СЖП 8

Свакодневни живот у прошлости - 8. разред

1. час
Појам свакодневног живота

2. час
Значај проучавања свакодневног живота у прошлости
Добар дан. Укратко напишите у чему је значај проучавања свакодневног живота људи кроз историју.

3. час
Феномен фотографије, филма, радија и телевизије
Добар дан. Напишите на који начин  фотографија, филм, радио и телевизија утичу на живот људи.
Пошаљите до 30. септембра