Енглески језик 8


3. септембар 2020.
1. час

Getting together
 

Udžbenik, strana 4
 
Vežba 2a
Pronaći tri glagola u prošlom i tri glagola u sadašnjem vremenu i pročitati  ceo tekst.
 
Vežba 2b
Pronaći u tekstu reči koje se odnose na:

  1. nacionalnost     2. zemlju     3. dve vrste zanimanja     4. dva predmeta koje ljudi nose.
 
Vežba 3
Popuniti praznine sa glagolima u prošlom ili sadašnjem vremenu.
Prvi pasus treba popuniti sa glagolima u sadašnjem vremenu (Present Simple i Present Continuous). Na primer: She is a short girl. The boy works here. They are  drinking juice.
 
Drugi pasus treba popuniti sa glagolima u prošlom vremenu (Past Simple i Past Continuous). Na primer: She was a short girl. The boy worked here. They were  drinking juice. He came suddenly.
Paziti na promene glagola i na jedninu i množinu.


11. септембар 2020.

2. час

Keeping in touch
 
Udžbenik, strana 10
 
Vežba 2a
Pročitati tri razglednice i dati odgovore na pitanja.
 
Vežba 2b
Dati odgovore na pitanja u vezi sa razglednicama.
 
Udžbenik, strana 11
Vežba 3
Ubaciti look ili sound u date rečenice. Paziti na značenje reči u rečenici.
look/sound + adjective


1. The CD sounds great.  CD zvuči sjajno.
2. The jumper looks nice.  Džemper izgleda lepo

Glagole look i sound spajamo sa pridevom. Upotreba ovih glagola zavisi od toga šta vidimo ili čujemo.
 
 

18. септембар 2020.

3. час 

Extra exercises
 
Udžbenik, strana 12
 
Vežba 2
Zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora.
 
Vežba 4
popuniti praznine sa odgovarajućim predlogom.
Na primer:
What are you talking ABOUT?
Who are they waiting FOR?
 
Vežba 5
Povezati rečenice од 1 do 5 sa rečenicama od а do f.
 
Vežba 6
Prevesti rečenice sa engleskog na srpski jezik.
 
 
 
 

25. септембар 2020.

4. час 
 
He is the one who goes running
One/ones

 
Udžbenik, strana 16
 
Vežba 2a
Pročitati tekst i odgovoriti na pitanje: Who lives at 7 and 8 Mandela Court?
 
Vežba 2b
Pronaći informacije u tekstu i slikama i naći imena prema definicijama od 1 do 5.
 
Vežba 3 – One/Ones
Izraze one i ones koristimo kada ne želimo da jednu imenicu ponavljamo. Na primer:
Andy needs a black tie. He wants a black tie.
Umesto toga možemo reći: He wants a black one.
Ovde govorimo o jednini i koristimo reč ONE.
Kada govorimo o množimi. koristimo izraz ONES. na primer,
Andy needs white socks. He wants white ones.
 
Vežba 4
Podvučene imenice u primerima  od 1 do 6 zameniti rečima ONE ili ONES.
 
Radna sveska, strana 10
 
Vežba 1
Preformulisati rečenice pomoću ONE ili ONES.