СЖП 6

Свакодневни живот у прошлости - 6. разред

1. час
Појам свакодневног живота

2. час
Значај проучавања свакодневног живота у прошлости
Добар дан. Укратко напишите у чему је значај проучавања свакодневног живота у прошлости.

3. час
Појам грба и заставе као симбола 
Добар дан. Напишите шта симболизују грбови и заставе и нацртајте  заставу Србије.
Пошаљите до 30. септембра