Летопис

 

ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ СТЕЊЕВАЦ
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА
 
СЕПТЕМБАР

 • 03. 09. 2018. година - почетак школске 2018/2019. године
 • 11. 09. 2018. година – свечани пријем ђака првог разреда у матичној школи
 • 12. О9. 2018. содина – Састанак Савета родитеља
 • 13. 09. 2018. година – Наставничко веће на почетку школске године
 • 14. 09. 2018. година – Састанак Школског одбора
 • 27. 09. 2018. година – Предавање за ученике  4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Безбедност деце у саобраћају“  
 
ОКТОБАР
 • 01. 10. 2018. година - Обележавање Дечије недеље под слоганом „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“. Дан за дечија права
 • 01. 10. 2018. година – тематски дан за ученике нижих разреда на тему Дечија недеља „Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“
 • 02. 10. 2018. година – Обележавање Дечије недеље – Дан за спорт
 • 03. 10. 2018. година -  Обележавање Дечије недеље – Дан за дечије стваралаштво. Излет за ученике нижих разреда на релацији Стењевац – хидрокомплекс Лисине Стрмостен – Стењевац
 • 04. 10. 2018. година – Обележавање Дечије недеље – Дан за музику и игру. Позоришна представа за ученике матичне школе у Стењевцу
 • 05. 10. 2018. година – Обележавање Дечије недеље – Дан за доброту.
Излет за ученике виших разреда на релацији Стењевац – Сењски Рудник – Стењевац
 • 12. 10. 2018. година – Систематски преглед ученика 3. и 7. разреда
 • 15. 10. 2018. година – Систематски преглед ученика 5. разреда
 • 16. 10. 2018. година – Обележавање светског Дана здраве хране 
 • 18. 10. 2018. година -  Предавање за ученике  4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Полиција у служби грађана“ 
 • 26. 10. 2018. година – Састанак Школског одбора
 
 
НОВЕМБАР
 • 05. – 08. 11. 2018. година – Стоматолошки прегледи хигијене уста и зуба ученика
 • 16. 11. 2018. година – Одељењска већа и Наставничко веће поводом завршетка првог кварталног периода
 • 29. 11. 2018. година -  Предавање за ученике  4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Насиље као негативна друштвена појава“ 
 • 29. 11. 2018. година – Обилазак Сајма науке и технике за ученике виших разреда
 • 30. 11. 2018. година -  Предавање за ученике 1. разреда „Основи безбедности деце“
 
ДЕЦЕМБАР
 • 13. 12. 2018. година -  Предавање за ученике  4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Превенција и заштита деце од злупотребе опојних дрога“ 
 • 24. 12. – 28. 12. 2018. године – Организовање новогодишњег базара
 • 24. 12. – 25. 12. 2018. године – Сликање за новогодишње календаре
 • 26. 12. 2018. године – Састанак Школског одбора
 
ЈАНУАР
 • 17. 01. 2019. година -  Предавање за ученике  4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ 
 • 18. 01. 2019. година – Државно такмичење ученика основних школа из математике (школски ниво)
 • 27. 01. 2019. година -  Обележавање и прослава школске славе Светог Саве
 • 29. 01. 2019. година -   Одељењска већа и Наставничко веће поводом завршетка првог полугодишта
 
ФЕБРУАР
 • 06. 02. 2019. година – Састанак Школског одбора
 • 25. 02. 2019. година – Почетак другог полугодишта школске 2018/2019. године
 • 27. 02. 2019. година – Седница Наставничког већа поводом договора о плану надокнаде часова који нису одржани због продужетка зимског распуста
 • 27. 02. 2019. година – Обука за коришћење Електронског дневника
 
 
МАРТ
 • 14. 03. 2019. година – Такмичење из математике „Мислиша“
 • 16. 03. 2019. година – Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
 • 16. 03. 2019. година – Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања
 • 22. 03. 2019. година – Тематски дан „22. март светски дан вода“
 • 22. 03. 2019. година – Предавање за ученике 1., 4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Превенција и заштита деце од трговине људима“ 
 • 23. 03. 2019. година – Наставна субота по распореду часова за понедељак
 • 26. 03. 2019. година – Састанак Школског одбора
 • 28. 03. 2019. година – Школско такмичење рецитатора 
 • 30. 03. 2019. година – Наставна субота по распореду часова за уторак
 
