winter.
4. in + godina (year), vek, istorijski period, srednji vek – in 2009, in the twentieth century.
5. in + gradovi, sela, zemlje  - in London, in Stenjevac, in Serbia
 
ON
1. on + dani u nedelji (days of the week) – on Monday
2. on + određeni datum (on + particular date) – on 25 July 2009, on 15th March.
!!!!Pažnja – mesec – in May, datum – on May 1 !!!!!!!!!!
 
AT
1. at + noć – vidi ponovo upotrebu pod in – at night
2. at + određeni deo dana – particular time: dawn – zora, noon – podne,tačan sat –
nine o’clock
3. at + tačano određen sat, a certain point of time (when?) – at nine o’clock at half past nine
4. at + vikend– at the weekend
5. at + praznik – at Christmas, at Easter
6. at + sportski događaj – at the Olympics
7. at + starosno doba – at the age of 7


DOMAĆI:
Udžbenik, strana 84, vežba 4, убацити изразе на одговарајуће место.
Udžbenik, strana 85, vežba 3, дати одговоре на шта се догодило у Мухамедовом животу у времену назначеном у табели. .
Udžbenik, strana 85, vežba 5, уписати предлоге AT, IN, ON .
У ових десет реченица убацити прилоге AT, IN, ON.
 
1. Let's meet _______________ Tuesday.
  
2. Let's meet _______________ two hours.

3. I saw him _______________ 3:00 PM.

4. Do you want to go there _______________ the morning?

5. Let's do it _______________ the weekend.

6. I can't work _______________ night.


7. I'll be there _______________ 10 minutes.

8. Let's meet at the park _______________ noon.

9. I saw her _______________ my birthday.
  
10. I like going to the beach _______________ the summer.
 
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor


 
 
15. мај 2020.

 
10. čas - 
Izražavanje budućnosti
              (going to)
              Seasons and weather


Kada govorimo o izražavanju budućnosti, koristimo will i going to.         
 
- GOING TO-
 
Građenje:

am, is are + going to + verb

Ovako izgleda tabela – potvrdni, odrični i upitni oblik.
Potvrdni Odrični Upitni
I am going to work. I am not going to work. Am I going to work?
You are going to work. You aren’t going to work. Are you going to work?
He is going to work. He isn’t going to work. Is he going to work?
She is going to work. She isn’t going to work. Is she going to work?
It is going to work. It isn’t going to work. Is it going to work?
We are going to work. We aren’t going to work. Are we going to work?
You are going to work. You aren’t going to work. Are you going to work?
They are going to work. They aren’t going to work. Are they going to work?
 
GOING TO se koristi za nešto za šta se zna da će se desiti u budućnosti. To je uglavnom nešto što se planira, želi ili je očigledno.
Nije odluka doneta u trenutku kao što je slučaj sa will oblikom, već nešto o čemu smo malo duže razmišljali.
 
Plan/Želja/Namera
Nešto što planiramo, nameravamo, želimo i doneli smo odluku da će to biti u nekom trenutku u budućnosti:
I am going to go to Vegas next week.
Idem u Vegas sledeće nedelje.
 
Bob is going to start a public speaking course.
Bob će krenuti na kurs javnog besedništva.
 
Znaci/Dokazi
Nešto ukazuje i pokazuje da će se nešto desiti:
He is really drunk. He is going to take a cab to his home.
Pijan je. Uzeće taksi do kuće.
Look! They are going to wash the car.  (Izrečeno u trenutku kada radnici perionice pale mašinu za pranje kola)
Pogledaj! Oni će da operu kola.
Ana has been working for this company for 2 years. She is going to get a promotion.
Ana radi za ovu firmu 2 godine. Dobiće unapređenje.
Ako vas neko pita : „Šta radiš danas?“. Vi imate plan i kažete:
„I am going to watch a movie at 3pm“


DOMAĆI:
Udžbenik: strana 87, vežba 1, povezati mesece sa odgovarajućim godišnjim dobom.
Udžbenik: strana 87, vežba 2, povezati izraze sa slikama.
Udžbenik: strana 89, vežba 2, ubaciti AM, IS ili ARE.
Udžbenik: strana 89, vežba32, formirati rečenicu od datih reci i forme going to.
Radna sveska: strana 78, vežba 2, popuniti praznine sa datim oblikom GOING TO.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor


 
            
22. мај 2020.

 
11. čas - 
Izražavanje budućnosti 
             
 (Will)
              Adventure

Kada govorimo o izražavanju budućnosti, koristimo GOING TO i WILL. Sada radimo izraze sa WILL.
 
Građenje
 
Ovaj oblik izražavanja budućnosti formiramo tako što uz reč WILL dodamo glagol.
 
will + verb
 
I will work.  -   Ja ću raditi           I will study.   -    Ja ću učiti.
 
 
Forma
 
Postoje potvrdni, odrični i upitni onlik.
 
Odrični oblik – will not = won’t.
 

Potvrdni Odrični Upitni
I will work.
Ja ću raditi.
I won’t work.
Ja neću raditi
Will I work?
Da li ću ja raditi?
You will to work.
Ti ćeš raditi.
You won’t work.
Ti nećeš raditi.
Will you work?
Da li ćeš ti raditi?
He will work.
On će raditi.
He won’t work.
On neće raditi.
Will he work?
Da li će on raditi?
She will work.
Ona će raditi.
She won’t work.
Ona neće raditi.
Will she work?
Da li će ona raditi?
It will work.
Ono će raditi.
It won’t work.
Ono neće raditi.
Will it work?
Da li će ono raditi?
We will work.
Mi ćemo raditi.
We won’t work.
Mi nećemo raditi.
Will we work?
Da li ćemo mi raditi?
You will work.
Vi ćete raditi.
You won’t work.
Vi nećete raditi.
Will you work?
Da li ćeš ti raditi?
They will work.
Oni će raditi.
They won’t work.
Oni neće raditi.
Will they work?
Da li će oni raditi?
  
