6 Биологија


17. март 2020.

За почетак да обновимо већ обрађено градиво:

Популација

Чему проучавање популација и које особине популације изучавамо.


Еколошки фактори

У претходној презентацији смо се подсетили популације, њених особина, распореда јединки и сл.
Данас ћемо још мало разјаснити еколошке факторе.
Користићемо се презентацијом.


 
Одгледајте је пажљиво. Неки појмови биће на другачији начин објашњени, другачија подела. То не значи да је једно или друго тачно. Тачна су оба јер свако на свој начин говори о неким појавама. Пример када ви пишете саставе на задату тему.
 
Сада вас чека задатак, а то је да опишете примере:

1. позитивног међусобног деловања живих бића , бар по два примера
2. Негативног деловања једног живог бића на друге, бар по два примера

 
Биће ту верујем много занимљивих примера. Природа тежи разноврсности, поштује само своје законе.

Кад будете решили задатке шаљите ми их на адресу marija.biologijanadaljinu@gmail.com .

Рок вам је до уторка 24.марта.

У међувремену одгледајте на РТС3 час из биологије који ће бити 20.3. 2020.

Не брините ако се не буде уклапало са оним где смо ми стали. Сваки наставник и свако одељење има свој темпо рада.
Нисмо сви исти.
25. март 2020.


Антропогени фактори


Обнављање градива

Пратите час биологије на РТС 3.


Одговорите на питања

1. Од наведених организама састави ланац исхране. Тако што ћеш уписивати слова.
    А-паук крсташ, Б-галеб, В-ружа, Г-белошка, Д-славуј, Ђ-бубамара, Е-локвањ, Ж-биљна ваш.
    Води рачуна да буде реалан ланац исхране.

2. Нацртај симбол да је нешто од рециклираног материјала.

3. Биогориво се добија из:
    а) из нафте и гаса
    б) из отпадног биљног материјала
    в) сагоревањем дрвета
    г) из угља

4. Допуни реченице.

Део простора и ресурса које користи једна врста је________________

Све јединке једне врсте на неком биотопу __________________________

Сви организми који су повезани односима исхране и насељавају један биотоп________________

Скуп прилагођеностиорганизмана услове живота у биотопу________________________02. април 2020.


Наследни материјал


Генетички материјал=наследни материјал =  ДНК (чита се де ен ка)

Делови ДНК = гени = упутства за наше особине

Генетички материјал налази се у једру еукарија (имају право једро) или расут у цитоплазми код прокарија – бактерија (без једра).
Телесне и полне ћелије

Телесне ћелије граде тело, нпр.мишићна, коштана, крвна ћелија. Све имају исти генетички материјал.

Полне ћелије- сперматозоиди и јајне ћелије. Половину наследног материјала који има телесна ћелија.


Деоба ћелија

Деобом се тело вишећелијских организама  обнавља и расте.

Код  једноћелијских  деобом  ћелија они се размножавају.

Пре деобе генетички материјал се дуплира да би при деоби  обе ћелије имале исту количину генетичког материјала.

Предавање на РТС3 је у уторак. Урадите домаћи задатак који вам они задају. А од мене је на 153.страни у уџбенику у одељку Уради сам.
И научи у уџбенику са страна 148.-153.


03. април 2020.

Одговори на питања.
Одговоре проследите на мејл до следећег уторка, 07.4. 2020.
09. април 2020.


Природна селекција
 
Пратите РТС час. У свескама запишите преглед градива. У вашим уџбеницима налази се на странама 154-159.
10. април 2020.


Вештачка селекција
 
Пратите РТС час. У свескама запишите преглед градива. У вашим уџбеницима налази се на странама 160-165.
Напомена: Обе селекције биће обрађене у оквиру једног ртс часа.
 
Домаћи задатак
Одговори на питања:
1. Истражи, сазнај и одговори које расе свиња, оваца, говеда постоје.
2. Истражи, сазнај и одговори које сорте јабука, крушака и грожђа постоје.
3. Опишина примеру како делује природна селекција.
4. Наведи сличности и разлике између природне и вештачке селекције.
 

