8 Немачки језик


20. март 2020.

1.час / Gespräch mit Marc

Треба прочитати и превести дијалог на 71.страни у уџбенику.
На CD-у је овај текст на 16. месту.
Непознате речи: Wortschatz

немачки српски
Das Ausland иностранство
In Ruhe На миру
Das Abitur матура
deshalb зато
anschauen погледати
Sich fühlen Осећати се
ausgezeichnet изванредно
Auf jeden Einzelnen Сваком појединцу
eingehen Посветити се
 
Решите затим задатак 3 б . Која изјава је тачна?

Напомена: превод можете урадити у WORD-у и послати на мејл до следећег петка. nemac.stenjevac1@gmail.com
 
 
2. час / Reflexivpronomen (повратни глаголи)
Повратни глаголи су у немачком језику сви глаголи, који уз себе имају повратну заменицу (sich), која се мења по лицу, броју и падежу.
Примере имате на страни 71. у уџбенику и на 110. страни, такође у уџбенику .
Промена повратних глагола са повратном заменицом у акузативу.
Sich bedanken

Ich bedanke mich Wir bedanken uns
Du bedankst dich Ihr bedankt euch
Er
Sie      bedankt sich
Es
 
Sie bedanken sich
 
 
До промене у дативу долази када већ постоји објекат у акузативу.
Sich die Zähne putzen

Ich putze mir die Zähne Wir putzen uns die Zähne
Du putzst dir die Zähne Ihr putzt euch die Zähne
Er
Sie putzt sich die Zähne
Es
 
Sie putzen sich die Zähne
 
Видљива је разлика између датива и акузатива повратних глагола постоји само код првог и другог лица једнине.
Такође треба у тексту на 71.страни пронаћи и подвући све повратне глаголе, и преписати у свеску промену галгола sich ausziehen 110. страни.
Домаћи сликати и послати на мејл nemac.stenjevac1@gmail.com24. март 2020.

3. час / Laura aus Los Angeles

Данас радимо лекцију Laura aus Los Angeles у уџбенику на страни 72.

Прво ћемо прочитати текст. Затим ћемо помоћу табеле у којима ћете наћи нове речи, које су нам до сада биле непознате урадити превод ове лекције.

Превод ћете урадити у свесци до следећег петка 3. априла 2020. и послати у Word-у или као слику на мејл:   nemac.stenjevac1@gmail.comGenießen-уживати Aussehen -изгледати Beide-обоје
In diesem Teil-у овом делу Schmücken-окитити Das ganze Jahr- целе године
Das Schwimmbecken-базен Gehören-припадати In kurzer Hose-у кратким панталонама
Springen -скочити Vorgewärmt-унапред загрејано Das Hausmädchen-дадиља
Die Pinie-бор Der Stadtteil- део града Der Erdstoß-земљотрес
Das Baumhaus-кућица на дрвету Das Gelände-земљиште Unheimlich-страшно
Toll-супер Passend-одговарајуће Wackeln-трести се
Unlängst-не тако давно Die Ausenaufnahmen- снимања на отвореном Die Achterbahn- ролеркостер
Neulich-скоро Das Geschirr-судови Zerbrechen- разбити се

Након што преведете и пошаљете превод , урадити и задатак у уџбенику на страни 72., задатак број 4.

Одговори на следећа питања. Одговоре имате у тексту. Можете исписати реченице или разним бојама обележити питања и одговоре у тексту, и затим сликати целу страну и послати слику на мејл nemac.stenjevac1@gmail.com

И овај задатак треба урадити до петка, 3. априла 2020.26. март 2020.

4. час / GWeil - Sätze

Прошлог часа смо радили лекцију на 72. страни у уџбенику Лаура из Лос Анђелеса. Данас ћемо обновити повратне глаголе и радићемо нову наставну јединицу Weil – Sätze.

Када је реч о повратним глаголима, већ смо их радили. Само ћемо их обновити тако што ћемо урадити задатке у радној свесци на 42. и 43. страни од 3. до 6. задатка.

