Немачки језик 8


3. септембар 2020.
1. час

Кућни ред: Превод текста

На деветој страни у уџбенику имамо кућни ред који треба превести .
Речи које би могле бити непознате су дате у табели испод. Помоћу њих ће сигурно бити лакше превести ову лекцију.


die Unterrichtsstunde - наставни час erhalten - одржавати die Abfälle - смеће
der Unterrichtsbeginn - почетак наставе das Schulgebäude – зграда школе vorgesehen - предвиђено
kaputt machen - поломити sich bewegen - кретати се getrennt - одвојено
der Klassenraum - учионица verlassen - напустити werfen - бацити
der Lebensraum - животни простор die Ausnahme - изузетак der Diebstahl - крађа
gestalten - уредити in solchen Fällen – у таквим случајевима Gestattet - дозвољено
 
Превод лекције ћемо проверити првог часа у току недеље.10. септембар 2020.

2. час

Die Traumschulе
Данас ћемо радити превод првог пасуса лекције моја школа из снова, с тим што ћемо исписати непознате речи за сва три пасуса. Дакле радимо превод само Аниног виђења школе из снове. Непознате речи треба преписати у свеску , а превод треба такође урадити у свесци . Свеске ћете на часу предати наставнику који ће прегледати превод.
 
der Traum – сан träumen - сањати die Rollen tauschen заменити улоге
gewöhnlich - обични plötzlich - изненада locker - опуштени
sowohl - као и sich wohl fühlen - осећати се добро der Ausflug - излет
Die Klassenfahrt - екскурзија vergeht wie im Flug - проћи као у лету das Schuljahr - школска година
 
das Sitzenbleiben - понављање denselben - истог der Klassenlehrer - разредни старешина
kennen lernen - упознати der Fußballplatz - фудбалски терен die Kletterwand - зид за пењање
sich austoben - потрошити енергију zueinander - једни према другима klauen - украсти
 
der Unterricht - настава mindestens - најмање während - за време
die Schulzeit - школовање das Kunstwerk - уметничко дело ausstellen - изложити
unter den Schülern - међу ученицима Es gäbe keine - не би било Die Schlägerei - туча
 17. септембар 2020.

3. час

Данас ћемо радити задатке у радној свесци . Крећемо од самог почетка . Први задатак у радној свесци : Овде треба у тексту Traumschule – на дванаестој страни у уџбенику пронаћи речи, које припадају следећим врстама речи: Треба наћи именице - Nomen (могу и сложенице) придеви - Adjektive и глаголи - Verben.
У другом задатку треба распоредити ове именице по томе на који начин граде своју множину. Треба написати једнину и множину ових именица- ако их знамо у одговарајућу рубрику.
У трећем задатку треба одговорити на питања. Сваки прилог је подвучен. На основу прилога постављамо и ми наше питање.
У четвртом задатку под а) , треба у тексту пронаћи неколико сложеница, које ћемо преписати у радну свеску на одговрајуће линије. под б) треба направити нове сложенице.
Напомена : Код сложеница је важно само то, да увек последња реч одређује род нове именице
der Winter + der Mantel = der Wintermantel28. септембар 2020.

4. час

Препиши у своју свеску текст и реши задатке у уџбенику везано за лекцију: Wir singen gerne im Chor, str.14.

Der Chor ist die Seele unserer Schule. Und die Chorleiterin, unsere Musiklehrerin Frau Merkel, ist die Seele des Chors. Sie leitet ihn mit unglaublicher Energie und Enthusiasmus. Im Chor singen 60 bis 70 Schüler und Schülerinnen. Das Interesse am Singen ist in den letzten Jahren sehr gestiegen.  Und das Repertoire? Ganz verschieden – von kirchlicher Musik, von Volksmusik bis zum Musical.
Die Chortradition ist an unserer Schule ziemlich lang. Die Schule feiert in diesem Jahr ihr 100 Jähriges Jubiläum. Der erste Chor wurde 1938 gegründet. Frau Merkel leitet den Chor seit dem Jahr 2003. Jährlich veranstaltet der Chor zusammen mit dem Schulorchester das Weihnachtskonzert und im Frühling das Jahreskonzert.