СЖП 7

Свакодневни живот у прошлости - 7. разред

1. час
Појам свакодневног живота

2. час
Значај проучавања свакодневног живота у прошлости
Добар дан. Укратко напишите у чему је значај проучавања свакодневног живота људи.


3. час
Појмови:  нумизматика, новац и банка
Добар дан Укратко напишите нешто о новцу и банкама - када се појављују и њихов значај.
Пошаљите до 30. септембра