5 Немачки језик


20. март 2020.

1. час / Meine Familie

Прошлих часова смо учили нове речи везане за породицу .

Треба их обновити: meine Familie

Der/das = mein = er Die = meine = sie Die = meine = sie
Der Vater Die Mutter Die Eltern
Der Opa Die Oma Die Großeltern
Der Bruder Die Schwester Die Geschwister
Der Onkel Die Tante  
Der Cousin Die Cousine  
Примери: Mein Cousin heißt Milan. Er wohnt in Despotovac. Примери: Meinе Cousinе heißt Milеna. Sie wohnt in Despotovac. Примери: Meine Cousins heißen Milan und Adam. Sie wohnen in Despotovac.
Er ist Schüler. Er geht in die Schule. Er ist 13 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Sie geht in die Schule. Sie ist 13 Jahre alt. Sie sind Schüler. Sie gehen in die Schule. Sie sind 13 Jahre alt.
 
За домаћи напиши кратак састав о својој породици. Представи своје чланове породице као у примерима датим у табели. Наравно можете пустити машти на вољу и писати и о својим хобијима, као и о хобијима својих укућана.

Саставе можете написати у своји м свескама па их онда сликати, или одмах напишите састав у Word-у па проследите на мејл до следећег петка. nemac.stenjevac1@gmail.com


2. час / Berts Bruder erzählt

Прочитај текст о Бертовој породици , затим преведи и провери шта се не слаже ако упоредите тескт и слику .

Страна 53. уџбеник . задатак број 3.

Превод проследите у на мејл nemac.stenjevac1@gmail.com

Може слика из свеске или у word-у. Овде имате и користан видео где можете чути како други представљају своју породицу .
 24. март 2020.

3. час / Possessivartikel

Данас ћемо радити присвојне чланове, наш језик не зна за врсту речи члан, тако да ми ову врсту речи можемо поистоветити са присвојним придевима.

У овој табели ћемо видети који су то присвојни придеви за које лице и за који род.


Der      /     Das    = ein

Die = eine

mein

meine

dein

deine

Sein

 ihr

Seine

ihre

unser

unsere

euer

eure

ihr

ihre


Наравно када персирамо користима облике за треће лице множине као што то увек радимо.
Треба преписати ову табелу у свеску. Затим сликајте табелу и пошаљите је на мејл:
  nemac.stenjevac1@gmail.com

Имате на 53. страни у уџбенику табеле и вежбе везано за ову наставну јединицу.
Урадите одговарајуће вежбе и у радној свесци. Сликајте вежбе и проследите на мејл.

Овај видео вам може помоћи да лакше решите задатке.


26. март 2020.

4. час / Chaos im Zimmer!

Прошлог часа смо говорили о присвојним члановима и како се мењају кроз лица. Дијалог хаос у соби на 54. страни у уџбенику, на диску је то слушање број 68.
Шта недостаје у тексту. Допиши елементе, које недостају. Све што недостаје то су присвојни чланови.

У овом 5. задатку под д) имамо сада генитив. Овај немачки генитив познајемо и из енглеског језика. Означава припадност и карактеристичан је по томе што се на именицу додаје наставак –s. Имате пример у жутом пољу испод слике. Треба да направимо реченице:
Das ist Silkes Buch . = Das ist das Buch von Silke.

У шестом задатку треба представити ову породицу.
Пример за прву слику. Кажете: Ово је Маријина сестра Нина. Она воли мачке.
И тако за сваку слику.

Имате такође и задатке у радној свесци везано за ову тему. Такође су на 54. страни.  

Урадите задатке. Сликајте задеатк или их урадите у Word-у и пошаљите на мејл
  nemac.stenjevac1@gmail.com

Овај задатак треба урадити до следећег петка: 03.04.
 
Видео који вам може користити је:31. март 2020.

