6 Техника и технологија


18. март 2020.

Наставна јединица: Израда модела грађевинске или пољопривредне машине

Задатак за самостални рад ученика:

Осмисли и изради модел пољопривредне или грађевинске машине од лако обрадивих материјала из твог окружења.

Идеје можеш потражити у уџбенику, на интернету или у окружењу.

Време за израду 3 дана.

Документовање слањем слике модела на број 0658380232 или маил: maksigoksi@hotmail.com

Сајт за више: https://ucimotehnicko.wordpress.com23. март 2020.

Рад на пројектном задатку.
Истраживање информација, долажење до идеје уз помоћ ИКТ-а.
Планирање сопственог производа и израда техничке документације.
(обрада, вежба)
 
Следећи задатак је много тежи и ради се у фазама.

Циљ задатка је да се сагледа ваше знање из свих области ТиТ за 6. разред.
Изради пројекат сеоског дворишта или дела градског насеља.

Пројекат треба да садржи:

  1. Скицу
  2. Технички цртеж једног објекта (перспектива, коса или ортогонална пројекција)
  3. Редослед (план) рада
  4. Списак, димензије и количине материјала
  5. Рад
Демонстрација рада може бити путем презентације, слика или видео записа.

Рок за први објекат 26. 03. за цео пројекат до краја школске године.

Питања вибером 0658380232 - Наставнк Горан

Примери: