Енглески језик 7


3. септембар 2020.
1. час


Starter Unit: 6th grade revision, part 1
 
Čas se zasniva na obnavljanju gradiva iz šestog razreda. Neophodno je uraditi sledeće vežbe.
 
Udžbenik, strana 4
 
Vežba 1 – popuniti praznine sa rećima iz tabele
 
Vežba 4 – popuniti praznine sa glagolima do, go, play, read ili watch.
 
Vežba 6 – povezati pitanja i odgovore
 
 
Udžbenik, strana 5
 
Vežba 1izabrati jedana od ponuđenih odgovora u rečenici.
 
Vežba 5 - izabrati jedan od ponuđenih odgovora u rečenici.
 
 
 

Starter Unit: 6th grade revision, part 1
 
Čas se zasniva na obnavljanju gradiva iz šestog razreda. Neophodno je uraditi sledeće vežbe.
 
Udžbenik, strana 4
 
Vežba 1 – popuniti praznine sa rećima iz tabele
 
Vežba 4 – popuniti praznine sa glagolima do, go, play, read ili watch.
 
Vežba 6 – povezati pitanja i odgovore
 
 
Udžbenik, strana 5
 
Vežba 1izabrati jedana od ponuđenih odgovora u rečenici.
 
Vežba 5 - izabrati jedan od ponuđenih odgovora u rečenici.
 
11. септембар 2020.

2. час


Extreme weather; Freezing in Siberia
 
Udžbenik, strana 9
 
Vežba 1 – povezati reči i izraze iz tabele sa slikama od a do h
 
 
Udžbenik, strana 10
 
Freezing in Siberia! – pročitati tekst.
 
Vežba 2odgovoriti na dato pitanje u vezi sa tekstom: Do you think she prefers summer or winter there?
 
Vežba 3 – odgovoriti na pitanja u vezi sa tekstom.
 
Vežba 4 – povezati reči i izraze sa definicijama i napisati njihovo značenje na srpskom.
 
 
 

18. септембар 2020.

3. час


People of the mangrove
Reading a magazine article

 
Udžbenik, strana 15
 
pročitati tekst u donjem desnom uglu na strani 15 koji se zove THE REMOTEST INHABITED ISLAND ON EARTH.
 
Vežba 3
Nakon što pročitate tekst, uradite treću vežbu tako što ćete upisati odgovore koristeći informacije iz teksta. Na primer:
Approximate distance from the mainland: 4000 km
 
 
Vežba 4
 Pronaći date izraze u tekstu i ispred njih upisati IN ili ON. Neophodno je opet proći tekst i date reči i videti koji predlog stoji ispred njih.
 
Prevod!!!
Prevesti prvi i drugi pasus.
25. септембар 2020.

4. час


Past Simple vs. Past  Continuous
 
Dok se Past Simple vreme koristi za radnju koja se desila i završila u trenutku u prošlosti, Past Continuous vreme se koristi da iskažemo radnju koja je trajala u prošlosti. U srpskom jeziku prošlo vreme pokriva ova dva vremena u engleskom, samo što se kod nas razlika vidi u glagolskom vidu (Izašla iz kuće - Izlazila sam iz kuće).
 
Kada pričamo o Past Continuous vremenu, ono se najčešće kombinuje sa:
 
a. Past Simple vremenom, da bi se iskazala radnja koja je trajala (u Past Continuous-u) i koja je prekinuta drugom radnjom (u Past Simple-u). Obično ih povezujemo rečju 'when'=kada
 
primer: I was watching a film when my sister arrived.
prevod : Gledala sam film, kada je moja sestra stigla.
 
b. drugom rečenicom u Past Continuous-u, da bi se iskazale dve radnje koje paralelno traju. Obično ih povezujemo rečju 'while'=dok
 
primer: I was watching a film while my husband was washing dishes :o)
prevod: Gledala sam film dok je moj muž prao sudove :o)
 
Past Continuous ili Past Progressive se gradi na sledeći način:
 
S + TO BE (prošlo vreme) + PRESENT PARTICIP (glagol sa nastavkom ing)
 
što znači
 
Subjekat, glagol to be u prošlom vremenu i glagol sa nastavkom -ing
 
primer:
I was waching a film.
You were singing.
She was crying.
He was helping her.
It was barking. (bark=lajati)
We were reading.
You were writing an email.
They were ironing. (iron = peglati)