Када их будете урадили сликајте задатке и проследите их. Наравно ако буде нејасноћа око ових задатка проследите своја питања на мејл и одговорићу вам: nemac.stenjevac1@gmail.com

Видео који вам може користити је:


 
                                   
                                               Weil - Sätze
  • Ове реченице се тако зову, јер их уводи везник weil
  • Ово су зависне реченице тако да се глагол са другог места у реченици премешта на последње место у реченици и то у непромењеном облику.
  • Ове реченице спадају у каузалне реченице.
  • Углавном су одговор на питања, која почињу са зашто. (Warum)

Warum gehst du in die Stadt?  
Ich muss in den Supermarkt. Weil ich in den Supermarkt muss.
Er kommt gerade vom Bahnhof. Weil er gerade vom bahnhof kommt.
Wir besuchen Oma. Weil wir Oma besuchen.
Ihr braucht noch Salami. Weil ihr noch Salami braucht.
Ово је видео који би могао да пружи додатна објашњења.Задатке везане за ову наставну јединицу можемо наћи у радној свесци страна 43. и 44. и 45.
Задаци су од 7. до 10. Урадите задатке. Сликајте задатке или их урадите у Word-у и пошаљите на мејл
  nemac.stenjevac1@gmail.com

Овај задатак треба урадити до следећег петка: 03.04.
 


31. март 2020.

5. час / das Imperativ

ДОвог часа ћемо обрадити наставну јединицу императив у немачком језику. Императив је заповедни начин. У немачком језику императив има само три лица, то су друго лице једнине , друго лице множине и треће лице множине , јер им ово треће лице множине служи за персирање. Како се гради императив? Од инфинитива се одбија –en, што остане то је инфинитивна основа. На ову основу додајемо наставке.
Наставци су:

1./////////////////////////////////// 1./////////////////////////////////////
2. / - е 2. -t
3./////////////////////////////////// 3. -en Sie bitte
 
У другом лицу једнине се углавном не додаје никакав наставак. За друго лице множине додаје се –t, а за треће множине -en Sie bitte, мада је уобичајено да се увек замоли , тако да се bitte каже у свим лицима.
Пример: gehen

/////////////////////////////////// /////////////////////////////////////
2. Geh 2. Geht
/////////////////////////////////// 3. Gehen Sie bitte
 
У случају да се основа завршава са н, ,з, д ,т обавезно је у другом лицу једнине додати наставак –е, а у другом лицу множине се помоћу –е одваја основа од наставка –т.
Пример:
Lüften- проветрити

//////////////////////////////////// /////////////////////////////////////
2. lüfte 2.Lüftet
//////////////////////////////////// 3. Lüften Sie bitte
 
Код раздвојних глагола нема промена, већ и даље остају раздвојни.
 
Пример: пазити - aufpassen

///////////////////////////////////// ////////////////////////////////////
2. Pass auf 2. Passt auf
//////////////////////////////////// 3. Passen Sie bitte auf
 
Неправилни глаголи који имају промену е у и, и даље имају исту промену, док неправилни глаголи код којих се мути слово, а ова промена се губи.

Примери: schlafen - спавати

///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////
2. Schlaf 2. Schlaft
///////////////////////////////////// 3. Schlafen Sie bitte
 
Essen – јести

////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////
2. Iss 2. Esst
////////////////////////////////////// 3. Essen Sie bitte
 
Помоћни глагол sein-бити има своју посебну промену:

1./////////////////////////////////// 1.////////////////////////////////////
2. Sei ! 2. Seid!
3.////////////////////////////////// 3. Seien Sie bitte!
 
За домаћи треба преписати ову наставну јединицу са свим правилима у свеску, и променити следеће глаголе: kommen, schreiben, arbeiten - правилни
Geben-неправилан
Ausrechnen – раздвојни

Постоји још један начин објашњавања императива. Треба променити глагол у презенту и у другом лицу избришемо наставак и личну заменицу и добијемо императив.

Ево примера за овај начин:Ово је само пример, који се не мора преписивати у свеску.

Остатак треба послати на мејл: nemac.stenjevac1@gmail.com најкасније до петка, 10. априла 2020.

Видео који вам може користити:
02. април 2020.

6.час / Räume dein Zimmer auf!

