7. Српски језик


17. март 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Антон Сент Егзипери: „Мали Принц“

Бајке се као књижевна врста јављају и у народној и у ауторској књижевности.
Шта су бајке?

Бајке су фантастичне приче у којима се на маштовит и симболичан начин износи неки садржај.
Шта карактерише бајке?

Бајке садрже фантастичне елементе, имају устаљени почетак и крај, нису локализоване, немају имена и презимена јунака,  ликови и догађаји су нестварни, обавезна је борба добра и зла, добро увек побеђује, присутна је симболика бројева 3,7,9...
Какви се ликови јављају у бајкама?

Најчешћи ликови у бајкама су: аждаје, вештице, виле, принчеви, принцезе...
Које бајке сте до сада прочитали?

Баш Челик, Аждаја и царев син, Биберче, Снежана и седам патуљака...
Који писци ауторских бајки су вам познати?

Браћа Грим, Ханс Кристијан Андерсен, Феликс Салтен, Антоан де Сент Егзипери...
“Малог Принца”  сте у млађем узрасту читали као необичну бајку. Међутим, овај роман има много скривених значења и порука. Он је истовремено и симболична прича о људима, о њиховим наравима, односима, ставовима, размишљањима, о љубави, пријатељству, растанцима.

Свака реченица открива делић фантастичног света Малог Принца, али и његов неискварен дечји поглед на свет, тако једноставан, а опет тако дубок. Након што поново прочитате дело, схватићете шта је то што одрасли заборављају, заборављајући дете у себи. Уколико отворите срце, читајући овај роман, он ће отворити за вас праву ризницу мудрости, које вас воде кроз живот.
Баш због симболике, овај роман је постао вечан, а читају га људи у различитим добима живота, и увек у њему откривају неку неоткривену мисао и увек их подсети на то због чега треба чувати дете у себи…

Ово дело је једна од најпродаванијих књига на свету.

Аутор "Малог Принца" намеће поруку да је живот један, кратак и величанствен и да га не треба трошити на ружне ствари и лоше људе, а да свакоме "човеку који је некада био дете", управо "Мали Принц"  може да обоји и улепша свет.

Ко је био Антоан де Сент Егзипери?
Антоан де Сент Егзипери (Antoine de Saint-Exupéry) француски је писац. Рођен је 29. јуна 1900. године у Лиону, као треће по реду( од петоро деце). Антоан је имао три сестре и једног брата. Од детињства је показивао склоност ка писању, а желео је да буде и пилот.
Био је изузетан маштар и човек од акције. Волео је људе и  пријатељство. Његова дела се одликују топлином, нежношћу, љубављу према земљи, животу. Егзипери се залагао за правду, искреност, разумевање и  писао је о томе.
Године 1921. постао је пилот у Стразбуру.
1923.године имао је авионску несрећу у Буржеу.
1926. године објавио је своје прво дело “Авијатичар".
1932. године редовно лети из Марсеја за Алжир.
1934. године летео је по Далеком истоку одакле се  вратио уморан и болестан. Учествовао је као пилот у рату.
31.јула 1944. године није се вратио са задатка.
Егзипери је писац многих чланака, прича и романа. Најпознатије његово дело је „ Мали Принц“, објављено  1942. године у Њујорку.
 


 ЗАДАТАК
 Пажљиво читајте питања и  бележите своје одговоре и размишљања. Потрудите се да што детаљније одговарате на питања. Одговоре поткрепите цитатима из текста, уз образложење.
 
ДЕЦА И ОДРАСЛИ
“Деца морају много тога праштати одраслима.”
У посвети романа крије се важна мисао, коју треба протумачити. Објасните ко је Леон Верт. Коме је књига посвећена? Коме је намењена? Зашто? Која је порука романа?