5. час / Familienreime / Familien in Deutschland

Овог часа ћемо обрадити лекцију на 55. страни у уџбенику. У седмом задатку треба довршити реченице. Понуђене речи, које треба употребити , поређане су изнад текста. Треба обратити пажњу да када искористимо одређену реч , да се она и римује са предходним редовима. Можете послушати текст како треба да звучи, на диску је ова лекција на слушању 70. након што употпуните песмицу , сликајте страницу и пошаљите на мејл.
Такође треба превести текст на страници 55. , 8. задатак , породице у Немачкој.Преведите текст и пошаљите превод на мејл.
Превод текста треба послати на мејл до следећег петка 10.04.: nemac.stenjevac1@gmail.com

Такође решите задатке везане за текст.

Тврдње од 1 до 4 , шта је тачно.

Одговори на питање под ц - колико чланова породице обично има у Србији.

Да ли и баке и деке живе заједено са млађима?

Састав „ко чини породицу“ написати и сликати до следећег петка 10. 04.

Непознате речи у тексту:

Die meisten – највећи број Verheiratete - ожењени
Im Durchschnitt – у просеку Ungefähr - отприлике
Nur wenige – само мали број Getrennt – раздвојени
Mehr -више Geschieden – разведени
Der Elternteil - родитељ Besuchen - посетити
 
 
02. април 2020.

6. час / Berufe!

Овог часа ћемо научити како се које занимање зове на немачком. У немачком свако занимање у мушком роду има свој назив и у женском роду. То се најчешће постиже тако што на мушки род додајемо наставак –in , и наравно треба да променимо род именице из der u die
Der Lehrer – учитељ, наставник... Die Lehrerin
Der Schüler – ученик Die Schülerin
Der Student – студент Die Studentin
Der Programmierer – програмер Die Programmiererin
Der Informatiker – информатичар Die Informatikerin
Der Bauer – пољопривредник Die Bäuerin
Der Arzt  - лекар Die Ärztin
Der Zahnarzt – зубар Die Zahnärztin
Der Tierarzt – ветеринар Die Tierärztin
Der Kellner – конобар Die Kellnerin
Der Bibliothekar – библиотекар Die Bibliothekarin
Der Kindergärtner – васпитач Die Kindergärtnerin
Der Elektriker – електричар Die Elektrikern
Der Fahrer – возач Die Fahrerin
Der Koch – кувар Die Köchin
Der Fleischer – месар Die Fleischerin
Der Architekt – архитекта Die Architektin
Der Tischler – столар Die Tischlerin
Der Polizist  - полицајац Die Polizistin
Der Ingenieur – инжењер Die Ingenieurin
Der Rentner – пензионер Die Rentnerin
Der Verkäufer - продавац Die Verkäuferin

Код малог броја занимања није могуће додати наставак –in, јер се сама именица завршава са –mann, у том случају мењамо ово –mann са –frau 
 

Der Kaufmann – трговац Die Kauffrau
Der Hausmann – домаћин Die Hausfrau
Der Hotelfachmann – хотелијер Die Hotelfachfrau
Der Geschäftsmann – пословни човек Die Geschäftsfrau
Der Fachmann - стручњак Die Fachfrau

Од свих занимања једино медицинска сестра не гради на овај начин свој облик у мушком роду, већ то постаје друга реч.

Die Krankenschwester – der Krankenpfleger

Ове табеле треба преписати у свеске, затим сликати и послати до понедељка 13.04. на мејл.: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Такође треба преписати и реченицу: Шта си по занимању?

Was bist du von Beruf? Ich bin Schüler / Schülerin von Beruf.

Као и одговор, ја сам ученик / ученица по занимању.

Шта желиш да постанеш? Was möchtest du einmal werden?

Јa желим да постанем ветеринар. Ich möchte einmal Tierart werden.

Наравно да ће свако уписати оно што он , или она жели да постане једног дана .

Видео који може да вам буде од користи:


07. април 2020.

7. час / Was sind deine Eltern von Beruf?