23. април 2020.

Наслеђивање и еволуција-понављање
 
Пратите РТС час. Ово је област која је у уџбеницима 148-165 стране.

Урадите заостале домаће задатке.
Постанак и развој живота на Земљи - обрада

Пратите РТС час. У уџбеницима је од 168. до 175. стране.

Домаћи задатак:
Преписати Мапу лекције са 174.стране. И домаћи са РТС часа.


27. до 30. април 2020.

Дрво живота
 
Живот на планети Земљи је настао пре 3,5 милијарди година у праокеану.

Једноћелијски организми без једра – прокарије су: прабактерије (археје) и праве бактерије (еубактерије).

Организми са једром – еукарије су: биљке, животиње, гљиве и протисти.

Више о настајању група и развоју прочитајте у уџбеницима  на странама 176-183. Прочитајте и научите. Предавање пратите преко ртс канала.

Домаћи задатак је да илуструјете или колаж техником направите дрво живота у вашем виђењу.
 04. до 09. мај 2020.

Сличности и сродности
 
Породично стабло – родословно стабло- заједнички предак са потомцима.
Сродно значи да је у родбинској вези.
Слично не мора да значи да су у родбинској вези, већ да су слично прилагођени на услове у којима живе.
Исте врсте могу бити различите међусобно, на различитом стадијуму развића су (лептир и гусеница), разлике између полова (петао и кокошка), разноврсне гене наслеђују па има безброј комбинација особина (људи).
Ово неће бити на РТС часу. А ви научите из уџбеника са страна: 184-189.
 
Болести које изазивају бактерије и животиње
 
Карантин је изолован простор.
Заразне болести су преносиве.
Патогени су изазивачи болести.
Бактеријске болести се преносе најчешће: недовољном хигијеном, неисправном храном, преко ваздуха, преко рана на телу, полним путем.
Болести које су изазване животињама:

  • Беснило- вирус преноси топлокрвна животиња
  • Дечја глиста, пантљичара- паразити
  • Маларија и лајмска болест- комарац и крпељ су преносиоци.
Ово предавање пратите преко РТС канала. А у уџбеницима је на странама 192-199.

Домаћи задатак је у складу са ситуацијом у којој смо да нацртате стрип о важности хигијене.
И урадите домаћи задатак који вам на ртс часу задају.

11. - 15. мај 2020.

Бактерије и антибиотици

Бактерије могу бити лоше и добре по људе.
Добре бактерије су пробиотици: живе у цревима, помажу у варењу и обезбеђују важне супстанце, имају их и животиње.
Лоше бактерије су изазивачи болести. Лекови су антибиотици.

Први антибиотик- пеницилин, открио је Александар Флеминг.

Антибиотици се узимају уз савет лекара, узимају се искључиво на рецепт и терапија се не сме прекидати.

Домаћи задатак: Направити пано или цртеж којим ћете указати шта бактерија ради, како изгледа, где живи, како обавља животне процесе, зашто је корисна или штетна за човека.

Ово предавање на занимљив начин, са пуно илустрација, примера погледајте на РТС предавању.

18. - 23. мај 2020.

Путеви преношења заразних болести, повреде и прва помоћ

Прва помоћ су поступци којима се помаже повређеној особи.

Превенција- мере заштите је поступање које ће спречити да до повреде или болести дође.
У вашим уџбеницима од 208. до 215.стране. Ово предавање на занимљив начин, са пуно илустрација, примера погледајте на ртс предавању.

Домаћи задатак:
Препишите питања са следећих фотографија и одговорите на постављене задатке. А затим фотографију урађеног теста послати на мој мејл: marija.biologijanadaljinu@gmail.com.

25. - 29. мај 2020.

Ове седмице пратите часове са РТС наставе. Нове домаће задатке немате.

Они који су  да сада урадили све задатке, нека одморе. У активностима пронаћи ћете предлог закључне оцене.

Они који нису редовно радили, имаће прилику да доврше све задатке до краја ове недеље. Тада ћу оценити и предложити закључну оцену.