АПРИЛ
 • 03. 04. 2019. година – ТИМС такмичење из математике за ученике IV разреда
 • 09. 04. 2019. година – Систематски преглед за ученике I разреда
 • 12. 04. 2019. година – Наставничко веће на крају трећег кварталног периода
 • 13. 04. 2019. година – Наставна субота по распореду часова за среду
 • 18. 04. 2019. година – Предавање за ученике 1., 4. и 6. разреда „Основи безбедности деце“ на тему „Заштита од пожара“ 
 • 25. 04. 2019. година – Обележавање и прослава Дана школе
 
МАЈ
 • 22. -23. 05. 2019. година – Екскурзија за ученике 5., 6., 7. и 8. разреда 
 • 29. 05. 2019. година – Екскрзија за ученике 1., 2., 3. и 4. Разреда
ЈУН
 • 17., 18., 19. 06. 2019. година – Пријемни испит за ученике 8. Разреда
 • 24. 06. 2019. година – Наставничко веће на крају четвртог кварталног периода
 • 28. 06. 2019. година – Подела ђачких књижица за ученике 1. до 7. Разреда
ЈУЛ
 • 06. 07. 2019. година - Састанак Школског одбора
 
 
АВГУСТ
 • 20. 08. 2019. година - Састанак Школског одбора
 • 20. 08. 2019. година - Наставничко веће
 • 29. 08. 2019. година – Наставничко веће
 
 

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА
 
СЕПТЕМБАР
 •  1. 9. 2017. година: Почетак школске 2017 / 2018. године и свечани пријем првака
 • 11. 9. 2017. година: Одржана је 1. консултативна седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Конституисање Савета родитеља – избор председника и заменика председника; 2. Усвајање Пословника о раду Савета родитеља; 3. Давање предлога Плана рада Савета родитеља за школску 2017 /2018. годину; 4. Избор понуде за осигурање ученика у школској 2017 / 2018. години; 5. Предлог јеловника за ђачку ужину у календарској 2017. години; 6. Одлучивање о родитељском динару; 7. Избор члана из Савета родитеља за самовредновање; 8. Разно
 • 15. 9. 2017. година: Одржана је 20. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду школе; 2. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе; 3. Доношење Анекса на школски програм; 4. Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2017 / 2018. годину; 5. Разно
 • 25. 9. 2017. година: Одржана је 21. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Доношење одлуке о расписивању поновљеног конкурса за избор директора школе; 2. Разно
 • 25. 9. 2017. година: Одржано је предавање за ученике 4. разреда на тему „Како се снаћи у случају пожара“
 
ОКТОБАР

ДЕЧЈА НЕДЕЉА „СВА ДЕЦА ИМАЈУ КРИЛА“
 • 2. 10. 2017. година: Дан за дечја права – Информисање деце о Конвенцији о правима детета ОУН, о „Дечјој недељи“, договор о активностима и учешћу у реализацији програма
 • 3. 10. 2017. година: Спортске активности – спортски сусрети, екипна такмичења у малом фудбалу и елементарној игри „Између две ватре“, као и у полигону препрека
 • 4. 10. 207. година: Дан за дечје стваралаштво – цртање по асфалту; Еколошка акција и улепшавање простора школе, учионица, школског дворишта и др.
 • 4. 10. 2017. година: Излет за ученике виших разреда на релацији Стењевац – Свилајнац (Природњачки центар)
 • 5. 10. 2017. година: Дан за доброту – реализовање акције „Деца – деци“ која подстиче солидарност и потребу деце да некоме нешто поклоне и добију поклон у размени
 • 6. 10. 2017. година: Излет за ученике нижих разреда на релацији Стењевац – Сењски Рудник (Музеј угљарства) – Сисевац – Раваница – Стењевац
 • 12. 10. 2017. година: Систематски преглед ученика 3. разреда
 • 16. 10. 2017. година: 1. Одржано је предавање за ученике 4. разреда на тему: Заштита од техничко – технолошких опасноси и природних непогода; 2. Тематски дан: 1., 2. и 4. разред – тема „Дан здраве хране“; 3. разред – тема „У царству животиња“
 • 23. 10. 2017. година: Пријем и учлањивање ученика 1. разреда у Народну библиотеку „Ресавска школа“ у Деспотовцу
 