Овог часа ћемо обновити императив у немачком језику. Већ смо причали о томе колико лица има у немачком императиву и који су заправо наставци за које лице у императиву. Данас ћемо радити лекцију на 75. страни Имамо овде слику јако неуредне собе. Шта је мајка написала Ребеки на цедуљицу? Шта све треба да уради како би средила своју собу?

Прво прочитај текст. У тексту пронађи све облике императива и испиши облике у императиву и облике инфинитива у 8. задатак .

Затим уради превод поруке Ребекине маме.

Затим сликајте превод и 75. страну и пошаљите на мејл. 

Речи које би могле бити непознате у тексту:

Wegräumen – склонити Lüften - проветрити
Aufräumen – поспремити Putzen – чистити
Aufsammeln – сакупити Staub saugen – усисавати
Wegwerfen – бацити Das Bett machen –наместити кревет
Aufhängen - окачити Tun – учинити , ставити
 
Затим треба урадити у радној свесци 16., 17. и 18. задатак на 48. и 49. страни. Сви су задаци везани за императив. Који облик императива недостаје? Све ово треба урадити до понедељка 13.04. и послати на мејл.: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
07. април 2020.

7.час / Gesund leben!

Овог часа ћемо кренути на нову област, која се зове здрав живот, и вежбаћемо речник из претходне области. Отворићемо радну свеску и урадићемо 19. и 21. задатак 50. страници у радној свесци. Пре свега је важно урадити вежбу са непознатим речима из ове области. Преведи реч и смисли реченицу у којој можеш употребити ову реч. Ако немаш инспирацију да сам осмислиш реченицу, можеш је преписати из књиге.
Отворићемо уџбеник, странице су 78. и 79. На свакој страници имамо по седам или осам слика. Ми треба сада да опишемо оно што видимо на овим сликама у две реченице и да кажемо да ли је то што видимо на одређеној слици део здравог животног стила, или припада навикама које су штетне по наш организам.
Пример за реченице:
Auf dem Bild Nummer 1 sehe ich Brot. Das ist gesund.
Gesund - здраво
Ungesund – нездраво

Урађене задатке и странице које сте сликали можете послати на мејл до петка 17.04. 2020.

nemac.stenjevac1@gmail.com
 09. април 2020.

8.час / Tipps für eine gesunde Lebensweise!

Данас ћемо радити лекцију на 80. и 81. страни у уџбенику. Савети за здрав начин живота. Прочитајте прво лекцију у себи. Затим можете да је преведете.
Непознате речи, које треба преписати у свеску:

Die Gesundheit – здравље Die Krankheit – болест  
Erwerben – стећи Der Geist – дух
Die Seele - душа Der Körper - тело
Die Bewegung – кретање Steigen – попети се
Die Treppe – степенице  Die frische Luft –свеж ваздух
Der Spaziergang – шетња Der Wald – шума
Verzichten – одрећи се Die Süßigkeiten - слаткиши
Das Salzgebäck – слана пецива Ähnlich – слично
Vermeiden – избегавати Weißbrot – бели хлеб
Das Vollkornbrot ражени хлеб Der Obstsaft – воћни сок
Künstlich – вештачко Der Früchtetee – воћни чај
Vergessen – заборавити Guttun – пријати
Gemeinsam – заједничко Die Theateraufführung – позоришна представа
Der Museumbesuch – посета музеју Unternehmen – предузети
Rauchen – пушити Die Gefahr – опасност
Der Rauch – дим Krebserregende Stoffe – материје које изазивају рак
Pro Jahr – годишње Sterben – умрети
Die Folgen – последице Die Zigarettenschachtel – паклица цигарета
Tödlich – смртоносно Man – се
Jemand – неко Niemand - нико
 
После превода напишите изнад сваког пасуса у тексту у књизи један од пет понуђених наслова.

Урађени превод написати у свеску, сликати и  можете послати на мејл до уторка 21.04.  као и речи које сте преписали у своје свеске.

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 14. април 2020.

9. час / Tipps für deine Gesundheit!