 • Ко је приповедач? Када приповедач среће Малог Принца? Због чега му је он потребан?
 • Објасните шта слика змијског цара говори о деци и одраслима.
 • Какво је мишљење пилота о одраслима? Зашто?
 • У шта су се људи претворили?  Шта им је то постало важно? Пронађите одговоре у књизи.
 • Коју истину о људима открива змија? Објасните.
 ЉУБАВ, ПРИЈАТЕЉСТВО, РАСТАНАК, ТРАГАЊЕ
“Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати.”
Када Мали Принц открива пилоту први пут своју тајну о цвету?
 • Опиши како изгледа Принчева планета. Откуда ружа на планети? Представи ружу (њен изглед и карактерне особине)? Зашто је Мали Принц оставио ружу? Како је на њега утицала удаљеност од руже?
 • Кроз каква искушења пролази љубав Малог Принца према ружи до њиховог сусрета?
 • О чему  говори однос између Малог Принца и руже?
 • Шта је БАОБАБ ( како га замишљате)? Шта представља БАОБАБ?
 • Чему је лисица научила Малог Принца? Шта је схватио „припитомљавајући“ је?
 • Шта представља бунар који Мали Принц налази?
 СВЕТ ОДРАСЛИХ
“Само деца знају шта траже.”
Кога је упознао Мали Принц на планетама? Шта је њима важно, које животне циљеве имају?
 • Сваки од ликова представља једну људску особину. За сваког напишите која је то особина и образложите свој одговор. Размислите због чега је свако од њих сам на својој планети.
 • Који се лик допао Малом Принцу? Због чега?
 • Упоредите живот Малог Принца са животима усамљених људи са различитих планета које је сретао. Закључите шта је оно што даје смисао животу.
Књигу у PDF-у можете преузети кликом на доњу сличицу.


Своје одговоре пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)

2. Заменице

Погледајте презентације о заменицама. Покушајте решити задатке.Вежба - кликни на слику
Вежба - заменице

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Вежба-заменице
 
1. Из наредног текста разврстај именичке и придевске заменице.
 
а) Нашао се на стрмини неке непознате планине и није видео никога.
Именичка заменица _________________ Придевска заменица _________________
 
б)  Она је причала да је она девојчица побегла.
Именичка заменица _________________ Придевска заменица _________________
 
в) Није долазио ни на чију славу иако су га сви звали.
Именичка заменица _________________ Придевска заменица _________________
 
г) Од  њега  свако дете бежи.
Именичка заменица _________________ Придевска заменица _________________
 
д) Ничији живот није као његов.
Именичка заменица _________________ Придевска заменица _________________
 
 2. Наредне придевске заменице разврстај према захтеву.
МА КАКАВ, КАКАВ ГОД, НЕКАКВЕ, НЕКОЛИКЕ, КОЈА, НАШЕ, ТОЛИКО, ЊИХОВО, ТОЛИКО, ЧИЈЕ, НЕКА, БИЛО КАКАВ, НИКОЈИ, СВАКОЈИ
Показне ________________________________________________________________
Присвојне ______________________________________________________________
Упитно-односне _________________________________________________________
Неодређене ____________________________________________________________
Одричне _______________________________________________________________
Опште _________________________________________________________________
 
 3. У наредном тексту подвуци придевске заменице и одреди им род, број и падеж.
 
а) У том малом граду нема деце.
Род____________________ Број _________________ Падеж ____________________
б) Свако наређење ћу испунити.
Род____________________ Број _________________ Падеж ____________________
в) Њени родитељи су веома строги.
Род____________________ Број _________________ Падеж ____________________
 
 4.Подвуци придевске заменице и одреди им врсту и службу/функцију.
 
а) Птица је слетела на њен прозор.
Служба/функција ________________________ Врста _______________________
 
б) Победа је наша.
Служба/функција ________________________ Врста _______________________

Своје одговоре пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)


3. Антон Павлович Чехов: "Чиновникова смрт"

Прочитајте новелу Антона Павловича Чехова „Чиновникова смрт“, а затим одговорите на питања. (Подсећам вас да смо се са Чеховом и појмом ауторске новеле сусрели у 5. и 6. разреду - „Шала“, „Вањка“.)

Одговоре пошаљите на мој мејл.

Своје одговоре пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)23. март 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Све о придевима

О придевима смо причали у 5. и 6.разреду. Погледајте презентације и обновите градиво о придевима.

Након тога решите задатке.

Решене задатке пошаљите на мој имејл.
1.

Напиши суперлативе придева ДОБАР, ЈАК, СЛАДАК

2.

Када су почеле хладне, јесење кише, одселио се у јужне крајеве. Препиши придеве из дате реченице и одреди њихову врсту

хладне –

јесење –

јужне –

3.