Овог часа ћемо обрадити лекцију шта су твоји родитељи по занимању, и вежбаћемо речник из претходних лекција. Отворићемо уџбеник, странице су 56. Гледаћемо слике у деветом задатку под А и називе занимања под Б. Треба спојити слике и занимања. У својим свескама ћемо написати реченице , која занимања видимо на слици. Пример: Das ist Bild A. Ich sehe einen ... und eine... Овде ће нам требати предзнање, које смо стекли на претходном часу како се од занимања у мушком роду гради назив за то занимање у женском роду.
Затим ћемо урадити задатак под Д и одговорићемо на питање „Шта су твоји родитељи по занимању?“ – Was sind deine Eltern von Beruf?
Одговори са: Mein Vater ist .... von Beruf.
Meine Mutter ist ..... von Beruf. 
 
Урађене реченице, које сте сликали у свесци можете послати на мејл до петка 17.04. 2020.

nemac.stenjevac1@gmail.com
 


09. април 2020.

8. час / Mein Traumberuf!

Данас ћемо наставити да говоримо о занимањима. Причаћемо данас о нашим занимањима из снова. Отворићемо 57. страну у уџбенику, наслов је посао из снова . ми треба да напишемо мали састав од неколико реченица о томе шта желимо једног дана да постанемо. Наслов је mein Traumberuf. Дакле, треба рећи шта желимо да постанемо, зашто и шта су наше активности на том послу и шта треба добро умети.
Имамо и пример. Затим треба урадити задатак . Испод слика имамо један мејл, недостају речи. Ми треба да допишемо која реч недостаје и то у одређеном облику. Затим препишите табелу са насловом Grammatik на 58. страни. У радној свесци треба урадити превод речника шесте области.

Састав треба написати у свеску, сликати и на мејл до уторка 21.04.  Као и текст у уџбенику. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи


14. април 2020.

9. час / Berufe – Was kann ich jetzt? Möbel

Данас ћемо наставити да говоримо о занимањима. Радићемо све преостале задатке, који су нам остали неурађени – треба завршити , наравно ако будете имали недоумица око неког задатка , прво урадите оне које можете урадити сами, за све недоумице можете питати наставника тако што ћете послати мејл. Не морате послати све у једном мејлу, како који задатак урадите тако га и пошаљите.

Намештај – Möbel

Der Schrank - орман – die Schräke Das Eck – угаона гарнитура
Der Sessel – фотеља – die Sessel Die Tür – врата
Der Tisch – сто - die Tische Das Fenster – прозор
Der Stuhl – столица  – die Stühle Die Wand – зид
Das Bett – кревет – die Betten Die Decke – плафон
Die Kommode -  комода Der Teppich – тепих
Der Spiegel - огледало Die Lampe – лампа
Das Sofa – дво/тросед – die Sofas Der Fernseher – телевозор
Der Computer – компјутер Der Herd – шпорет
Der Kühlschrank – фрижидер Die Waschmaschine – машина за прање веша  
Die Spühlmaschine – машина за прање судова Die Heizung – грејалица
Der Boden - под
 
Придеви :

Alt – старо Neu – ново
Schmal – уско Breit – широко
Klein – мало Groß – велико
Teuer – скупо Billig – јефтино
Schön – лепо Hässlich – ружно
Hell - светло Dunkel – тамно
 
Ми треба ове речи да препишемо у свеске. Затим пишемо шта све имамо у соби и користимо придеве , и боје које смо радили и раније како бисмо описали тај предмет.
Пример :
Ich habe ein Sofa. Das Sofa ist schwarz und neu. И тако за сваки комад намештаја .

Састав треба написати у свеску, сликати и на мејл до уторка 24.04.  Као и текст у уџбенику. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи :16. април 2020.

10. час / Mein Zimmer!

Данас ћемо учити називе соба и просторија. Ви треба ове речи да напишете у своје свеске и да их научите. Важна је реч „соба“, када год у сложеници имамо именицу соба , та нова сложеница биће средњег рода, јер је тог рода у немачком језику и сама реч „соба“. Затим напишете у две три реченице , мали састав . ја живим у једном стану- или у једној кући, а у другој реченици набројите просторије, наравно на немачком језику.