Данас ћемо увежбавати фонд речи нове области коју смо започели. У радној свесци имамо задатке везано за ову тему. Отворићемо радну свеску , страна 52. и урадићемо први задатак . Овде треба само повезивати. У другом задатку на 53. страни треба решити укрштене речи. Понуђене речи треба уписати у колоне .
Затим треба у неколико реченица написати неколико савета шта треба радити како бисмо остали здрави и шта ми радимо . ( којим се активностима бавимо, итд. )
У трећем и четвртом задатку треба користити безличну заменицу Man у овим изрекама, а у четвртом задатку само треба дописати ову заменицу где је потребна . Ове задатке треба урадити, сликати и послати на мејл након пробног пријемног. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
Видео који вам може бити од користи:

16. април 2020.

10. час / Dick oder dünn!

Данас ћемо радити лекцију на 82. страни у уџбенику као и нову врсту сложених – зависних реченица, која почињу са везником Obwohl, што значи иако. Данас ћемо само радити на препознавању ових реченица у пасусу који будемо радили. Данас ћемо радити превод само првог пасуса ове лекције. Написаћемо у своје свеске нове речи и урадићемо превод. У уџбенику само треба подвући, обојити или на неки други начин означити реченице које почињу са Obwohl у целом тексту.

Непознате речи:

Dick – дебео Dünn – мршав
Die Klamotten – одећа Der Einkaufsbummel – шопинг  
Dazu – за то Zu dick – превише дебела
Treffen – погодити Abnehmen – мршавити
Obwohl – иако Zunehmen гојити се
Süß – слатко Bestätigen – потврдити
Stark  - снажан  Trotzdem – упркос томе
Selten – ретко Jedenfalls – у сваком случају
Die Dicken – дебели Das Gewicht - тежина
 
Превод треба написати у свеску, сликати и послати на мејл када буде прошао пробни пријемни. У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 21. април 2020.

11. час / Dick oder dünn ! Obwohl – Sätze!

Данас ћемо наставити да радимо лекцију на 82. страни у уџбенику као и нову врсту сложених – зависних реченица, која почињу са везником Obwohl, што значи иако.  Данас ћемо радити превод само другог пасуса ове лекције. Написаћемо у своје свеске нове речи и урадићемо превод. Непознате речи:
Zufrieden – задовољан Wiegen – мерити  
 Ich wäre – Био бих Magersüchtig – анорексичан
Ich hätte – Имао бих Die Bulimie – булимија
 Beneiden – завидети Froh – срећан , весео  
Zwischendurch – у међувремену Ich würde – ја бих
Klappen – успети Der Mannequin – манекен  
Furchtbar – страшно Selber – сам
Der Anblick – поглед Anspornen – натерати на
Werden – постати Halten – држати
 
Obwohl – Sätze
Граде се јако слично као и сложене реченице са везницима које смо већ радили, као што су нпр. Реченице са везницима wenn и als . Ове реченице градимо на следећи начин: прво тражимо глаголе у реченицама које спајамо. А знамо да се глаголи налазе на другом месту у реченици .

Es
hat gestern den ganzen Tag geregnet. Wir hatten viel Spaß.

Затим почињемо реченицу везником , а глагол из прве реченице иде на крај прве реченице, затим запета, а глагол из друге реченице иде на почетак те реченице, тако да глаголи стоје један до другог и дели их само запета.


Obwohl es gestern den ganzen Tag geregnet hat, hatten wir viel Spaß.

У радној свесци треба урадити вежбања везана за ову наставну јединицу. То је страна 56. и 57. у радној свесци . Од седмог до деветог задатка.
Превод треба написати у свеску, сликати и послати на мејл до 04.05. Треба сликати и задатке у радној свесци.

Видео који може бити користан за боље разумевање сложених реченица са OBWOHL :

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
 

23. април 2020.

12. час / Interview mit Yvonne ! / Was macht Lothar für seine Gesundheit?