Како гласи позитив придевског облика НАЈГОРИ:

4.

У реченици Био је то најкраћи данашњи час подвуци описни придев.                  

5.

У реченици Једино није знала шта мисли њено једино дете подвуци реч ЈЕДИНО која је употребљена у променљивом облику.                         

6.

Подвуци придеве у компаративу: НИЖИ, ДОЊИ, ДУБЉИ, ЧОВЕЧЈИ, ЈАРКИ, МАЊИ.

7.

Напиши (писаним словима) присвојне придеве у мушком роду једнине датих именица:

УРОШ –

УЖИЦЕ –

НОВИ САД -

8.

Напиши градивни придев у номинативу мн. ср. р. изведен од именице СТАКЛО.          

9.

СКРОМНОСТ, САМОЖИВ, СЕБИЧНОСТ, ИСКРЕН, ПОШТЕН, ПОШТЕЊЕ.

Подвуци придеве који означавају врлину.                                                           

10.

Подвуци градивне придеве: ЧАЂАВ, ВИСОК, ЛАНЕН, БЕЗВОДАН, УЉАНИ, ВОШТАН.

11.

Подвуци придеве који се не могу поредити: СКУП, ЛЕВИ, ГОРАК, БЕО, ЛЕТЊИ.

12.

Напиши суперлатив придева ЈЕДНОСТАВАН:

 

13.

У следећој реченици подвуци све временске придеве: У јучерашњим новинама прочитао сам занимљив чланак о некадашњим обичајима о којима данашња омладина мало зна.

14.

Подвуци придеве који немају облике компаратива и суперлатива:

СТАР,      ВУНЕН,      ХРАБАР,      МАМИН,      ЉУТ,      ШКОЛСКИ.

15.

Напиши компаративе придева ГУСТ и ЛОШ:

 

16.

Напиши компаратив придева ТЕСАН:

 

17.

У следећој реченици подвуци све градивне придеве: Обукла је сиве ланене панталоне, ставила велики сламни шешир и села на ниску камену ограду одакле се добро видела морска плажа.

18.

Напиши компаративе придева ПЛИТАК, БЕСАН, ГУСТ.

 

19.

Напиши облик суперлатива придева ЈЕДАР:

 

20.

Напиши компаративе придева ЖУТ и ЛАК.

 

21.

У следећој реченици подвуци присвојни придев: Ситна јутарња киша расквасила је уске сеоске путеве.

22.

Подвуци придеве који немају облике компаратива:

ВЕСЕО, СТАКЛЕН, САЊИВ, ДРЗАК, ГОРЊИ, ГЛАСАН, ЈУТАРЊИ, СИГУРАН.

23

Напиши компаративе придева ДЕБЕО и ТАНАК.

24.

У следећој реченици подвуци све описне придеве: Са старе, већ избледеле фотографије смешила се бака, татина мајка, с уредном фризуром према тадашњој моди и светлим вуненим шалом с дугим ресама преко рамена.

25.

Напиши облике суперлатива придева ЛАГАН, ПЛИТАК и ЈАСАН.

 

26.

Напиши облике суперлатива придева ТЕСАН и БЛАГ.                     

27.

У следећој реченици подвуци придев временског односа (временски придев): Ђаци овдашње гимназије били су почасни гости на овогодишњој школској прослави.

28.

Подвуци придеве који имају облике компаратива: СКОРАШЊИ, ЛАГАН, СУВ, ДОЊИ, МРАЧАН.

29.

У следећој реченици подвуци све градивне придеве:

Ови занимљиви колажи у дрвеним рамовима израђени су од пољског цвећа,

комадића свилених и памучних тканина, ситних шкољки и делова пластичних играчака.

30.

У следећој реченици подвуци придев који нема облик компаратива: На уским планинским стазама неспретан корак може бити опасан.

31.

Напиши облике суперлатива придева ВЕДАР, ЈЕДАР и ДОБАР:

 

32.

Заокружи слово испред правилно написаних придева изведених од именица галерија, Македонија и партија:

а) галериски, македонски, партијски          б) галериски, Македонски, партијски

в) галеријски, македонски, партијски          г) галеријски, македонијски, партиски.


