Српски језик 7


28. септембар 2020.

Задаци за период од 28. септембра до 2. октобра 2020.

 

1. Глагол нацртати испишите у презенту, перфекту, футуру, аористу, имперфекту, плусквамперфекту (оба начина).

2. Прочитајте песму „Папирни бродови“ (Рабиндранат Тагоре) и напишите неколико реченица о песми. Пронађите објашњење за појам песма у прози и испишите најважније.

3. Прочитајте све о императиву (Граматика 7), испишите најважније. Решите задатке у РС.

4. Прочитајте одломак Е. Кишона „Код куће је најгоре“. Одговорите на питања.