Запослени

КОЛЕКТИВ ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“
СТЕЊЕВАЦ


Сава Несторовић - директор школе

Ђуро Ћупурдија - педагог школеРАЗРЕДНА НАСТАВА:

Радољуб Лазаревић - Стењевац 2-4.
Ненад Стојадиновић - Стењевац 1-3.
Весна Живковић - Двориште 4.
Вилма Петронијевић - Двориште 1-3.
Милијада Илић - Стрмостен 2-4.

Верица Милутиновић - Стрмостен 1-3.
Анита Станисављевић - Поповњак 1-3.
Зоран Николић - Поповњак 2-4.
Љиљана Крстић - Језеро 1-3.
Мирослава Стевановић - Језеро 2-4.
Јасна Димитријевић - Сладаја 3-4.
Јасмина Вучковић - Сладаја 1-2.
Зорица Јаблановић - Пањевац 1-3.
Слађана Стојковић Божић - Пањевац 2-4.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:
Весна Ћупурдија - српски језик и књижевност
Марија Стојановић Јовановић - математика и ТиТ
Сања Дамњановић - математика и информатика
Стамена Обрадовић - хемија и ГВ
Марија Петровић Боровина - биологија
Марина Пантић - географија
Немања Радовановић - историја
Тања Станојевић - физика
Зоран Марјановић - физичко и здравствено васпитање
Драгана Лукић - музичка култура
Милица Недељковић Јанковић - ликовна култура
Горан Миладиновић - техника и технологија

Милош Миљковић - немачки језик и енглески језик
Бојан Марковић - енглески језик
Маја Медић - енглески језик
Мирослав Миљковић - верска настава


 
ВАННАСТАВНО  ОСОБЉЕ:
Марина Милошевић Ташев - секретар
Влатка Ђорђевић – шеф рачуноводства
Урош Марјановић – административни радник
Бојан Томић - библиотекар
Срђан Марјановић – домар
Мирослав Милорадовић - ложач
Стојанка Јовановић - сервирка
Влатко Бранковић – помоћни радник
Смиљана Добросављевић - помоћни радник
Јелена Ђорђевић - помоћни радник

Зоран Стојановић – домар
Данијела Станисављевић - помоћни радник
Нада Милошевић - помоћни радник
Сања Радивојевић - помоћни радник
Славица Стевановић - помоћни радник
Милева Вулић - помоћни радник
Славица Маринковић - помоћни радник
Стевка Милојковић - помоћни радник