7. Енглески језик


17. март 2020.

1. čas - Rules and Obligations
            (have to and mustn’t)
 
Kada govorimo o pravilima i obavezama, upotrebaljavamo glagole HAVE TO I MUSTN’T.
 
- HAVE TO- Prvo ćemo proći HAVE TO koje ima značenje MORATI.
   We have to study. = Mi moramo da učimo. 
    She has to listen to her parents. = Ona mora da sluša svoje roditelje.


have to + verb
 
Ovako izgleda tabela – potvrdni, odrični i upitni oblik.
 

Potvrdni Odrični Upitni
I have to study. I don’t have to study. Do I have to study?
You have to study. You don’t have to study. Do you have to study?
He has to study. He doesn’t have to study. Does he have to study?
She has to study. She doesn’t have to study. Does she have to study?
It has to study. It doesn’t have to study. Does it have to study?
We have to study. We don’t have to study. Do we have to study?
You have to study. You don’t have to study. Do you have to study?
They have to study. They don’t have to study. Do they have to study?

Napomena: Obratite pažnju na proenu oblika kod HE, SHE i IT, gde imamo has, doesn’t have i does + subject + have.
 
- MUSTN’T – Sada prelazimo na MUSTN’T koje ima značenje NE SMETI. Ovde postoji samo odričan oblik i isti je za sva lica.


MUSTN’T + VERB
 
I mustn’t run in the hall.          
You mustn’t run in the hall.          
He mustn’t run in the hall.          
She mustn’t run in the hall.          
It mustn’t run in the hall.          
We mustn’t run in the hall.          
You mustn’t run in the hall.          
They mustn’t run in the hall.          

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 94, vežba 2a, prevesti prvi pasus datog teksta.
Udžbenik: strana 94, vežba 2b, povezati delove rečenica u celinu.
Udžbenik: strana 95, vežba 4a, ubaciti odgovarajuće oblike i glagole iz tabele
Udžbenik: strana 95, vežba 4b, ubaciti don’t have to ili mustn’t.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com


Linkovi za vežbanje:
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_to.htm
http://www.focus.olsztyn.pl/en-have-to-has-to-exercise.html#.XnN3hnJ7k2w
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12171
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_03_022e?cc=rs&selLanguage=en
2. čas - Understanding and giving advice
 
 
Kada govorimo o razumevanju i davanju saveta, upotrebaljavamo glagol SHOULD.
 
- SHOULD ima značenje Trebalo bi.
   We should study. = Mi bismo trebali da učimo. 
   
 
should + verb

Ovako izgleda tabela – potvrdni, odrični i upitni oblik.
 

Potvrdni Odrični Upitni
I should study. I should study. Should I study?
You should study. You should study. Should you study?
He should study. He should study. Should he study?
She should study. She should study. Should she study?
It should study. It should study. Should it study?
We should study. We should study. Should we study?
You should study. You should study. Should you study?
They should study. They should study. Should they study?

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 96, vežba 1, povezati rečenice sa slikama.
Udžbenik: strana 97, vežba 4a, povezati rečenice i ubaciti odgovarajući oblik.
Radna sveska: strana 52, vežba 1, popuniti slagalicu sa nazivima bolesti i popuniti praznine.
Radna sveska: strana 52, vežba 2, popuniti praznine sa should ili shouldn’t i glagolima iz tabele.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor

Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com

Linkovi za vežbanje:
 
https://www.test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e?cc=rs&selLanguage=en
http://www.focus.olsztyn.pl/en-should-should-not-exercises.html#.XnN-VXJ7k2w
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-15134.php
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1734
 


27. март 2020.

3. čas - Get it right, Unit 9, step 3 (adverbs and writing)
             Extra exercises
             Engleski Prilozi – Adverbs


 
Prilozi su vrsta reči koja ide uz glagole i opisije ih na neki način. Prilozima ćemo saopštiti da li neko govori brzo, nerazumljivo, sporo, često, retko…
U engleskom jeziku prilozi se grade od oblika prideva.
 
