6 Математика


20. март 2020.

Ученици ове недеље ћемо обнављати размеру и пропорцију коју смо обрадили на последњем часу и примену пропорције кроз задатке из уџбеника и збирке:

1. Размера и пропорција: уџбеник на страни 149. да се ураде задаци 4.5. и 6 јер смо задатке 1.2. и 3. урадили на часу.

2. Из збирке задатак ћете за почетак радити задатке о размери и пропорцији 1.2 и 3.

3. Затим ћете урадити задатке о примени пропорције: збирка задатака(страну нађите у садржају пошто нам се разликује стране по броју),задаци су 5.6 и 7 и задатке 8.9. 10. И 11.

Као помоћ при изради задатака нек вам служе урађени примери из уџбеника.

За све врсте помоћи и савета мој маил је: nestorprofesor1980@gmai.com

На овај маил ми шаљите слике урађених задатака.

На Youtube имате примере неких урађених задатака у вези пропорције
 

23. до 26. март 2020.

Ученици данас и наредна два часа  обновићемо целу област РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ тако што ће те урадити задатке који се налазе у збирци задатака после пропорција а наслов је ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ (слике испод)


27. март 2020.

Ученици данас почињемо да радимо нову област а то је ЧЕТВОРОУГАО.

Лекција се налази у вашим уџбеницима на страни 154,155 и 156.

Читајући лекцију видеће основне особине четвороугла, а то су:

  • 4 ТЕМЕНА (обележавају се великим словима латинице), 4 СТРАНИЦЕ (обележавају се малим словима латинице), 4 УГЛА (обележавају се грчким словима)
  • КОНВЕКСАН И НЕКОНВЕКСАН ЧЕТВОРОУГАО ( слика на страни 154.)
  • ДИЈАГОНАЛЕ ЧЕТВОРОУГЛА ( то су дужи које спајају наспрамна темена)
  • ОБИМ ЧЕТВОРОУГЛА је збир његових страница (O=a+b+c+d)
  • ВРСТЕ ЧЕТВОРОУГЛА: ПАРАЛЕЛОГРАМ, ПРАВОУГАОНИК, КВАДРАТ, РОМБ, ТРАПЕЗ И ДЕЛТОИД (слике на страни 155.)
Ваш задатак је да прочитате лекцију, нацртате у вашим свескама слике из уџбеника и урадите задатке после лекције на страни 156.
Лекцију такође можете наћи на Youtube-у.За све врсте помоћи и савета мој маил је: nestorprofesor1980@gmai.com

На овај маил ми шаљите слике урађених задатака.
30. март 2020.

Ученици на предходном часу смо се упознали са основним особинама четвороугла. Данас ћемо то обновити кроз задатке из збирке, нађите у садржају ЧЕТВОРОУГАО И ВРСТЕ ЧЕТВОРОУГЛОВА и урадите задатке 1., 2., 9., 14. и 15.

1. април 2020.

Ученици данас ћемо се упознати са наставном јединицом која гласи УГЛОВИ ЧЕТВОРОУГЛА  која се налази у уџбеницима на страни 157.158. и 159. У оквиру ове наставне јединице ћете сазнати:
- Четвороугао има 4 угла (α,β,γ,δ)
-Збир унутрашњих углова  четвороугла је: α+β+γ+δ= 360°
- Збир спољашњих углова  четвороугла је: α1+β1+γ1+δ1= 360°
Ваш задатак је да прочитате лекцију, нацртате у вашим свескама слике из уџбеника и урадите задатке после лекције на страни 159. И 160.

2. април 2020.

Ученици на предходном часу смо се упознали са угловима четвороугла. Данас ћемо то обновити кроз задатке из збирке,нађите у садржају УГЛОВИ ЧЕТВОРОУГЛОВА и урадите задатке 1., 3., 4., 5., 7. и 8.

3. април 2020.

Ученици данас ћемо се упознати са наставном јединицом која гласи ПАРАЛЕЛОГРАМ И СВОЈСТВА ПАРАЛЕЛОГРАМА  која се налази у уџбеницима на странама од 160. до 165.
У оквиру ове наставне јединице ћете сазнати:
    - Паралелограм је четвороугао коме су две наспрамне странице паралелне и једнаке
    - Наспрамни углови паралелограма су једнаки,а збир два суседна угла 180°
    - Дијагонале паралелограма се међусобно полове
    - Висина паралелограма је дуж нормална (под углом од 90°) на наспрамну страницу

Ваш задатак је да прочитате лекцију, нацртате у вашим свескама слике из уџбеника ( не све слике само прву за паралограм, за наспрамне углове и слика где је висина) и урадите задатке после лекције на страни 165.

Лекцију такође можете погледати на овом видеу.