НОВЕМБАР
 • 2. 11. 2017. година: Одржана је 22. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са претходне седнице; 2. Доношење предлога финансијског плана за 2018. годину; 3. Доношење одлуке о избору директора школе; 4. Разно
 • 3. 11. 2017. година: Одржана је 23. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Доношење одлуке о избору директора школе; 2. Разно
 • 9. 11. – 10. 11. 2017. година: Јесењи распуст
 • 14. 11. 2018. година: Одржана је 2. седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Пословника о раду Савета родитеља; 2. Давање сагласности на екскурзије и наставу у природи; 3. Предлог представника из Савета родитеља у обавезне тимове школе; 4. Разно
 • 15. 11. 2017. година: Одржане су седнице Одељењских већа за ниже и више разреде као и седница Наставничког већа поводом завршетка Првог кварталног периода за школску 2017 / 2018. годину
 • 20. 11. 2017. година: Преглед вашљивости ученика од стране патронажне сестре из Дома здравља у Деспотовцу
 
ДЕЦЕМБАР
 • 5. 12. 2017. година: Одржана је 3. седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Извештај о успеху, дисциплини, наставним и ваннаставним активностима на крају првог квартала школске 2017 / 2018. године; 2. Избор чланова из Савета родитеља за Савет родитеља општине Деспотовац; 3. Доношење одлуке о покретању поступка фотографисања ученика; 4. Доношење одлуке о покретању поступка набавке ђачке ужине за календарску 2018. годину; 5. Разно
 • 22. 12. 2017. година: Одржана је 24. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Доношење одлуке о имени финансијског плана; 2. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2017. годину; 3. Доношење одлуке о попису; 4. Усвајање предлога Развојног плана школе; 5. Разно
 • 25. 12. 2017. година: Фотографисање ученика за новогодишње календаре
 
ЈАНУАР
 • 3. 1. - 8. 1. 2018. година: Први део зимског распуста
 • 4. 1. 2018. година: Одржана је 25. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Доношење решења о избору директора школе; 2. Разно
 • 11. 1. 2018. година: Одржана је 4. седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Доношење одлуке о избору туристичке агенције за извођење ђачке екскурзије у календарској 2018. години; 2. Одлучивање о висини дневница за наставнике; 3. Обавештење о избору понуђача за набавку добара – ђачка ужина у календарској 2018. години; 4. Текућа питања
 • 16. 1. 2018. година: Одржана је 26. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Финансијског плана за календарску 2018. годину; 2. Усвајање Плана јавних набавки за 2018. годину; 3. Текућа питања  
 • 26. 1. 2018. година: Одржане су седнице Одељењских већа за ниже и више разреде као и седница Наставничког већа поводом завршетка Другог кварталног периода и првог полугодишта за школску 2017 /2018. годину
 • 26. 1. 2018. година: Одржана је 27. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Усвајање финансијског извештаја за календарску 2017. годину; 2. Усвајање пописних листи за 2017. годину; 3. Доношење Решења о коришћењу годишњег одмора за директора школе; 4. Одређивање заменика директора школе; 5. Текућа питања
 • 27. 1. 2018. година: Дан духовности – Свети Сава, обележавање и прослава школске славе и извођење светосавске приредбе
 • 31. 1. 2018. година: Завршетак првог полугодишта школске 2017 / 2018. године
 
 
ФЕБРУАР
 • 1. 2. 2018. – 9. 2. 2018. година: Други део зимског распуста
 • 12. 2. 2018. година: Почетак другог полугодишта школске 2017 / 2018. године
 • 15. 2. – 16. 2. 2018. година: Државни празник Дан државности
 