Данас ћемо завршити превод лекције Dick oder dünn. Преостало је да се преведе последњи, тј. Трећи пасус о Маркусу. Нове речи које су нам потребне како бисмо  лакше превели пасус.
Der Leistungsschwimmer – професионални пливач Die Vorteile – предности
Insgesamt – укупно Hübsch – лепушкаста
Die Kohlenhydrate – угљени хидрати Pummelig – буцмаста
Der Wettkampf – такмичење Muskulös – мишићав
Das Gewicht – тежина Ein bisschen – по мало

Затим урадите 3. задатак на 83. страни. Треба повезати реченицу са особом , којом одговара дата реченица.
Затим ћемо урадити 8. задатак на 85. страни . Овде треба повезати реченицу са сликом . Након урађеног превода и урађених задатака , треба сликати стране у уџбенику и у свесци и послати на мејл .

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 28. април 2020.

13. час / Interview mit Yvonne !

Данас ћемо радити лекцију на 84. страни у уџбенику. Треба прво да слушамо лекцију на диску то је 19. слушање. Можемо овај текст слушати и више пута. Затим треба да урадимо пети , шести и седми задатак на овој страни. У петом задатку треба да нађемо хронолошки ред ових реченица. Дакле треба их нумерисати бројевима од 1 до 6 према томе како се појављују у тексту.
У шестом задатку треба да штиклирамо тврдње, које су тачне. Дакле треба да им знамо значење.
У седмом задатку треба описати Ивонин изглед. То можете у виду кратког састава у свесци. У случају да немате диск, оставићу овде и транскрипцију текста који треба чути, па ако не можете да слушате текст, онда урадите превод текста, па разумевањем прочитаног, можете урадити задатке.

Транскрипција:
Hört aufmerksam zu. Boris macht eine Umfrage zum Thema „Aussehen“ für die Schülerzeitung.
Boris: Yvonne, bist du mit deinem Aussehen zufrieden?
Yvonne: Bis zur 8.Klasse war ich mit meiner Figur überhaupt nicht zufrieden. Ich fühlte mich viel zu dick und habe darunter gelitten.  Ich wollte unbedingt abnehmen und habe es auch einige Male versucht. Es hat nie geklappt.
Boris: Wie haben deine Mitschüler auf deine Figur reagiert?
Yvonne: Einige haben mich wegen meiner Figur ausgelacht und Kuh genannt. Das hat mich ziemlich fertig gemacht.
Boris: Und deine besten Freunde?
Yvonne: Meine Freunde haben mir beigestanden. „Lass sie doch in Ruhe“, haben sie gesagt. Ich glaube, ohne meine Freunde hätte mich das alles noch mehr mitgenommen.
Boris: Bist du noch immer mit deiner Figur unzufrieden? Stören dich die Meinungen der anderen?
Yvonne: Jetzt stört es mich nicht mehr, dass ich nicht superschlank bin. Ich achte auch nicht mehr auf das, was die anderen sagen. Entweder akzeptieren sie mich so wie ich bin, oder wir werden keine Freunde und sie haben Pech gehabt.
Boris: Was findest du wichtig bei einer Person?
Yvonne: Ein attraktiver Mensch ist für mich nicht unbedingt ein besonders schlanker. Persönlichkeit heißt nicht, man ist gut gebaut oder hat ein hübsches Gesicht. Es kommt mehr auf die inneren Werte an.
Boris: Und zum Schluss: was ist dein Rat für die Mädchen, die keine ideale Figur haben?
Yvonne: Ich finde, man soll sich so akzeptieren, wie man ist.

Aufmerksam - пажљиво Klappen – успети
Das Aussehen - изглед Auslachen – исмевати
Die Schülerzeitung – школске новине Die Kuh – крава
Überhaupt – уопште   Nennen – називати - genannt
Fühlen – осећати Beistehen – стајати уз некога / раме уз раме
Leiden – патити - gelitten Hätte mitgenommen – мучило би ме
Unbedingt – обавезно Stören – сметати
Abnehmen – мршавити Die Meinung – мишљење
Versuchen – покушати Entweder.... oder.... – или ...или
Die Persönlichkeit – личност Das Gesicht – лице
Der Mensch – човек Die inneren Werte – унутрашње вредности
 
Превод треба написати у свеску као и нове речи из ове лекције, сликати и послати на мејл до 11.05. Треба сликати и задатке у уџбенику.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 28. април 2020.