Upotreba:
WILL predstavlja neke brze odluke, odluke koje smo doneli u trenutku govora, o kojima nismo prethodno razmišljali. Zato se i gradi jako kratko i jednostavno.
Brze odluke (Odluke donete u tom trenutku)
I am hungry. I will buy a hamburger.
Gladan sam. Kupiću hamburger.
We are out of toilet paper. I will get some.
Nestalo je toalet papira. Nabaviću ga.
Predviđanje zasnovano na našem ličnom mišljenju
I think it will snow tomorrow.
Mislim da će sutra padati sneg.
I think this summer will be boiling hot.
Mislim da će ovo leto biti vrelo.
Ponude
Your homework is difficult. I will help you with it.
Tvoj domaći je težak. Pomoći ću ti oko njega.
The price is a bit high. I will give you a discount.
Cena je malo viša. Daću ti popust.
Obećanja
Don’t worry. I will feed your hamster.
Ne brini. Nahraniću tvog hrčka.
Don’t stress for not attending a class. I will give you my notes.
Ne stresiraj se što nisi bila na času. Daću ti svoje beleške.
Upozorenja
If you don’t stop, I will tell your mother.
Ako ne prekineš, prijaviću te kod majke.
Watch out! You will hurt yourself.
Pazi! Povredićeš se.

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 89, vežba 6, popuniti rečenice sa datim oblikom glagola.
Udžbenik: strana 89, vežba 7, napisati pitanja sa WILL.
Radna sveska: strana 78, vežba 4, popuniti praznine sa datim oblikom glagola.
Udžbenik: strana 88, tekst ADVENTURE!, Prevesti poslednji pasus.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 
 
 

29. мај 2020.

 
12. čas - 
Present perfect
               Summer camp


Present perfect simple - Sadašnje svršeno vreme
Present Perfect Tense (Sadašnje svršeno vreme) se gradi od glagola “to have” u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. have/has i Past Participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.


Prošli particip se kod pravilnih glagola gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ed. Kod nepravilnih glagola prošli particip ima drugačiji oblik (tzv. treća kolona):
Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavisno od toga da li ispred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.
 
Kod nepravilnih glagola koristimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen). Tabela sa nepravilnim glagolima je na strani 126 u udžbeniku.

Potvrdni oblik
Jednina (singular)
 • I have (I’ve) worked. (Ja sam radio.)
 • You have (You’ve) worked. (Ti si radio.)
 • He/she/it has (He’s/She’s/It’s) worked. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)
Množina (plural)
 • We have (We’ve) worked. (Mi smo radili.)
 • You have (You’ve) worked. (Vi ste radili.)
 • They have (They’ve) worked. (Oni su radili.)
Promena sa nepravilnim glagolom:
Jednina (singular)

 • I have (I’ve) slept. (Ja sam spavao.)
 • You have (You’ve) slept. (Ti si spavao.)
 • He/she/it has (He’s/She’s/It’s) slept. (On/ona/ono je spavao/spavala/spavalo.)
Množina (plural)
 • We have (We’ve) slept. (Mi smo spavali.)
 • You have (You’ve) slept. (Vi ste spavali.)
 • They have (They’ve) slept. (Oni su spavali.)
Upitni oblik


Upitni oblik glagola u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola to have (u sadašnjem vremenu) i lične zamenice.
Yes/No pitanja:
Jednina (singular)

 • Have I worked? (Da li sam ja radio?)
 • Have you worked? (Da li si ti radio?)
 • Has he/she/it worked? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)
Množina (plural)
 • Have we worked? (Da li smo mi radili?)
 • Have you worked? (Da li ste vi radili?)
 • Have they worked? (Da li su oni radili?)
Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog obika glagola have (odnosno has za treće lice jednine) i Past Participle-a glavnog glagola.
Jednina (singular)

 • I have not (haven`t) worked. (Ja nisam radio.)
 • You have not (haven`t) worked. (Ti ne radiš.)
 • He/she/it has not (hasn`t) worked. (On/ona/ono nije radio/radila/radilo.)
 
DOMAĆI:
Udžbenik: strana 91, vežba 2, napisati odgovarajući oblik infinitiva ili prošlog participa.
Udžbenik: strana 91, vežba 3, popuniti praznine sa oblikom glagola u present perfect-u.
Udžbenik: strana 91, vežba 4, staviti reči u odgovarajući red.
Udžbenik: strana 93, tekst Summer camp!, prevesti prvi pasus.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 

 
5. јун 2020.

 
13. čas - 
7-8 Review Vocabulary 1
               7-8 Review Language focus 1


  
DOMAĆI:
Udžbenik: strana 96, vežba 5, popuniti praznine rečima iz tabele..
Udžbenik: strana 96, vežba 6,izabrati tačan odgovor.
Udžbenik: strana 97, vežba 3, staviti glagole u odgovarajući oblik sa GOING TO.
Udžbenik: strana 978, vežba 4, staviti glagole u odgovarajući oblik sa WILL.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor

 10. јун 2020.

 
14. čas - 
7-8 Review Vocabulary 2
               7-8 Review Language focus 2DOMAĆI:
Radna sveska: strana 85, vežba 5, formirajte rečenice upotrebom present perfect-a.
Radna sveska: strana 85, vežba 6,izabrati tačan odgovor.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor