Запослени

КОЛЕКТИВ ОШ "СТЕВАН НЕМАЊА"
СТЕЊЕВАЦ


Слађана Вулић - директор школе

Ђуро Ћупурдија - педагог школеРАЗРЕДНА НАСТАВА:

Радољуб Лазаревић
Ивана Анжел
Весна Живковић
Вилма Петронијевић
Милијада Илић
Анита Станисављевић
Зоран Николић
Љиљана Крстић
Мирослава Стевановић
Ненад Стојадиновић
Верица Милутиновић
Јасна Димитријевић
Јасмина Вучковић
Зорица Јаблановић
Слађана Стојковић БожићПРЕДМЕТНА НАСТАВА:
Весна Ћупурдија
Сава Несторовић
Сања Дамњановић
Стамена Обрадовић
Марија Петровић Боровина
Љиљана Недељковић
Ивана Ивановић
Тања Станојевић
Зоран Марјановић
Драгана Лукић
Милица Недељковић Јанковић
Горан Миладиновић

Милош Миљковић
Бојан Марковић
Маја Медић
Мирослав Миљковић


 
ВАННАСТАВНО  ОСОБЉЕ:
Игор Пантелић - секретар
Влатка Ђорђевић – шеф рачуноводства
Урош Марјановић – административни радник
Бојан Томић - библиотекар
Срђан Марјановић – домар
Мирослав Милорадовић - ложач
Стојанка Јовановић - сервирка
Влатко Бранковић – помоћни радник
Смиљана Добросављевић - помоћни радник
Данијела Станисављевић - помоћни радник
Нада Милошевић - помоћни радник
Сања Радивојевић - помоћни радник
Славица Стевановић - помоћни радник
Милева Вулић - помоћни радник
Славица Маринковић - помоћни радник
Стевка Милојковић - помоћни радник