Распоред школског звона - 1

1. СМЕНА 2. СМЕНА
1. час 800 – 830 6. час 1115 - 1145
2. час 835 – 905 7. час 1150 - 1220
3. час 915 – 945 8. час 1230 - 1300
4. час 950 – 1020 9. час 1305 - 1335
5. час 1025 – 1055 10. час 1340 - 1410