Das Haus – кућа Das Arbeitszimmer – радна соба
Die Wohnung – стан Das Badezimmer – купатило
Das Bad
Das Zimmer – соба Die Toilette – тоалет
Das Wohnzimmer – дневна соба Die Terrasse – тераса
Das Esszimmer – трпезарија Der Balkon – балкон
Das Schlafzimmer спаваћа соба Der Flur – ходник
Das Kinderzimmer – дечја соба Die Speisekammer – остава за храну  
Die Küche – кухиња Die Abstellkammer - остава
 
Такође постоје и друга употреба речи „соба“ – Zimmer  и „просторија“ – Raum када описујемо своју школу.

Das Klassenzimmer                 Учионица
Der Informatikraum Кабинет за информатику
Der Kunstraum Кабинет за ликовно
Das Lehrerzimmer Зборница
Die Aula Хол
Die Sporthalle Спортска сала
 
Ове речи треба такође преписати и написати кратак састав у коме ћемо описати своју собу, на следећи начин. Напиши колико учионица, кабинета .... има у школи.
Састав треба написати у свеску, сликати и на мејл до понедељка  27.04.  Као и текст у уџбенику. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи:
21. април 2020.

11. час / Meine Kleider!

Данас ћемо учити називе одевних предмета. Ви треба ове речи да напишете у своје свеске и да их научите. Затим напишете у две три реченице, мали састав о томе шта сте данас обукли. Наведете шта носите и које је боје тај одевни предмет.  
Die Hose – панталоне Die Stiefel – чизме
Der Mantel – мантил Die Jeans – фармерице
Das Hemd – кошуља Die Jacke – јакна
Das T-shirt – мајица Die Mütze – капа
Das Sweatshirt  - дукс Der Pullover – џемпер
Die Schuhe – ципеле Der Rock – сукња
Die Turnschuhe – патике Der Sprotanzug – тренерке
Die Handschuhe - рукавице Der Anzug – одело  
Die Socken - Чарапе Die Sandalen - Сандале
 
Такође можемо да се подсетимо боја.

Schwarz – црно  
Weiß – бело Orange - наранџасто
Grau – сиво Rot – црвено
Braun – браон Grün – зелено
Lila – љубичасто Blau – плаво
Rosa – розе gelb – жуто
 
Глаголи који су важни за ову лекцију:
Anziehen – облачити , ово је раздвојни глагол и мења се:

Ich ziehe an Wir ziehen an
Du ziehst an Ihr Zieht an
Er
Sie  zieht an
Es
Sie ziehen an
 
Ausziehen – свлачити, такође раздвојни глагол

Ich ziehe aus Wir ziehen aus
Du ziehst aus Ihr zieht aus
Er
Sie  zieht aus
Es
Sie ziehen aus
 
И глагол носити, који је неправилан глагол: tragen

Ich trage Wir tragen
Du trägst Ihr tragt
Er
Sie trägt
Es
Sie tragen
 
Сада треба написати реченице у којим аописујемо шта смо данас обукли, као у примеру (само на немачком):
Ја носим један џемпер. Тај џемпер је плав.
Ich trage einen Pullover. Der Pullover ist blau.
Ове речи треба такође преписати и написати кратак састав у коме ћемо описати свој изглед.
Састав треба написати у свеску, сликати и на мејл до понедељка  до почетка маја. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи:
23. април 2020.

12. час / Lebensmittel

Данас ћемо радити намирнице. Преписаћемо нове речи у свеску и написаћемо у неколико реченица шта волимо да једемо и пијемо, и шта нам је омиљено јело.
Намирнице – Lebensmittel  

Der Apfel – јабука Die Paprika – паприка
Die Birne – крушка Die Tomate – парадајз
Die Orange  - наранџа Die Kartoffel – кромпир
Die Banane – банана Die Gurke  - краставац
Der Kiwi – киви Das Fleisch – месо
Der Pfirsich – бресква Die Schnitzel - шницла
Die Aprikose – кајсија Die Knödel  - кнедле
Die Feige  - смоква Die Suppe – супа
Die Kirsche – вишња/трешња Das Hähnchen – пилетина
Die Erdbeere – јагода Die Nudeln – макароне
Die Himbeere – малина Die Soße – сос
 