2. Бранислав Нушић: "Власт"

Са Браниславом Нушићем сусрели смо се већ у 5. разреду (роман „Хајдуци“). У 6. разреду смо прочитали његову „Аутобиографију“ и драмски текст „Аналфабета“. На ред је дошла комедија „Власт“. Прочитајте одломак из читанке. Препишите питања и одговорите на њих.

Одговоре пошаљите на мој мејл.


3. Служба речи у реченици - Главни реченични чланови

Погледајте емисију  о главним реченичним члановима, па одговорите на питања.


 1. За које чланове у реченици кажемо да су главни?
 2. Шта је субјекат?
 3. Који субјекат је граматички, а који логички?
 4. Шта је предикат?
 5. Који предикат је именски, а који глаголски?
 6. Наведи реченицу у којој ћеш употребити граматички субјекат и глаголски предикат.
 7. Наведи реченицу у којој ћеш употребити именски предикат.
 8. Наведи реченицу у којој ћеш употребити логички субјекат.
Одговоре пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)
30. март 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Ентеријер

Како изгледа ваш животни простор? Опишите кућу, стан или собу. Бирајте између тема: Моја кућа, Мој стан, Моја соба.
Будите што сликовитији и пазите на стил. Употребите што више различитих глагола.
 

Радове пошаљите на мој мејл.


2. Апозиција, апозитив


О апозицији и апозитиву прочитајте лекцију у Граматици 7. Испишите најбитније и решите задатке у РС.

Радове пошаљите на мој мејл.


3. Јован Дучић: „Подне“

Пронађите у читанци песму Јована Дучића. Прочитајте песму и одговорите на питања.

Одговоре пошаљите на мој мејл.


4. Изражајно читање одабраних стихова


Пажљиво послушајте песму Јована Дучића „Подне“, а затим је прочитајте наглас.

05. април 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Зависни реченични чланови

О зависним реченичним члановима погледајте емисију РТС-а, а затим одговорите на питања.
 1. Шта је апозиција?
 2. Шта је атрибут?
 3. Наброј врсте прилошких одредби.
 4. Који је објекат прави или ближи?
 5. Одреди службу речи у реченици:
Марко, ученик 7. разреда, добио је награду за одличан успех.
 Одговоре пошаљите на мој мејл.2. Стеван Раичковић: „Небо“

Послушајте песму Стевана Раичковића: „Небо“.

Пронађите песму у читанци, препишите питања и одговорите на њих.

Радове пошаљите на мој мејл. 
 (cupurdijavesna12@gmail.com)3. Правописна вежба

1. У следећој реченици подвуци речи које треба написати великим словом:
    сутра идемо да гледамо нушићево сумњиво лице у југословенском драмском позоришту, које се налази близу парка мањеж, у улици краља милана.                                                                

2. Напиши словима следеће бројеве:
400 ___________________________; 600 __________________________;
X _____________________________; 3. ____________________________.                                   

3. Препиши правилно следећу реченицу: Не зидај врата већа од куће кажу Ескими.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________      

4. Уколико је тврдња тачна, заокружи Т, уколико није тачна, заокружи Н:
    а) Цртица се употребљава у значењу „од до”.                                         Т          Н
    б) Црта се употребљава у значењу „од до”.                                             Т          Н
    в) Цртица се употребљава када се реч раставља на крају реда.          Т          Н
    г) Црта се употребљава када се реч раставља на крају реда.               Т          Н
                                                                                                                                                      
5. Упиши одговарајуће интерпункцијске знаке [; – : . ( )] у следећи одломак. Један интерпункцијски знак може се више пута употребити.

Одлике везаног стиха су
стихови имају једнак број слогова
цезура пауза дели стих на полустихове
у строфи могу да се смењују стихови који имају приближан број слогова
систем римовања служи за успостављање строфичне целине                                               

6. Напиши позивницу одељењском старешини за концерт на коме и ти учествујеш. Обавезно користи заменицу ВИ / ВАС / ВАМА.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Прецртај погрешно написане примере:

недостајати, незнам, не срећан, необично, не ћеш.
                                                                                                                                                      
8. Прочитај следећу реченицу:
Купила је суве смокве, кајсије, шљиве и др., а заборавила је бадњак.

