ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020/2021.

РАЧУНАЊЕ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда ученик може да оствари највише 60 бодова.


ПРИМЕР:
Средња оцена општег успеха у 6. разреду је 3,84
Средња оцена општег успеха у 7. разреду је 4,06
Средња оцена општег успеха у 8. разреду је 4,12
БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 3,84 + 4,06 + 4,12 = 12,02 х 4 = 48,08
Овом броју се додају бодови са завршног испита.
Ученици могу на завршном испиту да остваре највише 40 бодова.
Остварени број бодова из матерњег језика и математике множи се бројем 0,65, а број бодова из комбинованог теста бројем 0,70.


ПРИМЕР:

Број бодова на тесту из матерњег језика 16 х 0,65 = 10,40
Број бодова на тесту из математике         12 х 0,65 =   7,80
Број бодова на комбинованом тесту         17 х 0,70 = 11,90
БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 10,40 + 7,80 + 11,90 = 30,10
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 48,08 + 30,10 = 
78,18

Право на упис у гимназију и стручну школу (четворогодишњу) има ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова (општи успех + завршни испит).ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ - 2021.

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ - 2021.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ


КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОМОЋУ НАЛОГА есДневника

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
5. април 2021.

ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 
Пробни испит из математике

Пробни испит из математике је 9. априла 2021. од 13,00 - 15,00 часова;

- ученици обавезно треба да дођу у школу најкасније до 12,30 часова када ће бити организован улазак у учионице по тачно одређеном распореду;

- дозвољени прибор за ученике: графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

- када полаже пробни завршни испит ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

- приликом доласка у школу и боравка у школи обавезна је употреба заштитних маски.


Пробни тест из српског језика и књижевности
и комбиновани тест
 

Пробни испит из српског језика и књижевности је 10. априла 2021. од 9,00 - 11,00 часова;

- ученици обавезно треба да дођу у школу најкасније до 8,30 часова када ће бити организован улазак у учионице по тачно одређеном распореду;

- дозвољени прибор за ученике: графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица;

- када полаже пробни завршни испит ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

- приликом доласка у школу и боравка у школи обавезна је употреба заштитних маски.Пробни комбиновани тест за завршни испит је 10. априла 2021. од 11,30 - 13,30 часова;

- дозвољени прибор за ученике: графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица;

- када полаже пробни завршни испит ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

- приликом доласка у школу и боравка у школи обавезна је употреба заштитних маски.
КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕКАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
 
датум/време
Пробни завршни испит - математика петак 09.04.2021. године, 13-15ч
 
Пробни завршни испит - српски/матерњи језик и комбиновани тест
 
субота
10.04.2021. године,
9-11ч српски/матерњи језик; 11.30-13.30ч комбиновани тест
Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 12-16.04.2021. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази
Министарства
 
 
понедељак- четвртак
 
 
од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит
подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита
четвртак-петак 15-16.04.2021. године, 09 -16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота-
недеља
07, 08. и 09.05.2021. године, од
10ч
 
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
 
субота и недеља
08.05.2021. године, писмени тест 10-12ч;
09.05.2021. године, усмени испит
10-12ч
Пријемни испити у балетским школама недеља- понедељак-
уторак
09, 10. и 11.05.2021. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику субота 08.05.2021. године, 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (математика/физика)  
недеља
09.05.2021. године, 10-12ч математика; 14-16ч физика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)  
субота
15.05.2021. године,
10-12ч биологија; 14-16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју  
недеља
16.05.2021. године, 10-12ч географија;
14-16ч историја
 
 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке
 
субота-недеља
15.05. 2021. године -
српски/матерњи језик, 10-12ч; 16.05.2021. године - страни језик, 10-12ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота- недеља 14, 15. и 16.05. 2021. године, у два термина: од 9-12ч и 14-17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности недеља 16.05.2021. године, 10-12ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота и
понедељак
15. и 17.05.2021. године, 8-16ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе
пријемни испит)
  10-18.05.2021. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна
обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
  10-18.05.2021. године
Коначни резултати пријемних испита среда 19.05.2021. године, до 08ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика среда 23.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО четвртак 24.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит - комбиновани тест петак 25.06.2021. године, 9-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља 23-27.06.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе недеља 27.06.2021. године, до 10ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и
непосредно у основној школи)
недеља 27.06.2021. године, 10-16ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) недеља и понедељак 27.06.2021. године, после 16ч и 28.06.2021. године, после 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) - за
другостепену комисију
понедељак и уторак од 28.06.2021. године у 15ч до 29.06.2021. године у 16ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) -
за другостепену комисију
уторак 29.06.2021. године, 08-16ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате
завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
уторак 29.06.2021. године, после 18ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за
математику
субота 26.06.2021. године, 10-11.30ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовања субота 26.06.2021. године,13ч
 
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама  
субота
26.06.2021. године,
10-11.30ч српски језик; 12-13.30ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 27.06.2021. године,
10-11.30ч математика
Објављивање коначних резултата завршног испита петак 02.07.2021. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе петак 02.07.2021. године, 08-16ч
Попуњавање листе жеља електронским путем   од 26.06.2021. године у 08ч до
03.07.2021. године у 24ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној
школи)
субота и недеља 03. и 04.07.2021. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно
у школи)
среда 07.07.2021. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) среда 07.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту петак 09.07.2021. године, до 08ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим
школама
недеља 11.07.2021. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 11.07.2021. године
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог
уписног круга)
понедељак- недеља од 12.07.2021. године у 8ч до 18.07.2021. године у 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за
упис у музичке и балетске школе
понедељак и уторак 12. и 13.07.2021. године, 8-15ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 12.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 14.07.2021. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 14.07.2021. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за
упис у музичке и балетске школе
петак 16.07.2021. године, 08-15ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика среда 18.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит - тест из математике четвртак 19.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит - комбиновани тест петак 20.08.2021. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља 18-22.08.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 23.08.2021. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним понедељак 23.08.2021. године, 12-16ч
 
Објављивање коначних резултата завршног испита понедељак 23.08.2021. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 24. и 25.08.2021. године, 08-16ч
Унос одлука о упису четвртак и петак 26. и 27.08.2021. године
Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске петак и субота 27. и 28.08.2021. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис
у средњу школу
уторак - петак 24-28.08.2021. године, 08-15ч
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
5. април 2021.

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика
који уписују средњу школу
 
Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.
 
На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.
Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Информације о завршном испиту
и упис у средње школе


Обавештавамо Вас да ће у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на портал у Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења, као и у уметничким школама.

У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пријемни испити за ове школе, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године. Родитељи, односно други законски заступници моћи ће по први пут онлајн да остваре увид и у резултате.

Напомињемо, да ће се ове школске године и друге активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног образовања и васпитања, као и упис у средњу школу, обављати путем овог портала без подношења документације у папирном облику.

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24. и 25. јуна 2021 . године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски заступници, моћи ће да виде, на поменутом порталу, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносиће се и приговори на резултате завршног испита.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године.

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети листу жеља, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета, 3. и 4. јула 2021. године.

На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021 . године родитељи, односно други законски заступници моћи ће да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
19. март 2021.
 
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године.