За ове намирнице морамо да знамо како се мења глагол јести – essen

Ich esse Wir essen
Du isst Ihr esst
Er
Sie
isst
Es
Sie essen
Ово је неправилан глагол и зато у другом и трећем лицу једнине долази до промене у основи глагола где е прелази у и .
Ако нешто волите да једете , можете рећи:
Ich esse gern Birnen. Ја волим да једем крушке . С тим што би буквални превод био „ Ја радо једем крушкe“.  Gern – радо. Ако нешто не волите да једете , онда кажете : Ich esse nicht gern Birnen . Ја не волим да једем крушке. Ако желите да кажете које је ваше омиљено јело, онда кажете :
Mein Lieblingsessen ist...Моје омиљено јело је ....
 
 
Trinken – пити

Ich trinke Wir trinken
Du trinkst Ihr trinkt
Er
Sie trinkt
Es
Sie trinken
 
Getränke

Der Saft – сок
Die Milch – млеко
Der Tee – чај
Der Kaffee – кафа
Сада можемо рећи шта волимо и не волимо да пијемо. Користимо глагол пити.
Ich trinke gern Apfelsaft. Ја волим да пијем сок од јабуке.
Ich trinke nicht gern Orangensaft. Ја не волим да пијем сок од наранџе.
Ми треба ове речи и реченице да препишемо у свеске. Затим пишемо шта све волимо и не волимо да једемо и пијемо и које је ваше омиљено јело (само по једну реченицу).
Ово треба написати у свеску, сликати и послати на мејл до 04.05. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи:

28. април 2020.

13. час / Meine Kleidung ! / Was kostet das?

Данас ћемо радити задатке на 59. страни у уџбенику. Прво ћемо преписати све речи које видимо на овој страни и написаћемо превод у свеску. Затим одслушамо са диска 75. слушање где ћемо поновити речи које чујемо и показаћемо изговорену реч. 76. слушање. Овде треба да слушамо разговор у продавници . Штиклирамо сваки предмет који су тражили у разговору, а да је на 59. страни.   

Затим треба да постављамо питања „Колико ово кошта?“ и да кажемо шта нам треба.

Глаголи који ће нам требати су:

Möchten-желети/Хтети
Ich möchte
Du möchtest
Er/Sie/Es möchte
Wir möchten
Ihr möchtet
Sie möchten
Brauchen – требати
Ich brauche
Du brauchst
Er/Sie/Es braucht
Wir brauchen
Ihr braucht
Sie brauchen 
Kosten – коштати , ово је глагол који је специфичан по значењу. Може се мењати по лицима, али не би имало смисла мењати овај глагол по лицима већ се користе само треће лице једнине и множине.
 
Was möchten Sie? Шта желите?
Ich möchte einen Kaugummi. Ја желим једну жваку.
Was brauchen Sie? Шта Вам треба?
Ich brauche eine Tüte. Треба ми једна кеса .
Was kostet das? Колико ово кошта?
Das kostet 3 Euro.
Was kostet die Zeitung? Колико коштају новине?
Die Zeitung kostet 4 Euro .
Све речи, фразе и промене глагола треба преписати у свеске, сликати и на мејл до понедељка  до 8. маја. Поставите питања и одговорите.  У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи:

30. април 2020.

14. час / Einkaufsgespräche-Am Kiosk

Данас ћемо наставити са разговорима у трговини. Отворићемо 60. страну. Овде имамо дијалог у продавници , можемо га поново одслушати, јер је то онај исти дијалог од прошлог часа. Прочитамо дијалог у себи и одговоримо на три питања испод текста.

У другом задатку треба да поновимо ове цене и на крају да кажемо колико коштају ови производи. Ово је вежба за вас како бисте лакше изговарали речи и фразе. Овде немате шта да сликате и да пошаљете , јер не треба ништа да пишете. Под б) овог задатка треба да питамо колико коштају ови производи и да одговоримо. Ове реченице напишете у свеску и сликате и пошаљете на мејл.