Иза скраћенице у претходној реченици:

а) треба употребити запету                       б) не треба употребити запету

Заокружи слово испред тачног одговора.
 

Радове пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)4. Граматичка вежба

1. Разврстај следеће речи по датим групама као што је започето:
петогодишњак, пет, са, сада, осми, онда, цвеће, вода, водени, школски, у
именице: цвеће,   ________________________,   ___________________________,
придеви:               ________________________,   ___________________________,
бројеви:                 ________________________,   ___________________________,
предлози:              ________________________,   ___________________________,
прилози:                ________________________,   ___________________________,             

2. Допуни следећи исказ понуђеним називима граматичких категорија:
род ,  лице ,  број,   падеж ,  вид ,  стање.
Придеви се слажу са именицама у ____________________________________,
__________________________ и _______________________________________.               

3. Којим врстама речи припадају подвучени примери?
Једне прекрасне вечери не мање прекрасни чиновник Иван Дмитрич Червјаков
седео је у другом реду фотеља и гледао кроз доглед Корневиљска звона.

а) именице;   б) заменице;   в) придеви;   г) бројеви;   д) глаголи.

Заокружи слова испред два тачна одговора.                                                                            

4. Допуни табелу:
Све реке су текле ка мору.

Назив глаголског времена  
Род  
Број  
Лице  
                                                                                                                                                      
5. Прецртај заменицу која не припада датом низу:
колики    оволики    који    ко   какав    чији 
Образложи свој одговор: _________________________________________________         

6. Допуни следећу реченицу:
У облицима презента глагола сећи, пећи, вући долази до гласовне промене ________________________________________.
(назив гласовне промене)                                                                                                           

7. Одреди врсту подвучених речи: Дошавши кући, Червјаков исприча жени о својој незгоди.
а) дошавши     ______________________; б) о       ____________________________
в) својој           ______________________; г) незгоди       _______________________.        

8. На линији напиши називе подвучених глаголских облика:
а) Дрвенарија прозора била је премазана мрком бојом. ______________________
б) Реците му нека се не шали.  _____________________________________________        

9. а) У следећем тексту подвуци везнике:
Не мислиш, не кажем да мислиш, али тако, кад одеш тамо у чекаоницу, па гледаш у министрова врата, једни улазе а други излазе...
    б) У претходном примеру:
има више зависних везника;
има више напоредних везника;
има подједнако зависних и напоредних везника.

Подвуци тачан одговор.                                                                                                             

10. Повежи речи из леве колоне са одговарајућим називима из десне
(један пример је вишак).

најкасније                            заједничка именица
санке                                    свршени глагол
онолики                               одређени вид
добри                                   плуралија тантум
научити                                суперлатив
                                             показна заменица                                                           
 


Радове пошаљите на мој мејл.  (cupurdijavesna12@gmail.com)13. април 2020.

Ове недеље имаћете само један задатак. То је награда за оне који су били вредни и урадили све задатке.
Они који то нису урадили, имаће више времена да заврше своје обавезе из СЈ.


Пронађите у читанци песме из збирке Мирослава Антића „Плави чуперак“.
Прочитајте их, изаберите најлепшу.

Напишите зашто сте изабрали баш ту песму.


Радове пошаљите на мој мејл. (cupurdijavesna12@gmail.com)21. април 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Народне лирске песме

Погледајте презентацију о народним лирским песмама. Посебно обратите пажњу  на љубавне песме. Препишите са презентације све о њима.Радове пошаљите на мој мејл. (cupurdijavesna12@gmail.com)


2. Народна лирска песма: „Љубавни растанак“

У читанци (стр.12.) пронађите песму „Љубавни растанак“.  Прочитајте песму, препишите питања и одговорите на њих.
Радове пошаљите на мој мејл. (cupurdijavesna12@gmail.com)


3. Падежи

Одреди падеже подвучених речи .
Те вечери, када смо се растали са храстовог стабла, где нам је Чеда, после победе над Матамутом , саопштио своју одлуку да хоће у хајдуке, пошли смо сви кући, под теретом тешких брига. Са мном је  ишао кући Глуваћ, јер и он је седео на истој страни. Мајка ме дочекала на вратима грдњом.
27. април 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Десанка Максимовић: „Стрепња“

Прочитајте песму Десанке Максимовић „Стрепња“. Одговорите на питања.

