Изабрани уџбеници 2021/22.

СПИСАК
изабраних  уџбеника за први разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
ПРВИ РАЗРЕД
 
„БИГЗ” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови  уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка „Чувари маште”); ћирилица Мирјана Стакић,
Драгица Ђуровић,
Вукица Јовић
650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018.
 
„БИГЗ” Математика 1 за први разред основне школе; уџбенички комплет
(уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део); ћирилица
Сања Маричић 650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.
 
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;
уџбеник са електронским додатком
Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.
 
„БИГЗ” СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска – први и други део), ћирилица Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић
650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.
 
“БИГЗ” Музичка култура 1,
уџбеник  за први разред основне школе;
ћирилица
Драгомир Братић 650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018.
 
„БИГЗ” Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе, ћирилица Кристинка Селаковић,
Катарина Трифуновић
650-02-00136/2018-07 од 13.4.2018.
 

СПИСАК
изабраних  уџбеника за други разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
ДРУГИ РАЗРЕД
 
„БИГЗ школство” Читанка са основама писмености 2,
уџбеник за други разред основне школе
Зорица Цветановић,
Даница Килибарда,
Александра Станишић
 
650-02-00179/2019-07
од 19.4.2019.
„БИГЗ школство” Радна свеска 2 узЧитанку
за други разред основне школе
Зорица Цветановић,
Даница Килибарда,
Александра Станишић
 
650-02-00179/2019-07
од 19.4.2019.
„БИГЗ школство” Латиница,
 уџбеник за други разред основне школе
Зорица Цветановић,
Даница Килибарда,
Александра Станишић
 
650-02-00179/2019-07
од 19.4.2019.
 
„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons 650-02-00026/2018-07
 од 13.3.2019.
 
„БИГЗ школство” Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;
 
 Сања Маричић,
Драгица Ђуровић
650-02-00186/2019-07
од 21.5.2019.
„БИГЗ школство” Математика 2 , радни листови за други разред основне школе (први и други део);уџбенички комплет; ћирилица  Сања Маричић,
Драгица Ђуровић
650-02-00186/2019-07
од 21.5.2019.
 
„БИГЗ школство” Свет око нас, уџбеникза други разред основне школе; Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић
650-02-00178/2019-07
од 21.5.2019.
„БИГЗ школство” Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе;  уџбенички комплет;
ћирилица
Сања Благданић,
Зорица Ковачевић,
Славица Јовић
650-02-00178/2019-07
од 21.5.2019.
 
„БИГЗ школство” Ликовна култура 2, ликовна култура задруги разред основне школе; ћирилица Кристинка Селаковић,
Бојана Проле
650-02-00173/2019-07
од 9.5.2019.
 
„БИГЗ школство” Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Весна Марковић,
Вања Хршак
650-02-00185/2019-07
од 10.5.2019.
 
  
СПИСАК
изабраних  уџбеника за трећи разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
ТРЕЋИ РАЗРЕД
 
Назив издавача Наслов уџбеника  писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског
секретара
 
„НОВИ ЛОГОС” СРПСКИ ЈЕЗИК 3
У свету речи,  Читанка за српски језик за трећи разред основне школе
Наташа Станковић
Шошо,
Маја Костић
650-02-00592/2019-07
од 11.2.2020.
Дар речи,
граматика за српски  језик за трећи разред основне школе
Јелена Срдић
Радна свеска  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе Наташа Станковић
Шошо,
Јелена Срдић
 
 „НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе
(први,други, трећи и четврти део)
Сенка Тахировић
Раковић,
Ива Иванчевић Илић
650-02-00619/2019-07  од 28.1.2020.
 
НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 1Second edition,енглески језик за трећи разред основне школе;уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650-02-00469/2019-07
од 27.1.2020.
 
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе  Андријана Шикл Ерски,
Марина Мунитлак
650-02-00582/2019-07  од 11.2.2020.
Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
 
 
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-00461/2019-07 од 17.1.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић
Бокан,  Марина Ињац
650-02-00596/2019-07 од 4.2.2020.
 
 
СПИСАК
изабраних  уџбеника за четврти разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 
 
Назив издавача Наслов уџбеника  писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
 
KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК 4
 Река речи,
Читанка за српски језик за четврти разред основне школе
Радмила  Жежељ 650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.
 Наш језик и култура изражавања, Српски језик за четврти разред
основне школе
Радна свеска уз Читанку,
Српски језик за четврти разред основне школе
 
„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 2, 
2nd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
Naomi Simmons 650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.
  
„KLETT” Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица Бранислав Поповић, Ненад Вуловић 650-02-00289/2020-07  од 2.12.2020.
  
 „KLETT” Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе, први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе;  ћирилица Зоран Б. Гаврић,
Данијела Т. Павловић
650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.
 „KLETT” Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00236/2020-07
од 11.12.2020.
„KLETT” Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић
650-02-00311/2020-07
од 4.12.2020.
 
