7 Техника и технологија


18. март 2020.

Наставна јединица: Израда модела робота

Задатак за самостални рад ученика:

Осмисли и изради модел робота од лако обрадивих материјала из твог окружења.

Идеје можеш потражити у уџбенику или на интернету.

Време за израду 3 дана.

Документовање слањем слике модела на број 0658380232 или маил: maksigoksi@hotmail.com за 1. групу, а за 2. групу на мејл: rsdsanja1@open.telekom.rs

Сајт за више: https://ucimotehnicko.wordpress.com


05. мај 2020.

Конструкторско моделовање – направи модел

2. група, наставница Сања Дамњановић

У 5. и 6. разреду, научили сте шта је то Конструкторско моделовање. У вашим уџбеницима и радној свесци пронаћи ћете лекцију о Конструкторском моделовању хидрауличне турбине. Ваш задатак је да направите сопствену идеју (или прекопирајте исту из уџбеника) и то по следећем алгоритму:

  1. Нацртај скицу модела који ћеш правити;
  2. Направи елементе неопходне за израду модела;
  3. Изврши монтажу тј. састављање модела;
  4. Демонстрирај рад модела.
Очекујем четири слике, којима ћете ми показати ваш рад. Идеје можете потражити на интернету, у уџбенику и радној свесци, а можете и сами смислити идеју модела.
Наравно, користићете лако доступне и обрадиве материјале, ко шта буде имао кући, битно је да модел има неку сврху тј. намену.

Све то пошаљите на маил или на вибер, рок је до 17.5.