Трећи задатак на овој страни нећемо радити овог часа.
Зато ћемо у радној свесци урадити први задатак у седмој области. Сликати страну из радне свеске и послати.

За ове разговоре морамо да знамо како се мења глагол узети – nehmen

Ich nehme Wir nehmen
Du nimmst Ihr nehmt
Er
Sie nimmt
Es
Sie nehmen
 
Ово треба написати у свеску, сликати и послати на мејл до 08.05. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 05. мај 2020.

15. час / Einkaufsdialoge / Wünsche – Modalverb möchten

Данас ћемо наставити дијалоге на 60. страни. Радићемо трећи задатак . Овде имамо два дијалога. Треба да их послушамо и да одговоримо на питања. На диску ова два дијалога се налазе на слушању број 78 и 79. После првог дијалога треба одговорити да ли су четири тврдње тачне или нетачне.
У случају да немате диск- транскрипција текста је :

 • Guten Tag , ich möchte einen Kaugummi .
 • Den da, oder den da.
 • Der kostet 35 Cent.
 • Und haben Sie den Comic „die Band“?
 • Ja , der hier ist heute ganz neu.
 • Den auch, bitte.
 • Ein Kaugummi und ein Comic – 3 Euro 65 . das sind vier Euro. Und 35 Cent zurück. Danke.
 
У другом дијалогу требамо да одредимо шта купује Лукас и у чему је погрешила продавачица.

 • Hallo Lukas.
 • Tag , Frau Beime . Ich brauche Filzstifte . Haben Sie Filzstifte ?
 • Ja, die hier. Sechs Stück für einen Euro 95.
 • Ok, die nehme ich.
 • Noch etwas?
 • Ja , eine Zeitung bitte .
 • Was für eine , die Bild Zeitung , die Taz....?
 • Äh , das weiß ich nicht . Die ist für meinen Vater.
 • Dein Vater liest die TAZ.
 • OK. Dann die.
 • Filzstifte und die „TAZ“ – 3 Euro 25.
 • 3 Euro 25, ok – Hier sind 10 Euro
 • Und 8 Euro 75 zurück . Danke tschüss, Lukas.
 • Äh ... Das ist falsch glaube .
 • Wie bitte? Ach so . Danke Lukas.
  
Нове речи и фразе.

Der da – ovaj ovde
Den da – ovog ovde
Die da – ovu ovde
Das da – ovo ovde
 
Такође треба урадити други и трећи задатак у радној свесци седмој области. Дијалоге и нове речи треба преписати у свеску и задатке и стране у свесци треба сликати и послати на мејл до 11. маја.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
 


07. мај 2020.

16. час / Verben trainieren

Данас ћемо наставити са разговорима у куповини. Отворите радне свеске . радићемо данас задатке у радној свесци. Пре свега треба да увежбамо нове глаголе које сада користимо у куповини, као што су требати , желети , хтети , узети , имати.... Потражите у радној свесци седму област и урадите задатке од четвртог до десетог задатка.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com

Питања ћете поставити тако што ћете сликати питање и написаћете шта није јасно у вези задатка.
12. мај 2020.

17. час / Wünsche – Modalverb möchten

Данас ћемо наставити да вежбамо глагол желети хтети. Данас ћемо отворити 62. страну у уџбенику. Овде можемо видети списак жеља једног дечака . Ми треба да напишемо шта он жели. Ставићемо ову листу жеља у првом лицу. Затим ћемо ми направити наш списак жеља за рођендан , такође треба навести пет предмета.

Затим ћемо написати шта колико ове наше жеље коштају у Србији , а која је цена у Немачкој.
Пример : Ich wünsche mir ein Buch . In Deutschland kostet das Buch 20 Euro , in Serbien kostet das Buch acht Euro.

Oвај задатак треба преписати у свеску сликати и послати на мејл до 18. маја.  У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com

14. мај 2020.

