Bezebednost dece

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Дан са ПажљивкомПреко зебре крени - Пажљивко


БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ
Ученици 1. и 3. разреда у истуреним одељењима у Језеру, Поповњаку и Дворишту су присуствовали предавању на часу енглеског језика на тему „Безбедност на интернету“. Ученици су информисани о кључним питањима безбедног понашања на интернету како би заштитили себе и своје личне податке. Такође је обрађена и тема заштите ауторских права.Материјал са предавања можете погледати на следећем линку


https://www.storyjumper.com/book/read/88758905/5f72178e1e471#


ПРЕДАВАЊА О БЕЗБЕДНОСТИ - МУП РС
Основи безбедности деце

4. разред - 10. децембар 2019.
6. разред - 10. децембар 2019.