Математика 7

9. септембар 2020.

1.час

Квадрат рационалног броја – обрада

Квадрат рационалног броја х јесте производ броја х са самим собом. Пишемо х*х = х². Ознаку х² читамо као х на квадрат.
Погледати пример 1. из уџбеника на страни 10.
За сваки рационалан број x важи x2  ≥ 0 . Ако х Q  и х ≠ 0, онда је х> 0, то значи да негативни бројеви нису квадрати рационалних бројева.
Погледати примере 2. и 3. на страни 11. и урадити задатке после лекције на страни 12.
 


16. септембар 2020.

2.час

Скуп ирационалних бројева – обрада

Скуп ирационалних бројева обележавамо са I.  Ирационални бројеви су на пример √2, √3. Ирационални бројеви су бројеви чији корен није рационални број.

Погледати пример 1. из уџбеника на страни 19.

Урадити задатак 2. после лекције на страни 21.
 
Такође погледати видео о ИРАЦИОНАЛНИМ БРОЈЕВИМА.

23. септембар 2020.

3.час

Децимални запис реалног броја - обнављање

Ученици данас обновите претходну лекцију тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 21. задаци 12.и 13.
30. септембар 2020.

4.час

Операције са реалним бројевима - обнављање

Ученици данас обновите предходну лекцију  Операције са реалним бројевима тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 24. задаци 1. и 2.