Postoje neka pravila, koja nam pomažu da shvatimo kako se grade prilozi od prideva u engleskom jeziku:
Engleski prilozi, građenje – pravila
 
1.  Prilozi se uglavnom grade od prideva, tako što im se doda nastavak -ly.
 
Sad  - Sadly
Nervous - Nervously
Quiet - Quietly
 
2. Ako se pridev završava slovom y prilog se pravi tako što se y pretvori u i i doda se nastavak ly.
 
Happy - Happily
Angry – Angrily
 
3. Ako se pridev završava na le prilog se gradi tako što se obriše nastavak le i doda se ly.
 
Terrible - Terribly
Capable - Capably
 
4. Ako se pridev završava sa ly prilog se isto piše i izgovara, ne diramo ništa.
 
lonely - lonely
lovely – lovely
 
5. Nepravilni prilozi – ne važi nikakvo pravilo, u odnosu na prideve imaju isti ili sopstveni oblik.
 
Good - Well
Fast  -  Fast


DOMAĆI:
Udžbenik, strana 99, vežba 3b, napraviti priloge od prideva.
Udžbenik, strana 99, vežba 3c, napravljene priloge ubaciti u odgovarajuću rečenicu.
Udžbenik, strana 100, vežba 6, prevod.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


03. април 2020.

4. čas - The Passive Voice present tense
             Where is it made?

 
Pasiv  je forma koja se koristi kada se ne želi pomenuti subjekat, tj. vršilac radnje, već se želi istaći samo radnja koja je izvršena nad objektom. Glavna stavka pasiva je glagol biti  (to be), koji se menja kroz vremena, posle kog ide prošli particip glavnog glagola.
OBJECT + BE + PAST PARTICIPLE
Dakle, ono što će se menjati, biće oblik glagola BE i to u vremenu u kom je glavni glagol  iz aktivne rečenice.
Past participle – ovde treba obratiti pažnju na pravilne i nepravilne glagole.
- Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavisno od toga da li ispred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.
- Kod nepravilnih glagola, koristimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen). Tabela sa nepravilnim glagolima je na strani 143 u udžbeniku.
 
 
Sada idemo na promenu pasiva kroz Present Simple.

  • Present Simple
Active: tell(s)                              Harry always tells me the truth.
Passive: am/is/are told             I am always told the truth (by Harry).
U ovoj rečenici, Harry je subjekat, koji je nepotreban u pasivnoj rečenici. Stoga, rečenicu  počinjemo objektom, glagol će biti u vremenu u kome je glagol u aktivnoj, a finalni,glavni glagol će biti u prošlom participu. Ukoliko koristimo subjekat iz aktivne rečenice, ispred njega mora ići by.
Paziti na oblike:

Potvrdni Odrični Upitni
Jednina
I am told the truth. I am not told the truth. Am I told the truth?
You are told the truth. You aren’t told the truth. Are you told the truth?
He is told the truth. He isn’t told the truth. Is he told the truth?
She is told the truth. She isn’t told the truth. Is she told the truth?
It is told the truth. It isn’t told the truth. Is it told the truth?
Množina
We are told the truth. We aren’t told the truth. Are we told the truth?
You are told the truth. You aren’t told the truth. Are you told the truth?
They are told the truth. They aren’t told the truth. Are they told the truth?
 
 
Neophodno je obratiti pažnju na upotrebu The Present Simple Passive.
 
Present Simple Passive se koristi za radnju koja se dešava stalno ili se ponavlja.
 
The boys are usually invited to parties.


DOMAĆI:
Udžbenik: strana 102, vežba 1, povezati reči sa slikama..
Radna sveska: strana 56, vežba 1, napisati odgovarajuću reč na osnovu definicije.
Radna sveska: strana 57, vežba 3, staviti glagole u odgovarajući oblik pasiva.
Radna sveska: strana 57, vežba 4, povezati date reči i formirati rečenicu tako što ćete ispred glagola ubaciti is, isn’t, are ili aren’t.
Napisati  svoje četiri rečenice u svakom od ova četiri oblika u Word-u.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor10. април 2020.

5-1. čas - The Passive Voice the Past SimpleTense

Pasiv  je forma koja se koristi kada se ne želi pomenuti subjekat, tj. vršilac radnje, već se želi istaći samo radnja koja je izvršena nad objektom. Glavna stavka pasiva je glagol biti  (to be), koji se menja kroz vremena, posle kog ide prošli particip glavnog glagola.

OBJECT + BE + PAST PARTICIPLE
 
Dakle, ono što će se menjati, biće oblik glagola BE i to u vremenu u kom je glavni glagol  iz aktivne rečenice.
Past participle – ovde treba obratiti pažnju na pravilne i nepravilne glagole.
- Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavisno od toga da li ispred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.
- Kod nepravilnih glagola, koristimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen). Tabela sa nepravilnim glagolima je na strani 143 u udžbeniku.
 