Радове пошаљите на мој мејл.2. Граматичка вежба - Глаголски облици

Глагол урадити испишите у свим глаголским облицима. ( сва лица, у једнини и множини, код личних глаголских облика )Плусквамперфекат треба исписати на оба начина.

Радове пошаљите на мој мејл.3. Павле Угринов: „Стара породична кућа“

Недавно сте описивали своју кућу или собу. Како је Павле Угринов описао стару породичну кућу?

Прочитајте текст (стр.110.) и одговорите на питања.

Радове пошаљите на мој мејл.04. мај 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Васко Попа: „Манасија“

Прочитајте песму „Манасија“ Васка Попе.
Одговорите на питања.

Радове пошаљите на мој мејл.2. Књижевност - Све је само симбол што ти види око

Обновимо књижевност.
Решите задатке у РС (Све је само симбол што ти види око) на стр. 122. и 123.

Радове пошаљите на мој мејл.3. Пеђа Милосављевић: „Потера за пејзажима“

Пеђа Милосављевић је био сликар, али се бавио и књижевношћу.
Прочитајте „Потеру за пејзажима“
Одговорите детаљно на 3. и 4. задатак.

Радове пошаљите на мој мејл.11. мај 2020.

Наредних дана радићемо:

1. Писање на задану тему

Прочитали сте текст Пеђе Милосављевића. Нека вам то буде инспирација за писање састава на тему: У потери за пејзажима.
Радове пошаљите на мој мејл.2. Иван В. Лалић: „Ветар“

Песма Ивана В. Лалића „Ветар“ налази се у читанци на 158. стр.
Прочитајте и одговорите на питања.
Радове пошаљите на мој мејл.


3. Систематизација градива из књижевности

Обновићемо градиво из књижевности. Решите задатке у РС на 128. и 129. стр.
Радове пошаљите на мој мејл.4. Граматичка вежба

Да ли смо савладали градиво о служби речи у реченици?
Решите задатке у РС. (67. стр.)
Радове пошаљите на мој мејл.


18. мај 2020.

Наредне недеље добићете само два задатка.
Они који су  да сада урадили све задатке, урадиће само ове задатке. Након тога ћу их оценити и предложити закључну оцену.
Они који нису редовно радили, имаће прилику да доврше све задатке (и ова два) до краја следеће недеље (22.5.2020.). Тада ћу оценити њихов рад и предложити закључну оцену.Наредних дана радићемо:

1. Систематизација градива из књижевности
Обновимо градиво из књижевности.
Решите задатке и пошаљите их на мој мејл.


 1. Дефиниши стилска средства:
а) МЕТАФОРА ____________________________________________
б) ПЕРСОНИФИКАЦИЈА ___________________________________
в) ПОРЕЂЕЊЕ ___________________________________________

 

 1. Наведи имена строфа:
а) Строфа од четири стиха зове се_________________________
б) Строфа од три стиха зове се ___________________________
в) Строфа од два стиха зове се ___________________________

 

 1. Шта је унутрашњи монолог?
_____________________________________________________

 

 1. Повежи наслове дела са ауторима који су их написали:
Поп Ћира и поп Спира      Васко Попа                    ___________
Покондирена тиква           Стеван Сремац              ___________
Бисерне очи                      Јован Стерија Поповић ___________
Манасија                           Сима Пандуровић          ___________

Поред имена писца упиши ког су књижевног рода и врсте дата књижевна дела.


 1. Дидаскалије су:
____________________________________________________

 

 1. Одреди стилске фигуре у следећим примерима:
а) Преко читавог неба, сва блистава, као шарени лук, путовала је небеска река.
____________________           _____________________         ______________________
б) Ливада крај реке сањa.
____________________
в) Што мајстори за дан саграде, то вила за ноћ обаљује.
____________________
г) Поток громогласно шуми.
_____________________

 

 1.  Испод сваког цитата напиши број оног облика казивања који је у цитату заступњен.
1. приповедање                  2. описивање