МАРТ
 • 7. 3. 2018. година: Тематски дан „8. март“ за ученике нижих разреда
 • 13. 3. 2018. година: Одржана је 28. седница Школског одбора са следећим Дневним редом: 1. Усвајање Статута ОШ „Стеван Немања“ . Стењевац; 2. Усвајање Извештаја о раду директора школе; 3. Усвајање успеха и дисциплине ученика на крају трећег квартала школске 2017 / 2018. године; 4. Одлучивање по Захтеву запосленог Стојадиновић Ненада о надокнади путних трошкова; 5. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места; 6. Разно
 • 16. 3. 2018. година: Професионална оријентација за ученике 8. разреда – обилазак средњих школа у Ћуприји
 • 19. 3. 2018. година: Гледање позоришне представе „Како да најлакше упропастите свој живот онлајн“ преко YOUTOBE канала. Представа је део IT каравана, школска кампања Министарства трговине, туризма и телекомуникација – едукативна представа о безбедности деце на интернету
 • 20. 3. 2018. година: Ротација часова наставе по данима за ниже разреде (уторак замена по распореду часова за четвртак), због изједначавања фонда часова по данима у недељи у школској 2017 / 2018. години
 • 21. 3. 2018. година: Ротација часова наставе по данима за ниже разреде (среда замена по распореду часова за петак), због изједначавања фонда часова по данима у недељи у школској 2017 / 2018. години
 • 26. 3. 2018. година: Предавање за ученике 4. разреда на тему „Заштита на интернету“
 • 30. 3. 2018. година: Одржана је 5. седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Формирање комисије за избор најповољнијег понуђача за извођење наставе у природи за школску 2017 / 2018. годину; 2. Одлучивање о висини дневнице за наставнике; 3. Давање предлога Школском одбору о утрошку средстава прикупљених од родитеља односно другог законског заступника; 4. Одлучивање о набавци уџбеника за наредну школску 2018 / 2019. годину; 5.  Текућа питања
 
АПРИЛ
 • 2. 4. – 9. 4. 2018. година: Пролећни распуст
 • 2. 4. – 31. 5. 2018. година: Период за упис ђака првака за школску 2018 /2019. годину
 • 13. 4. – 14. 4. 2018. година: Пробни пријемни испит за ученике 8. разреда
 • 16. 4. 2018. година: Одржане су седнице Одељењских већа за ниже и више разреде као и седница Наставничког већа поводом завршетка Трежег кварталног периода за школску 2017 / 2018. годину
 • 18. 4. 2018. година: Одржано је предавање за ученике 2. разреда на тему „Мала школа саобраћаја“
 • 21. 4. 2018. година: Професионална оријентација за ученике 8. разреда – обилазак војног полигона „Пасуљанске ливаде“
 • 27. 4. 2018. година: Предавање за ученике 4. разреда на тему: „Саобраћај“
 • 30. 4. 2018. година: Прослава и обележавање Дана школе
 
 
МАЈ
 • 1. 5. – 2. 5. 2018. година: Државни празник Први мај
 • 7. 5. 2018. година: Предавање за ученике 4. разреда на теме: „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као негативна друштвена појава“
 • 9. 5. – 10. 5. 2018. година: Ђачка екскурзија за ученике 5. и 6. разреда на релацији Стењевац – Златибор – Мокра гора - Стењевац
 • 11. 5. 2018. година: Одржавање кроса РТС-а
 • 11. 5. – 17. 5. 2018. година: Рекреативна настава за ученике нижих разреда издвојених одељења у Стењевцу, Сладаји и Дворишту на дестинацији Сокобања
 • 14. 5. 2018. година: Одржана је 6. седница Савета родитеља са следећим Дневним редом: 1. Предлагање изборног садржаја уџбеника за ученике 1. и 5. разреда почев од школске 2018 / 2019. године; 2. Разно
 • 18. 5. 2018. година: Одржана је 29. седница Школског одбора са  следећим Дневним редом: 1. Усвајање Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 2. Усвајање Правилника о васпитно – дисциплинсској и материјалној одговорности ученика; 3. Усвајање Правилника о похвалама и наградама ученика ОШ „Стеван Немања“ – Стењевац; 4. Усвајање Правилника о комисији за избор директора школе; 5. Упознавање чланова о непокретној имовини Основне школе „Стеван Немања“ – Стењевац; 6. Давање сагласности на утрошак родитељског динара по предлогу Савета родитеља; 7. Упознавање чланова Школског одбора са дописом Јелић Томислава; 8. Разно
 • 25. 5. 2018. година: Годишње фотографисање ученика
 • 26. 5. – 27. 5. 2018. година: Ђачка екскурзија за ученике 7. и 8. разреда на релацији Стењевац – Суботица – Палић – Палићко језеро - Стењевац
 • 29. 5. 2018. година: Екскурзија за ученике нижих разреда на релацији Стењевац – Ниш
 • 31. 5. 2018. година: Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике 8. разреда
 
ЈУН
 • 14. 6. 2018. година: 1. Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике 1. – 7. разреда; 2. Прослава мале матуре за ученике 4. разреда
 • 15. 6. 2018. година: Почетак летњег распуста
 • 18., 19., 20. 6. 2018. година: Полагање завршног испита за ученике 8. разреда
 • 21. 6. 2018. година: Одржане су седнице Одељењских већа за ниже и више разреде као и седница Наставничког већа поводом завршетка Четвртог кварталног периода и другог полугодиђта за школску 2017 / 2018. годину
 • 28. 6. 2018. година: Подела ђачких књижица
 


ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
  РТС КРОС
Као и сваке године, наша школа је учествовала на РТС-кросу. Крос је одржан 20. септембра 2013. у 10,00. Фотографије сведоче колико су се наши ученици потрудили.
 