 
СПИСАК
изабраних  уџбеника за шести разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
ПЕТИ РАЗРЕД
 
„KLETT” Читанка „Расковник”  за пети разред основне школе;
ћирилица
 
 
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
„KLETT” Граматика за пети разред основне школе;
ћирилица
 
 
Весна Ломпар
650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
 
„DATA STATUS” PRIMA PLUS A1.1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник,
 радна свеска, аудио ЦД)
Фредерика Јин,
Луц Рохрман,
Милена Збранкова
650-02-00054/2018-07 од 20.4.2018.
 
„KLETT” EYES OPEN 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) Ben Goldstein,
Ceri Jones,
David McKeegan,
Vicki Anderson,
Eoin Higgins
650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.
 
„KLETT” Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;
ћирилица
Емина Живковић,
Љиљана Недовић
650-02-00121/2018-07 од 27.4.2018
 
„BIGZ školstvo” Географија,
уџбеник за пети разред основне школе;
Биљана Колачек,
Александра Јовичић
650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.
„BIGZ školstvo” Географски атлас за основну школу;
ћирилица
Биљана Колачек,
Александра Јовичић
650-02-00154/2018-07 од 27.4.2018.
 
„BIGZ školstvo” Биологија 5, за пети разред основне школе;
ћирилица
Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.
 
„BIGZ školstvo” Математика 5, уџбеник и збирка задатака за пети разред основне школе;
ћирилица
Иван Анић,
Радоје Кошанин,
Александра Равас
650-02-00140/2018-07 од 27.4.2018
 
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;
ћирилица
Александра Пaладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.
 
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;
ћирилица
Милутин Мићић 650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.
 
„BIGZ školstvo” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);
ћирилица
Светлана Вучетић 650-02-00130/2018-07 од 27.4.2018. године
 
„DATA STATUS” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;
уџбеник са електронским додатком,
Ауторски тим
Бајнари Лоџик
650-02-00200/2018-07 од 27.4.2018
 
СПИСАК
изабраних  уџбеника за шести разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ   
ШЕСТИ РАЗРЕД
 
„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе
Извор, Читанка за шестиразред основне школе
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
650-02-00119/2019-07
од 27.3.2019.
„KLETT” Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне школе Весна Ломпар 650-02-00119/2019-07
од 27.3.2019.
 
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Hurra, WirLernenDeutsch! 2, немачки језик за шестиразред основне школе, друга година учења;
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и ЦД уз уџбеник)
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер Чагоровић
650-02-00005/2019-07
од 6.3.2019.
 
„KLETT” Еyes Open 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник, радна свеска)
Аутори уџбеника:
Ben Goldstein,
Ceri Jones,
EmmaHeyderman;
аутори радне свеске:
VickiAnderson,
EoinHiggins
650-02-00452/2018-07
од 19.4.2019.
 
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;
ћирилица
Милутин Мићић 650-02-00024/2019-07
од 11.4.2019.
 
„БИГЗ ” Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;
ћирилица
Маја Обрадовић 650-02-00202/2019-07
од 10.5.2019.
 
„БИГЗ ” Историја 6 ‒уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;
ћирилица
Урош Миливојевић,
Весна Лучић,
Борис Стојковски
650-02-00068/2019-07
од 21.5.2019.
  
„НОВИ ЛОГОС”  
Географија за шести разред основне школе;
ћирилица
Снежана Вујадиновић,
Рајко Голић,
Дејан Шабић
650-02-00116/2019-07
од 9.5.2019.
 
„KLETT” Физика 6, уџбеник зашести разред основне школе;
ћирилица
Марина Радојевић 650-02-00104/2019-07
од 20.5.2019.
„KLETT” Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама зашести разред основне школе;
ћирилица
Марина Радојевић 650-02-00104/2019-07
од 20.5.2019.
 
„БИГЗ” Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе;
ћирилица
Радивоје Стојковић,
Јасминка Радовановић
650-02-00095/2019-07
од 21.5.2019.
„БИГЗ ” Математика 6, збирка задатакауз уџбеник за шести разред основне школе;
ћирилица;
Радивоје Стојковић,
Јасминка Радовановић
650-02-00095/2019-07
од 21.5.2019.
 
„БИГЗ ” Биологија за шести разред основне школе;
ћирилица
Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07
од 14.5.2019.
 
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; 
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);
ћирилица
Жељко Васић,
Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић,
Марија Бокан
650-02-00089/2019-07
од 21.5.2019.
 
„DATA STATUS” Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;
ћирилица
John Andrew Bios 650-02-00389/2018-07
од 20.3.2019.
 
СПИСАК
изабраних  уџбеника за седми разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
СЕДМИ РАЗРЕД
  
Назив издавача Наслов уџбеника
писмо
Име/имена аутора Број и датум решења министра
 
 
„KLETT“
 
  Плетисанка,
  Читанка за седми    
  разред основне   
  школе
 
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
 
 
 
650-02-00525/2019-07
од 4.2.2020.
 
