Пројектна настава


ИО ДВОРИШТЕ
1-3. разред


Плетемо корпе и шешире од папираЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Пројекат „Halloween“ 2021.


ИО СЛАДАЈА

Радионица: „Цветни врт“ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПРОЈЕКАТ „IN THE PARK
Фебруар 2021.

Ученици трећег разреда су на часовима енглеског језика радили пројекат „IN THE PARK“. Циљ пројекта је усвајање вокабулара за предмете у парку, развијање комуникационих вештина и усвајање израза за вођење кратког дијалога у парку (тражење дозволе, давање информација о положају у простору, давање инструкција и тд.)
ИО СЛАДАЈА


Радионица: „Све, све али занат“

Радионица: „Медењаци“
Радионица: „Заштитимо животиње“

МШ СТЕЊЕВАЦ


Национални Паркови Србије


Радионица: „Медењаци“

Вредни СтењевчаниРадионица: „Пут око света“ - Ово је Србија

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПРОЈЕКАТ „Merry Christmas“
децембар 2020.

 
Ученици првог разреда су на часовима енглеског језика радили пројекат „Merry Christmas“. Циљ пројекта је упознати ученике са начином прослављања Божића у Великој Британији, упоредити са начином прослављања у нашој земљи и усвојити основне појмове везане за овај празник.

ПРОЈЕКАТ „
INTRODUCING PEOPLE“

новембар 2020.
 
Ученици трећег разреда су на часовима енглеског језика радили пројекат „INTRODUCING PEOPLE“. Циљ пројекта је упознати ученике са културним изразима за упознавање и представљање људи и оспособити их за вођење једног таквог дијалога. Ученици су правили луткице, гледали снимке реалних дијалога и играли игру улога.
 

  
ПРОЈЕКАТ „HALLOWEEN“
октобар/новембар 2020.
 
Ученици првог и другог разреда су на часовима енглеског језика радили пројекат „Halloween“. Циљ пројекта је упознати ученике са начином прослављања овог празника у свету и упоредити са сличним празником у нашој земљи, усвајање вокабулара везаног за овај празник, упознавање са другим културама и уважавање истих. ИО СТРМОСТЕН

Вредни Стрмостенци
ИО ЈЕЗЕРО

Вредни Језерци

ИО ПАЊЕВАЦ

Вредни ПањевчаниИО СЛАДАЈА

Вредни кувари

ИО СЛАДАЈА - СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИИО ДВОРИШТЕ - 2. и 3. разред

Вредни ДвориштаниЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Ученици првог разреда су у првом полугодишту из енглеског језика урадили три пројекта.

The Rainbow (дуга) је пројекат кроз који су ученици обрађивали боје и геометријске облике.


Merry Christmas (Срећан Божоћ) је пројекат у ком су се ученици упознавали са начином прослављања Божића у Енглеској и код нас, усвајали основни вокабулар о Божићу и правили божићне декорације.
   

The Farm ( фарма) је пројекат у  ком су ученици усвајали вокабулар о домаћим животињама и појединим појмовима на фарми.


Ученици другог разреда су из енглеског језика радили пројекат на тему Weather и упознали се са вокабуларом за временске прилике.

ИО Сладаја

Јесен у нашој школици
Тема:  Обилазимо баште, воћњаке, винограде2-4. разред ИО Пањевац


Тема: Моје место и околина, обилазак села и рад паноа помоћу старих фотографија које приказују Пањевац


СТЕЊЕВАЦ 1-4. разред

Обиђимо баште, воћњаке и виноградеБакине киселе и слатке ђаконије

ОТВОРИ КОВЧЕГ ЈЕСЕЊЕГ БЛАГА