18. час / Verben trainieren

Данас ћемо наставити са разговорима о жељама. Прво ћемо радити 8. задатак на 63. страни у уџбенику. Треба да слушамо причу (слушање 81 на диску). Заокружите шта Пиа жели за рођендан. За оне који немају диск написаћу овде транскрипицју приче , коју ћете преписати у свеске и превести. Транскрипција:
 • Was möchtest du gerne zum Geburtstag , Pia?
 • Ich möchte gerne ein Fahrrad, du auch ?
 • Nein , ich habe ein Fahrrad . Ich möchte gernen einen Hund .
 • Echt? Meine Schwester möchte auch gerne einen Hund . Und was möchtest du noch?
 • Dann möchte ich auch noch ein Computerspiel und einen Besuch im 3D Kino .
 • Ins 3D Kino möchte ich auch . Dann können wir ja zusammen gehen .
 • Super Idee ! Ich habe aber leider erst in drei Monaten Geburtstag.
 • Und ich in vier.  
Када преведете и препишете овај разговор урадићемо и задатке у радној свесци. Отворите радне свеске . Радићемо данас задатке у радној свесци где смо прошлог часа стали. Радићемо од 11. до 13. задатка. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
Питања ћете поставити тако што ћете сликати питање и написаћете шта није јасно у вези задатка.

19. мај 2020.

19. час / Jugendliche und Geld

Данас ћемо радити лекцију на 64 . страни. 10. Задатак. Прво треба превести текст. Затим одговорите на тврдње од 1 до 4. Овде треба написати да ли је тврдња тачна или нетачна. Након тога ћемо урадити 11. задатак. Треба написати мањи списак , шта често купујемо и колико то кошта, као што је то урађено у примеру.

Oвај задатак треба преписати у свеску сликати и послати на мејл до 22. маја.  У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com

21. мај 2020.

20. час / Mein Geld reicht nicht

Данас ћемо наставити са разговорима о џепарцу . Превешћемо лекцију на 64. страни задатак број дванаест. На крају закључимо превод примером на који начин бисте ви желели да зарадите свој џепарац и ову реченицу преведете на немачки.  Са 66. стране препишите промену глагола у свеске . Превод и промену глагола сликајте и пошаљите на мејл.
Такође урадите у радној свесци 14. и 15. задатак.
: nemac.stenjevac1@gmail.com
Питања ћете поставити тако што ћете сликати питање и написаћете шта није јасно у вези задатка.


26. мај 2020.

21. час / Schülerchat LV

Данас ћемо радити лекцију на 65. страни . Радићемо превод ове лекције .

У табели испод ћу исписати непознате речи из ове лекције . Ви ћете их преписати у свеску и тек онда ћете урадити превод лекције. Затим треба сликати превод и нове речи у свесци и послати на мејл.


Das Taschengeld – џепарац Der Schmuck – накит
Bekommen – добити Ausgeben – потрошити
Dazusagen – рећи за то /за тако нешто Die Kleider – одећа
Zufrieden – задовољан   Selbst – сам / лично
Zeitungen austragen – разносити новине Die Schulsachen – школски прибор
Die Süßigkeiten – слаткиши   Ab und zu – повремено
Bezahlen – платити Ungefähr – око / отприлике
Der Babysitter – бебиситер Putzen – чистити
 
Oвај превод треба написати у свеску сликати и послати на мејл до 1. јуна.  У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
 


28. мај 2020.

22. час / Die Nervensäge

Данас ћемо радити лекцију „смарач“ у уџбенику на страни 67. У радној свесци треба завршити све задатке и превод речи у речнику на крају области. У табели испод имамо нове речи које треба преписати у свеске :

Weiterlesen – наставити с читањем Jonglieren – жонглирати
Keine Ahnung – немам појма Mitspielen- учествовати
Vielleicht – можда Ganz – баш , скроз , потпуно
Jemand – неко Toll – супер
Ich bin schlecht drauf – Лоше сам расположен Nerven – нервирати
 
: nemac.stenjevac1@gmail.com

Питања ћете поставити тако што ћете сликати питање и написаћете шта није јасно у вези задатка.