 
 
„KLETT“
 
Граматика,
Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 
 
 Весна Ломпар
 
 
 
 
„KLETT“
 
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 
Весна Ломпар
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
 
 
„БИГЗ школство” Биологија 7, уџбеник за седми  разред
ћирилица
Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07 од 5.2.2020.
„KLETT” Физика 7,
Уџбеник за седми разред основне школе,
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе,
Уџбенички комплет,
ћирилица
 
Марина Радојевић 650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.
„БИГЗ школство” Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе
Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
 
Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић
 
Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић, Драгана Станојевић
 
 
650-02-00631/2019-07 од 27.2.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 7,
Уџбеник за 7. разред основне школе ,
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 7. разред основне школе,
Уџбенички комплет ,
ћирилица
 
 
Татјана Недељковић,
Драгана Анђелковић
650-02-00579/2019-07 од 4.2.2020.
„DATA STATUS” Информатика и рачунарство за седми разред основне школе; ћирилица John Andrew Bios 650-02-00561/2019-07 од 11.2.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Дејан Шабић,
Снежана Вујадиновић
650-02-00618/2019-07 од 28.1.2020.
„НОВИ ЛОГОС”
 
Техника и технологија
за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством); ћирил.
Аутори уџбеника:
Иван Ђисалов,
Дијана Каруовић,
Иван Палинкаш.
Аутори збирке материјала:
Иван Ђисалов,
Драган Урошевић.
650-02-00464/2019-07
од 12.2.2020.
„KLETT”
 
Eyes Open 3,
енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
Аутори уџбеника :
Ben Goldstein,
Ceri Jones,
Vicki Anderson,
Eoin Higgins.
Аутори радне свеске:
Vicki Anderson,
Eoin Higgins.
650-02-00518/2019-07
од 5.2.2020.
„KLETT”
 
Ликовна култура 7,
уџбеник за седми разред основне школе;
ћирилица
Сања Филиповић
 
650-02-00534/2019-07
од 20.1.2020.
„БИГЗ школство”
 
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;
ћирилица
Марија Брајковић
 
650-02-00627/2019-07
од 28.1.2020.
 
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
 
Hurra, wir lernen Deutsch! 3,
немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења;
уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер Чогоровић
650-02-00482/2019-07
од 17.1.2020.
 
БИГЗ
 
Историја 7,
уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;
ћирилица
Урош Миливојевић,
Весна Лучић,
Зоран Павловић
650-02-00624/2019-07
од 12.2.2020.
 
 
СПИСАК
изабраних  уџбеника за осми разред
основног образовања и васпитања
 
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ  
ОСМИ РАЗРЕД
  
 
 
„KLETT“
 
 
Цветник,
Читанка за осми разред основне школе
 
 
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
 
 
650-02-00287/2020-07
од 16.12.2020.
 
 
 
„KLETT“
 
 
Граматика
Српски језик и књижевност за осми разред основне школе
 
 
Весна Ломпар
 
 
 
„KLETT“
 
Радна свеска
уз уџбенички комплет,
Српски језик и књижевности за осми разред
 
 
Весна Ломпар,
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
 
,,БИГЗ школство'' Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе, ћирилица   Дејан Бошковић 650-02-00392/2020-07 од 28. 1. 2021.
„KLETT” Физика 8,
Уџбеник за осми разред основне школе,
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе,
Уџбенички комплет,
ћирилица
Марина Радојевић 650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.
„БИГЗ школство” Математика 8,
за осми разред основне школе,
Збирка задатака за осми разред основне школе 
Уџбенички комплет;
ћирилица
др Радивоје Стојковић, др Јасминка Радовановић,
Драгана Станојевић
650-02-00332/2020-07 од 22.2.2021
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 8,
Уџбеник за осми разред основне школе,
Збирка задатака са лаб. вежбама
за осми разред основне школе,Уџбенички комплет,
ћирилица
Татјана Недељковић 650-02-00273/2020 -07
 од 11.12.2020.
„DATA STATUS” Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе;
ћирилица
John Andrew Bios 650-02-00209/2020 -07
 од 19.11.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић 650-02-00224/2020-07 од 4.12.2020.
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 
Музичка култура 8,
уџбеник за осми разред основне школе;
ћирилица
Јасмина Чолић,
Александра Хаџи-Ђорђевић
650-02-00171/2020-07
од 26.10.2020.
„НОВИ ЛОГОС”
 
Техника и технологија 8,
за осми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање);
ћирилица
Жељко Васић,
Борислав Дакић
650-02-00247/2020 -07
од 13.1.2021.
„KLETT”
 
Eyes Open 4,
енглески језик за осми разред основне школе,
први страни језик,
осма година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска)
Аутори уџбеника:
Ben Goldstein,
Ceri Jones,
Vicki Anderson;
Аутори радне свеске:
Vicki Anderson;
Eoin Higgins
650-02-00244/2020-07
од 4.12.2020.
„KLETT”
 
Ликовна култура 8,
уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица
Сања Филиповић
 
650-02-00235/2020-07
од 11.12.2020.
 
БИГЗ
 
Историја 8,
уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;
ћирилица
Урош Миливојевић,
Зоран Павловић,
Весна Лучић
650-02-00457/2020-07
од 1.3.2021.
„DATA STATUS”
 
Prima Plus A2.2, немачки језик за осми разред основне школе,
четврта година учења;
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)
Frederike Jin,
Lutz Rohrmann
650-02-00451/2019-07
од 26.12.2019.