14. час / das Zu + infinitiv

Данас ћемо радити нову наставну јединицу. На 113. страни имамо укратко објашњено како се гради zu + infinitiv, али нама треба и додатно објашњење када се користи овај облик. Овакав облик можемо видети и у енглеском језику (to + infinitive) , па у неком облику и у српском језику.

Zu + infinitiv се користи када имамо зависну реченицу, где немамо у другој реченици глагол који се мења у лицу и времену.
Пример:
Ich fange an, anderen zu helfen. – Почињем, другима да помажем. Треба преписати на 111. страни у уџбенику табелу, која је жутом бојом обојена. Реченице из табеле треба превести.
 
Футур I – Ово време смо већ обрадили, али ћемо овде само обновити градиво. Футур први се гради од помоћног глагола werden у презенту на другом месту у реченици и од главног глагола у инфинитиву на крају реченице.


Kommen – доћи
Ich werde kommen                                       Wir werden kommen
Du wirst kommen                                           Ihr werdet kommen
Er/Sie /Es wird kommen                                Sie werden kommen
 
Ову дефиницију треба преписати у свеску . Затим ћемо радити на препознавању футура у реченицама и у тексту. Отворићемо 86. и 87. страну. Треба потражити реченице које су у футуру I и обележити их. Треба сликати ове стране у уџбенику и у свесци и послати на мејл.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com

Видео за граматичке јединице:05. мај 2020.

15. час / Meine Träume, Wünsche und Pläne! Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Данас ћемо радити лекцију на 86. и 87. страни у уџбенику. Прво треба прочитати сваки пасус засебно. У сваком пасусу по један ученик говори о томе где види себе за десет година. Затим треба да се уради превод .
Непознате речи су дате у табели испод.

Der Traum – сан Das Holz – дрво
Der Wunsch – жеља In vollen Zügen genießen – уживати у потпуности  
Die Designschule – школа за дизајн Auf jeden Fall – у сваком случају  
Verwirklichen – остварити Ausgehen – завршити се
Stressig – стресно Die Geschichte – историја
Der Zwilling – близанац Der Krieg – рат
Das wäre echt – То би било стварно Die Welt – свет
Trotzdem – упркос томе Bergab – низбрдо
Verdienen – зарадити Eher – радије
Die Menge – количина Befürchten – плашити се
Die Sicherheit – сигурност Bereisen – пропутовати
Der Zimmermann – столар Der Schreiner – столар
Die Ausbildung – обука Der Betrieb – предузеће
Der Geselle – калфа Der Meister – мајстор
Die Zukunft – будућност Pflegen – неговати
Der Lehrling – шегрт Tauchen – ронити
 
Превод треба написати у свеску као и нове речи из ове лекције, сликати и послати на мејл до 13.05.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
 

07. мај 2020.

16. час / das Futur I

Данас ћемо радити задатке, који су везани за лекцију од прошлог часа и обновићемо Футур први.
Футур I –  Футур први се гради од помоћног глагола werden у презенту на другом месту у реченици и од главног глагола у инфинитиву на крају реченице.

Schreiben  – писати
Ich werde schreiben                                         Wir werden schreiben  
Du wirst schreiben                                            Ihr werdet schreiben  
Er/Sie /Es wird schreiben                                 Sie werden schreiben  
 
Прошлог часа смо у уџбенику обележили све облике Футура првог на 86. и 87. страни. Затим ћемо урадити задатке за футур први у радној свесци . У радној свесци ћемо урадити задатке 13. и 14. час на 59. страни.

Везано за лекцију – где видиш себе за десет година , урадићемо 10. задатак на 88. страни. Треба написати имена и године сваког ученика који нам говори о свом сну или плану. Треба у трећој рубрици уписати и шта планирају. У једанаестом задатку , треба у три или четири реченице да напишу шта би планирате да урадити за десет година-као мали састав.

Задатке треба сликати и послати на мејл до 15.05.

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 


12. мај 2020.