 
Sada idemo na promenu pasiva kroz THE PAST SIMPLE TENSE.

  • PASTt Simple
Active: told                            Harry always told me the truth.
Passive: was/were told          I was always told the truth (by Harry).

U ovoj rečenici, Harry je subjekat, koji je nepotreban u pasivnoj rečenici. Stoga, rečenicu  počinjemo objektom, glagol će biti u vremenu u kome je glagol u aktivnoj, a finalni,glavni glagol će biti u prošlom participu. Ukoliko koristimo subjekat iz aktivne rečenice, ispred njega mora ići by.
Paziti na oblike:

Potvrdni Odrični Upitni
Jednina
I am told the truth. I was not told the truth. Was I told the truth?
You were told the truth. You weren’t told the truth. Were you told the truth?
He was told the truth. He wasn’t told the truth. Was he told the truth?
She was told the truth. She wasn’t told the truth. Was she told the truth?
It was told the truth. It wasn’t told the truth. Was it told the truth?
Množina
We were told the truth. We weren’t told the truth. Were we told the truth?
You were told the truth. You weren’t told the truth. Were you told the truth?
They were told the truth. They weren’t told the truth. Were they told the truth?
 
 Neophodno je obratiti pažnju na upotrebu The Past Simple Passive.
 
1. Past Simple Passive se koristi za radnju koja se dešavala stalno ili se ponavljala u prošlosti.
 
The boys were usually invited to parties.
 
2. Past Simple Passive se koristi za radnju koja se desila u trenutku u prošlosti.
 
The old man was seen in the park yesterday.
 

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 105, vežba 4a, ubaciti date glagole u oblik pasiva u prošlom vremenu.
Radna sveska: strana 58, vežba 3, glagole iz tabele staviti u past simple pasiv i ubaciti u odgovarajuću rečenicu.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 
 

5-2. čas - Relative pronouns
                  who and which and that


Relativne zamenice koje ćemo danas proći su Who i Which. U narednom delu ćemo videti kada se koriste.
 
Who
 
1.  John saw the man who lives in our neighbourhood.
     Džon je video čoveka koji živi u našem komšiluku.
 
      Relativnu zamenicu Who koristimo kada u rečenici govorimo o ljudima.
 
     Can you see the boy who has is eating ice cream?
 
     Da li možeš videti dečaka koji jede sladoled?
 
 
Which
1. John saw the car which is red.    Džon je video auto koji je crvene boje.
    Relativnu zamenicu Which koristimo kada u rečenici govorimo o predmetima.
        Can you give me the pencil  which is not broken?
        Da li mi možeš dati olovku koja nije polomljena?
 
2.  John saw the dog which is black.    Džon je video psa koji je crne boje.
         Relativnu zamenicu Which koristimo kada u rečenici govorimo o životinjama.
         Can you feed the cat which is white?     Možeš li nahraniti mačku koja je bele boje.  
 
3. That
      John saw the man that lives in our neighbourhood.
      Džon je video čoveka koji živi u našem komšiluku.
 
     John saw the car that is red.    Džon je video auto koji je crvene boje.
     John saw the dog which is black.    Džon je video psa koji je crne boje.
Relativnu zamenicu That koristimo kada u rečenici govorimo o ljudima, predmetima i životinjama. Može da stoji umesto relativnih zamenica Who i Which.


DOMAĆI:
Radna sveska: strana 58, vežba 1, povezati delove rečenica.
Radna sveska: strana 58, vežba 2, dopuniti rečenice sa who za ljude ili that za stvari i životinje i ubaciti izraze iz tabele u odgovarajući oblik i mesto.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 
24. април 2020.

7. čas - The world of computer animation
             tell/ ask someone to do something


TELL:
 
Tell koristimo u rečenicama kada kažemo nekom da učini nešto.
 
Ben: “Open the door, John!”               Ben: “Otvori vrata, Džone!”              
 
Ben tells John to open the door.          Ben kaže Džonu da otvori vrata

Subject + tell + object + to + verb
The boys:“Bring us the books!”     -      The boys tell me  to bring them the books.
 
Dečaci:“Donesi nam knjige!”        -       Dečaci mi kažu da im donesem knjige.  
 