 
 

26. септембар – Европски дан језика
   
Учење језика је корисно за младе и за старије – никада није касно да се научи нови језик и ужива у могућностима које учење новог језика пружа. Учење других језика помаже да се боље разумемо и превазиђемо културолошке разлике, било да смо на одмору или живимо у другој земљи. Европски дан језика се обележава широм континента организовањем различитих манифестација. Тако смо и ми обележили тај дан низом активности. Ученици 7. и 8. разреда су учествовали у квизовима из српског, немачког и енглеског језика, а ученици нижих разреда су на балонима исписивали различите поруке и пуштали их... Ево и слика.


 
 
Дечја недеља
Дечја недеља обележена је од 7. до 11. октобра 2013.
  
7. октобра подсетили смо се дечјих права и обавеза.
Дечја права су израз признања међународне заједнице о постојању посебних потреба деце. Она су утврђена Конвенцијом о правима детета усвојеном од Генералне скупштине Уједињених нација 1989. године. Конвенција предвиђа четири категорије права: обезбеђење, заштиту, партиципацију и превенцију. Обезбеђење садржи права на живот и развој, име и држављанство, право да дете зна ко су му родитељи и да се старају о њему. У овом делу Конвенција недвосмислено потврђује да је најбољи интерес детета да га одгајају његови родитељи, а да држава има обавезу да им у томе помогне. Категорија заштите подразумева право на заштиту од сваке физичке, сексуалне, психолошке експлоатације детета. Категорија партиципације садржи грађанска права и слободе детета као активног учесника, у складу са његовим годинама и зрелошћу. Конвенција посебно наглашава право детета да се чује његово мишљење о свим наведеним питањима.
 
 Од 8 . до 11. октобра одржана је Изложба дечијих ликовних радова. Фотографије говоре више од речи.
  
  
  
  
 
8. октобра 2013. невладино удружење грађана FORTRI одржало је  предавање о значају и заштити шума, у оквиру пројекта EDUFOR. Предавање је било  интерактивно и  ученици 3. и 8. разреда су активно учили о основним врстама дрвећа, каквих шума има у Србији и како их сачувати. Све је то пратио наш фотограф.
 
  
  
11. октобра 2013. наши фудбалери, кошаркаши и одбојкаши показали су шта знају. У овим екипним спортовима такмичили су се ученици и ученице  5., 6. , 7. и 8. разреда. Није се знало ко је бољи - спортисти или навијачи.
 
 
 
Од 7.  до 11. 10.  2013.  организована је акција  "Поклони књигу школској библиотеци". Сви ученици, који су се одазвали акцији, награђени су Захвалницом.
 
 


16. октобар – Дан здраве хране
      Светски дан хране, 16. октобар обележава се у више од 150 земаља у целом свету. Према подацима FAO више од 852 милиона људи широм света гладује, живи у сиромаштву, пати од потхрањености и различитих дефицитарних болести (недовољно уношење неопходних храњивих материја, беланчевина, минерала, витамина...). „Здравље на уста улази“ изрека је која не губи на значају. У време брзог живота и брзе хране, важно је да се подсетимо на правилну исхрану. Наставница Марија Петровић заједно са ученицима организовала је прављење здравих оброка у шта су се сви уверили.      
 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ
6. новембра 2013. одржано је ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОДБОЈКАША. Надметале су се и женске и мушке екипе. Обе наше екипе постигле су најбољи резултат – 1. место и одлазак на ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ које ће се одржати 19. децембра 2013. у Јагодини.
Морамо похвалити наше девојке које су у претходне четири године освојиле 1. место, али и момке којима је то 3 пута пошло за руком.
Сигурни смо да не би постигли овако добре резултате да их није тренирао наставник Зоран Марјановић.
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ БЕОГРАД
5. децембар 2013.