17. час / Berufswünsche

Данас ћемо радити лекцију на 89. страни у уџбенику . Овде треба да одслушати три приче. За сваку причу имамо по једну слику, а ми треба да повежемо слике и и приче. Три монолога имамо на диску , двадесето слушање. У другом задатку треба штиклирати тачне тврдње.
Ако немате диск, овде ћу дати транскрипције сваког текста. Текст 1

Katharina , 14.
Mein Berufswunsch ist Ärztin . Ich möchte leben retten . So viele Menschen haben Krebs: denen möchte ich helfen. Nach dem Abitur will ich darum Medizin studieren. Das Studium ist ziemlich lang. Anschließend wird man Assistenzärztin . Dann steigert man sich. Mein Traum ist es , Chefärztin zu werden . Interessant fände ich es , einmal in Afrika zu arbeiten . Ich möchte auch eine Familie gründen und für meine Hobbys und den Beruf Zeit haben.
 
Markus , 15.
Ich mag schicke und außergewöhnliche Kleidunung. Darum möchte ich später einmal eine Boutique besitzen . Da muss man regelmäßig auf Messen fahren und neue Kollektionen aussuchen . Ich glaube , dass mir auch die Beratung der Kunden Spaß machen wird . Eine kaufmännische Ausbildung sollte man als Boutiquebesitzer haben . Dann braucht man noch Geld für den Laden . ein großer Wunsch von mir ist es , einmal nach Japan zu reisen und dort auch zu leben. Eine Frau und zwei Kinder wünsche ich mir auch.
 
Max , 15 .
Ich komme vom Land , wo ich mit Tieren aufwuchs . Nach der Hauptschule will ich nicht ins Büro und auch nicht in die Industrie. Ich will an der frischen Luft arbeiten , deshalb werde ich Tierpfleger. Meine Eltern sind nicht begeistert, aber ich habe Tiere gern. Das ist für diesen Beruf sehr wichtig. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Овај текст треба преписати у свеску и превести. Након тога урадити задатке у уџбенику. Превод треба написати у свеску, сликати и послати на мејл до 18.05.

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 


14. мај 2020.

18. час / Berufe unter einem Dach

Данас ћемо обновити занимања . Занимања смо радили у ранијим разредима. На слици на деведесетој страни видимо једну заграду. У згради имамо разне канцеларије , ординације итд. Ми треба да напишемо називе занимања уз сваку сличицу и описе посла поред сваког назива. Описе можемо наћи у плавом облачићу. У задатку под б) треба да опишемо ове слике ко је ко , и чиме се бави . Рецимо : у приземљу видимо једну аутомеханичарску радионицу . Овде ради аутомеханичар. Он поправља аутомобиле. Тако да за сваку слику добијемо као један мали састав.
И под ц) треба да напишемо шта су нам родитељи по занимању и шта ми желимо да постанемо када одрастемо. Тако да добијемо још три четири пасуса описа занимања из задатка под б) .
Задатке треба сликати и послати на мејл до 18.05.
У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com

 

19. мај 2020.

19. час / Der Sommer hat alles , was das Leben schön macht.

Данас ћемо радити лекцију на 91. страни . Овде треба урадити превод лекције. Нове речи које треба преписати у свеску:
Das Freibad – базен Das Frühjahr – пролеће
Die Ecke – угао Halten – држати
Die Liegewiese – ливада са лежаљкама Rumlaufen – трчати около
Die Eiskugel – кугла сладоледа Allerdings – међутим
Das Schirmchen – сунцобран Beschlossen – закључити
Obenauf – горе , изнад Das Autodach – кров аутомобила
Die Waffel – корнет Die Mühe – мука
Schmelzen – топити се Der Verkehr – саобраћај
 
Овај текст треба превести у свеску. Превод треба написати у свеску, сликати и послати на мејл до 22.05.

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com
 
21. мај 2020.

20. час / Berufe unter einem Dach

Данас ћемо завршити и градиво у радној свесци . Радићемо задатке од на 59. , 60. , 61. и 62. страни. То су задаци од петнаестог до краја. Пре свега треба обратити на задатак са преводом рече и употребе дате речи у реченици , али ако било који задатак није јасан , можете сликати задатак и поставити питање.

Задатке треба сликати и послати на мејл до краја следеће недеље.

У случају да имате питања или ако нешто није јасно свакако можете питати шта није јасно, тако што ћете послати мејл на
: nemac.stenjevac1@gmail.com