 
ASK:
 
Ask koristimo kada želimo da postavimo pitanje.
 
Ben: “Can you open the door, John?”   -         Ben: “Možeš li otvoriti vrata, Džone?”            
 
Ben asks John to open the door.            -         Ben pita Džona da otvori vrata.

Subject + ask + object + to + verb
 The boys:“Would you bring us the books?        - The boys ask me  to bring them the books.
 
Dečaci:“Da li bi nam doneo knjige?         -     Dečaci pitaju mene da im donesem knjige.
 
 
WANT:
 
Want koristimo kada hoćemo da neko nešto učini .
 
Ben: “Open the door, John!”               Ben: “Otvori vrata, Džone!”              
 
Ben wants John to open the door.          Ben hoće da Džon otvori vrata.


Subject + want + object + to + verb
The boys:“Bring us the books!”     -      The boys want me  to bring them the books.
 
Dečaci:“Donesi nam knjige!”        -       Dečaci hoće da im donesem knjige. 

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 117, vežba 4, staviti reči u odgovarajući red.
Udžbenik, strana 106, prevesti poslednji paragraf u tekstu. Počinje sa At first,.
Radna sveska, strana 62, vežba 2, preformulisati rečenice.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor


 
 
30. април 2020.

8. čas - Question tags
             Relationships expressions


Question tags se  koriste u govornom jeziku  da pobude sagovornika da se složi ili ne složi sa onim što je rečeno.  U srpskom jeziku ne zavise od vremena i oblika rečenice i uvek se prevode sa  „zar ne?“ U engleskom jeziku je mnogo komplikovanije. Grade se od pomoćnih glagola u suprotnom obliku od onoga u kome je rečenica.

Potvrdne rečenice imaće odričan question tag:
-He is your best friend, isn’t he?
-You’ve heard the news, haven’t you?
-We can do it on time, can’t we?
-He plays for „Arsenal“, doesn’t he?
-Susan was ill, wasn’t she?
-Alex helped you, didn’t he?
-Tom will come to the party, won’t he?

Ali obratite pažnju na izuzetak:   I am one of the best, AREN’T I?

Odrične rečenice imaće potvrdan question tag:
-They aren’t  coming, are they?
-She hasn’t  got green eyes, has she?
-You can’t play the guitar, can you?
-Students don’t like tests, do they?
– Toby and Matt  weren’t noisy, were they?
– Stephen  didn’t have anything to do with that, did he?
– We won’t give up, will we?
 

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 119, vežba 4a, povezati delove pitanja.
Udžbenik, strana 118, povezati rečenice sa slikama.
Radna sveska, strana 64, vežba 3, popuniti praznine sa odgovarajućim oblikom..
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 
8. мај 2020.

9. čas - He isn’t in a good mood, isn’t he?
             Translation


Udžbenik, strana 118, vežba 2a, pročitati tekst i odgovoriti na pitanje.
Udžbenik, strana 118, vežba 2b, odgovoriti na pitanja u vezi sa tekstom He isn’t in a good mood, isn’t he? sa True (tačno) ili False (netačno).
Udžbenik, strana 118, vežba 2a, prevesti deo teksta do Ana: Oh, I see.


NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor

 

15. мај 2020.

10. čas - Wrong number
               Extra exercises


DOMAĆI:
Udžbenik, strana 120, vežba 2a, zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora koji se odnose na tekst.
Udžbenik, strana 121, vežba 3a,  ubaciti glagole iz tabele u odgovarajuću rečenicu
Udžbenik, strana 122, vežba 1, zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora koji se odnose na tekst.
Udžbenik, strana 122, vežba 7, prevesti.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor
22. мај 2020.

11. čas - American and British English
               Used to


Jedna od interesantnijih konstrukcija u engleskom jeziku svakako je izraz "used to" iza koga sledi infinitiv (used to do, used to smoke, used to be) kojim želimo da kažemo da se nešto redovno dešavalo u prošlosti (navika u prošlosti), ali da se više ne dešava.
 
I used to play tennis a lot, but now I'm too lazy.
Nekada sam igrao tenis mnogo, ali sada sam previše lenj.
 
Do you go to the cinema very often? Not now, but I used to.
Da li često ideš u bioskop? ne sada, ali sam išao.
 