а) Кроз прозор „гостинске собе” видела се стара крушка која се дизала свега неколико
метара од куће, а иза ње се ширила башта са цвећем, на коју се настављао пространи
воћњак, сличан неком малом гају.
_____________________
б) После неког времена појави се неки млади сликар. Изложи слике и очекиваше суд
јавног мњења. Слике нису биле рђаве. Ја сам их као странац једини и гледао, а од домаћих
не хте нико отићи.
_____________________
в) Кад сам био мали, становао сам у једној старој кући, за коју се причало да је у њој
закопано благо. Наравно, нико га никад није нашао, а можда га чак није ни тражио. Али
је њиме била зачарана цела кућа. Моја кућа је дубоко у себи скривала једну тајну...
_____________________
г) Све је то био добар и занимљив свијет, али мене су, ипак, највише привлачили
гости мога дједа Раде. Био ти је међу њима пензионисани аустријски „фељбаба” Вук
Рашета, стари лопов Сава и доста некаквих косматих старчина с кожним ћемерима и
торбацима у којима се крило пола тајни овога свијета.
____________________


 1. Замени подвучену реч одговарајућом речју  формалног говора.
а) Не могу да се више дружим с њом јер смара. ______________________
б) После упорног трагања нашла сам шљаку. ________________________
2. Систематизација правописног градива
Још мало правописа.
Решите задатке и пошаљите их на мој мејл.


 
1. НАПИШИ ПРАВИЛНО РЕЧЕНИЦУ:
споменик цару душану првом српском законодавцу налази се у савској улици испред окружног суда
______________________________
 
2. ПИСАНИМ СЛОВИМА НАПИШИ ПРИДЕВЕ КОЈИ СУ НАСТАЛИ ОД ВЛАСТИТИХ ИМЕНА:
а) Слушам __________________  музику.
                               (Италија)
б) Обишли смо ___________________ винограде.
                                      (Вршац)
 
3. НАПИШИ РЕЧИМА БРОЈЕВЕ:
600  __________   или __________,
233 _______________
или _______________,
56.  _______________.
 
4. СТАВИ СЛЕДЕЋЕ РЕЧЕНИЦЕ У ОДРИЧАН ОБЛИК ЗАМЕЊУЈУЋИ ОПШТУ ЗАМЕНИЦУ ОДРИЧНОМ:
а) Они позајмљују од свакога.
____________________________
б) Разговарали смо о свачему.
___________________________
 
5. ПРЕПИШИ ПИСАНИМ СЛОВИМА:
КОЛУБАРСКА БИТКА _____________________,
МРТВА ПРИРОДА    _______________________,
СНЕШКО БЕЛИЋ      _______________________,
ОХРИДСКО ЈЕЗЕРО _______________________,
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ__________,
БРЕЗА    __________________________________,
РЕАЛИЗАМ _______________________________,
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПАРТИЗАН ____________,
ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ_____,
ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА _________________.
 
6. ПРЕПИШИ ПИСАНИМ СЛОВИМА И СТАВИ ЗНАКЕ  ИНТЕРПУНКЦИЈЕ ГДЕ ТРЕБА:
а) ДАНАС ЋУ ПИТАТИ РЕКЛА ЈЕ НАСТАВНИЦА _________________
б) ПИТАЈТЕ МЕНЕ РЕЧЕ МАРКО _____________________
в) МОЛИМ ТЕ РЕКЛА ЈЕ РЕЦИ МИ СВЕ _____________________
 
7. ПРЕПИШИ ПРАВИЛНО РЕЧЕНИЦУ:
БУДЕМЛИ СЕ КРИЈО ЖАЛИСЕ ВЛАДА РЕЋИЋЕ ДА САМ НАЈ ВЕЋА КУКАВИЦА У ОДЕЛЕЊУ _______________________________
 
8. ПРЕЦРТАЈ НЕПРАВИЛНО НАПИСАНУ РЕЧ:
а) Дали/Да ли си гледала  нови филм?
б) Подшишај се/ Потшишај се!
в) Пођи са мном / самном.
г) Решио сам станбено / стамбено питање.
д) Послаћу ти штогод/ што год.( нешто)
 
 
28. мај 2020.

Наредних дана обнављаћете градиво, гледајући емисије РТС-а. Све емисије можете пронаћи на школском Јутјуб каналу.

https://www.youtube.com/channel/UC2s-XWwPVFVrcFgLHjxv43w