Takođe, ovu konstrukciju možemo upotrebljavati i za prošle situacije (stanje u prošlosti) koje više ne postoje:
 
We used to live in a small village but now we live in London.
Živeli smo u malom selu, ali sada živimo u Londonu.
 
This building is now a furniture shop. It used to be a bakery.
Ova zgrada je prodavnica nameštaja. Bila je nekada pekara.
 
Ovaj izraz se uvek tiče prošlosti i ne može se koristiti u sadašnjem vremenu. Ne možemo reći: I use to do.
 
Upitna forma glasi: Did...use to...? (Did you use to eat a lot of sweets when you used to a child?)
Negativna forma: didn't use to (Jack didn't use to go out very often until he met Jill.)
Paziti na oblike:

Potvrdni Odrični Upitni
Jednina
I used to tell the truth. I didn’t use to tell the truth. Did I use to tell the truth?
You used to tell the truth. You didn’t use to tell the truth. Did you use to tell the truth?
He used to tell the truth. He didn’t use to tell the truth. Did he use to tell the truth?
She used to tell the truth. She didn’t use to tell the truth. Did she use to tell the truth?
It used to tell the truth. It didn’t use to tell the truth. Did it use to tell the truth?
Množina
We used to tell the truth. We didn’t use to tell the truth. Did we use to tell the truth?
You used to tell the truth. You didn’t use to tell the truth. Did you use to tell the truth?
They used to tell the truth. They didn’t use to tell the truth. Did they use to tell the truth?
 
U odričnom i upitnom obliku koristimo USE, a ne USED.

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 125, vežba 4b, popuniti praznine sa datim oblicima.
Udžbenik: strana 124, vežba 1, povezati američke izraze ispod slika sa britanskim izrazima u listi.
Radna sveska: strana 68, vežba 2, formirati rečenice od datih reči upotrebom oblika used to.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
   

 
 
29. мај 2020.

12. čas - If I had a ticket, I’d go with you!
               Second conditionalGrađenje:
Drugi kondicional gradimo tako što u delu rečenice gde je IF koristimo past simple tense, odnosno prosto prošlo vreme (Kad bih bila princeza – If I WERE a princess). Koristimo past simple jer govorimo o nekom zamišljenom vremenu. Zato ne koristimo present simple, jer to bi označavalo neku realnost. U drugom delu rečenice koristimo WOULD + INFINITIVE (nosila bih najlepše haljine – I WOULD WEAR the most beautiful dresses).


If + past simple – would + infinitive
 
If I had money, I would go to London.
Da imam novca, otišla bih u London.
 
 
Upotreba:
Drugi kondicional koristimo kad god želimo nešto hipotetički (pod pretpostavkom, navodno) da izrazimo.
Stalno čujemo kako neko kaže:
 
Kad bih bio milioner, kupio bih ta kola.
If I were millionaire, I would buy that car.
 
Ali ta osoba nije milioner, tako da može samo hipotetički da govori o tome.
Kad bih bio pevač, snimio bih mnogo CD-ova.
If I were a singer, I would record a lot of CDs.
Da trčim brzo, išao bih na Olimpijadu.
If I ran fast, I would go to the Olympics.


DOMAĆI:
Udžbenik, strana 127, vežba 4a, povezati delove rečenica.
Udžbenik, strana 127, vežba 4c, popuniti rečenice  sa odgovarajućim  oblicima.
Radna sveska, strana 70, vežba 1, popuniti rečenice  sa odgovarajućim  oblicima.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
 
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor

5. јун 2020.

13. čas - 7-8 Review Vocabulary 1
              7-8 Review Language focus 1DOMAĆI:
Udžbenik: strana 96, vežba 4, ubaciti u praznine odgovarajuću reč iz tabele.
Udžbenik, strana 96, vežba 7, ubaciti odgovarajući oblik glagola iz tabele u formi -ING u praznine.
Udžbenik: strana 97, vežba 1, staviti glagole u zagradi u present perfect.
Udžbenik: strana 97, vežba 5, izabrati jedan od ponuđenih odgovora.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


10. јун 2020.

14. čas - Living in the past
              Module 6 review
DOMAĆI:
Udžbenik, strana 131, vežba 42a, pročitati tekst i popuniti tabelu pri dnu stranice.
Udžbenik, strana 131 i 132, vežba 2, popuniti praznine sa question tags u delu Check that you can na strani 132.
Udžbenik, strana 132, vežba 3.1, formirati rečenice od datih reči.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
 
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor